W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
AVOND VIER DAAGSE WANDELTOCHTEN - DELFZIJL
Het bestuur van de w.s.v.Spirit heeft, als gevolg van de
Corona-pandemie en de overheidsmaatregelen daaromtrent,
moeten besluiten de Avond-4-Daagse 2021 af te gelasten.

De datum waarop volgend jaar de Avond-4-Daagse zal
plaatsvinden wordt zo spoedig mogelijk vastgesteld en hier
vermeld.
AFGELAST-AFGELAST-AFGELAST-AFGELAST