W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
CONTACT
Voor inlichtingen m.b.t. de w.s.v.Spirit en/of de door ons
georganiseerde wandelevenementen kunt u contact
opnemen met het secretariaat van onze vereniging:
0596 - 610726 of wsvspirit@gmail.com

Voor suggesties, op-en aanmerkingen m.b.t. deze website
kunt u mailen aan de webmaster Joke Bos: jokebos@home.nl

Wilt u uw website gelinkt hebben aan deze website neem dan
ook contact op met de webmaster.