W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
AVOND VIER DAAGSE WANDELTOCHTEN - DELFZIJL
De w.s.v.Spirit organiseert van maandag 03 t/m donderdag 06 juni
2024 voor de 74e maal de Avond Vier Daagse wandeltochten in
Delfzijl.
Er kan weer gewandeld worden op de afstanden 5, 10 en 15
km., terwijl het tevens mogelijk is om één avond te
wandelen.

De Avond Vier Daagse start iedere avond vanaf de Burg.
Boeremalaan (nabij sportpark Centrum) en het startbureau
is gevestigd in de sporthal De Ringen.
De start voor de 10 en de 15 km.-afstand vindt de eerste drie
avonden plaats vanaf 17.30 u., terwijl de 5 km.-lopers vanaf
17.45 u. mogen vertrekken. Op de laatste avond (donderdag
15 juni) zijn de starttijden: 15 km. vanaf 17.30 u., 10 km.
vanaf 18.00 u. en de 5 km. vanaf 18.30 u.

Op de laatste wandelavond vindt om 20.00 u. onder
muzikale begeleiding van een aanta muziekkorpsen de
traditionele intocht plaats vanuit het Borgshof in Farmsum
naar het sportpark Centrum in Delfzijl-west. De lopers die in
groepsverband aan de Avond Vier Daagse deelnemen
krijgen op het sportpark hun beloning uitgereikt, terwijl de
individuele wandelaars zich daarvoor in de kantine van de
sporthal De Ringen moeten melden.

De voorinschrijving van dit grootste sportevenement van de
Gemeente Eemsdelta start op 15 april 2024 via internet voor
zowel scholen, verenigingen alsmede individuele wandelaars
door de button, die dan onderaan deze pagina staat, aan te klikken
(dit kan t/m 01-06) Is uw betaling uiterlijk 28 mei bij ons
bijgeschreven, dan kunt u uw startkaart(en) al op 29 mei tussen
15.00 u. en 17.00 u. ophalen in sporthal de Ringen.
De andere voorinschrijvingsmogelijkheid is op woensdagmiddag
29 mei 2024, tussen 15.00 u. en 17.00 u., in de kantine van de
Sporthal De Ringen.
Natuurlijk is er ook op de eerste wandelavond nog
gelegenheid om in te schrijven, dan is het startbureau
in de sporthal De Ringen geopend vanaf 16.30 u. Voor deze
laatst genoemde mogelijkheden moet men wel rekening
houden met langere wachttijden.
Deelnamekosten: € 6,50 voor 4 avonden en € 5,00 voor 1 avond.

Voor nadere inlichtingen omtrent de Avond Vier Daagse kan
men terecht bij het secretariaat van de w.s.v. Spirit,
tel.: 0596 - 610726 of per e-mail: wsvspirit@gmail.com.

ATTENTIE:
De Wandelbond KWBN heeft een aantal jaren geleden besloten de
procedure rondom het leveren van medailles te wijzigen.
Dit heeft als gevolg dat het niet meer mogelijk is om de bij
inschrijving opgegeven medaille of cijfer te wijzigen.
Ons advies is dan ook: check de juistheid van de opgave van
medaille of cijfer!
Mocht er toch een verkeerd nummer zijn opgegeven, dan kan
volgend jaar de onjuiste medaille of het onjuiste cijfer op de 1e
wandelavond voor aanvang van de wandeling worden ingeleverd
onder vermelding van het gewenste nummer. Indien voorradig
krijgt u direct de juiste medaille mee, anders wordt deze besteld en
krijgt u de medaille op de laatste avond. Dit geldt uitsluitend voor
medailles uit de nieuwe reeks.
De 75e Avond-4-Daagse wordt georganiseerd
van 16 t/m 19 juni 2025