W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
Het bestuur van de wandelsportvereniging Spirit bestaat uit 4
personen, t.w. een voorzitter, een secretaris/penningmeester
en 2 bestuursleden.
Het bestuur komt meerdere keren per jaar bijeent.h.v. de
voorzitter.
Met name in de eerste helft van het jaar is het bestuur druk
met de organisatie van de op stapel staande wandel-
evenementen, waarbij zij, als de organisatiedatum daar is,
gelukkig altijd een beroep kunnen doen op een groot aantal
vrijwilligers, die behulpzaam zijn bij het welslagen van het
evenement.

Het bestuur is als volgt samengesteld:


Theo J. Bos - voorzitter (sinds 10-03-2015)
lid vanaf: 17-04-1958
tel.: 0596 - 610726 ; mobiel: 06 - 25252937
email: theojokebos@gmail.com


Joke J. Bos - van Rijswijk- secretaris/penningmeester
(sinds 10-03-2015)
lid vanaf 01-07-1993
tel.: 0596 - 610726; mobiel 06 - 27393355
email: jokebos@home.nl


Jan B. Oolders - bestuurslid (sinds 08-03-2005)
lid vanaf: 01-04-1998
tel.: 0596 - 611477 ; mobiel: 06 - 18256898
email: j.oolders@gmail.com


Wupke Visser - Elderman - bestuurslid (sinds 10-03-2015)
lid vanaf: 01-04-2003
tel.: 06 - 24915205
email: w.visser.elderman@live.nl


Het email adres van de w.s.v. Spirit luidt:
wsvspirit@gmail.com
BESTUUR