W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
ALGEMEEN
De wandelsportvereniging Spirit is opgericht op 26 april 1946 en
kwam voort uit de Sportvereniging De Eems, een vereniging die
in Delfzijl op meer takken van sport actief was.
De oprichtingsvergadering vond plaats in het toenmalige
"clubhuis" Café van Hassel, waar Spirit vanaf dat moment niet
alleen haar vergaderingen hield, maar ook contactavonden voor
de leden en van waaruit de vereniging haar bekende Spirittocht
en de Avond Vier Daagse organiseerde.

Toen Spirit werd opgericht waren er 18 personen lid, allen
senioren, die in groepsverband tochten gingen bezoeken in
Groningen, Friesland en Drente. Zij wandelden destijd afstanden
vanaf 20 km., maar meestal was dit 25, 30 of 35 km. en in die
tijd was het vaak nog gebruikelijk dat er op zondag werd
gewandeld.
Zij die denken dat deze tochten per touringcar werden bezocht,
die hebben het mis ! Meestal werd per fiets een tocht bezocht
(ook als dit in Drenthe was) en heel soms had de vereniging het
geluk dat een bekende van één van de leden bereid was ze in de
laadbak van een vrachtautootje te vervoeren ! Over dit laatste
steken soms nog leuke anekdotes de kop op binnen de
vereniging.

In 1955, negen jaar na de oprichtingsdatum, ging de vereniging
over, naast de seniorengroep, tot de oprichting van een
jeugdgroep en dat betekende in het 10e bestaansjaar van
Spirit, dat de vereniging uit ruim 30 leden bestond.

Weer 10 jaar later, in 1966, telde de vereniging ruim 60 leden en
toen liep er naast de senioren- en juniorengroep inmiddels ook
een adspirant-juniorengroep.

Het hoogtepunt van het ledenbestand beleefde de vereniging in
het jaar 1979, toen zij haar 100e lid mocht begroeten en de
stijging van het ledental zette nog even door tot ongeveer het
35e bestaansjaar, toen ruim 110 leden over de paden en de
lanen trokken en Spirit met inmiddels 6 wandelgroepen vele
tochten in Noord-Nederland bezocht.

Vanaf het begin van de 80-er jaren liep het ledental gestaag
terug, wat vooral werd veroorzaakt door de jeugd, die het vanaf
hun middelbare schooltijd af lieten weten.
Tegenwoordig ligt het ledental van Spirit op 6 en daarbij
moet gezegd worden dat het hierbij alleen om senior-leden gaat.
De jeugdgroepen zijn al sinds een aantal jaren verdwenen en het
bestuur van de vereniging heeft in 2005 dan ook besloten dat er
geen jeugdleden meer worden aangenomen.

De huidige (trouwe) Spiritleden bezoeken jaarlijks zo'n kleine 15
wandeltochten in heel Noord-Nederland en soms daarbuiten.

Het tenue waarin Spirit wandelt is door de jaren heen toch wel
wat gewijzigd, al moet gezegd dat de kleuren blauw en wit altijd
zijn gebleven.
Vanaf het eerste begin wandelden de Spirit-senioren helemaal
in het wit. Toen eenmaal de jeugd er bij kwam bleef het wit,
maar er kwam een blauwe spencer bij (toendestijds nog gebreid
door de ouders van de leden). Later werden dit machinaal
gebreide spencers, maar nog steeds was het blauw-wit, een
frisse verschijning, zo vond iedereen.
Toen Spirit 50 jaar bestond ging men over tot de aanschaf van
trainingspakken, met weer de kleuren blauw en wit, maar daar
kwam zwart bij. Een paar jaar later werden er ook zomertenues
aangeschaft (korte broek en polo, allebei donkerblauw). Sinds
een aantal jaren heeft men nu weer nieuwere trainingspakken
dit maal licht en donkerblauw met een streepje wit. Daaronder
werden nu witte polo's gedragen. Zowel achterop het
trainingspak als achter op de polo's staat het logo van Smit
Sport, de Delfzijlster sportzaak die bereid was als sponsor te
fungeren bij de aanschaf en in 2012 werden er nieuwe
zomertenues aangeschaft, dit maal een donker blauwe broek
met een lichtblauwe polo, ook weer met het logo van Smit Sport
op de rug en in 2014 werd er wederom gemoderniseerd, het
trainingspak werd afgeschaft, daarvoor in de plaats kwamen
afritsbroeken en een softshelljack en ook weer een witte polo.
In 2023 werd er besloten om het zomertenue te venieuwen,
waarbij gekozen werd voor donkerblauwe polo's en voor de heren
een donkerblauwe korte broek en voor de dames een
donkerblauw wandelrokje.

Naast het feit dat Spirit op bezoek gaat bij andere
organiserende verenigingen, organiseert zij zelf ook jaarlijks
een drietal wandelevenementen.
De Spirittocht is bekend in heel Noord-Nederland en zeker bij
menige lange afstandswandelaar, want deze tocht kent ook een
15 en 30 km.-afstand. De Spirittocht wordt altijd in mei
gehouden.

Naast deze tocht is er natuurlijk de, bij iedereen bekende,
Avond Vier Daagse (wie heeft 'm niet gelopen !) een
wandelevenement voor jong en oud, waar jaarlijks toch zo'n
kleine 1.800 sportievelingen, uit het hele Eemsmondgebied, op
af komen. Jammer genoeg moet ook hier Spirit erkennen dat het
deelnemersaantal de laatste jaren niet stijgende is. De tijd dat
nog tussen de 2.500 en 3.000 lopers aan de start verschenen
lijkt definitief voorbij !

Een derde evenement is de Pinkster Zeedijk Wandeltocht, die
elk jaar, in samenwerking met de KZ&RV Neptunus en het
Eemshotel, op 1e Pinksterdag 's morgens vroeg wordt
georganiseerd. Het gaat hierbij om een tocht, waarbij men met
een touringcar naar de Eemshaven wordt gebracht, van waaruit
men wandelend terug gaat over of onder langs de dijk naar het
Eemshotel in Delfzijl, waar een heerlijk Pinksterontbijt op de
deelnemers wacht.
Deze tocht is 12 km. lang en trekt jaarlijks tussen de 75 en 100
deelnemers.

Naast het wandelen en het organiseren, wat plaats vindt in de
maanden maart t/m oktober, hebben de Spirit-leden ook op
andere wijze met elkaar contact. Zo werd in november jaren
een gezellige afsluiting van het seizoen georganiseerd met een
warm/koud buffet en was er in januari een Nieuwjaars-
bijeenkomst.
Sinds een paar jaar is dit, gezien het geringe ledental, niet meer
het geval.
In maart vindt altijd de Algemene Ledenvergadering plaats.

Spirit hoopt, dat na wijziging in de voorwaarden voor het
lidmaatschap het ledental weer zal toenemen en dat wellicht een
aantal voormalige verenigings-activiteiten kan terugkeren.

Naast voorgaande zagen de meeste leden elkaar ook nog acht
keer per jaar bij het ophalen van oud papier. De leden (zowel
mannen als vrouwen) begonnen 's morgens om negen uur en
vaak werd het 's avonds negen uur voordat men klaar was, maar
ondanks het feit, dat alle leden meehielpen heeft men in 2018, na
ruim 50 jaar, moeten besluiten te stoppen met ophalen van
oud-papier.

Spirit is al 78 jaar een begrip op wandelsportgebied en is
een vereniging vol gezelligheid.