W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
OPROEP VOOR VERENIGINGSFOTO'S 1997 T/M 2002.

De laatste weken heeft onze webmaster zich bezig gehouden
met het plaatsen van oude foto's op onze website, welke
verloren waren gegaan door een computercrash eind 2011.
Dat is allemaal prima verlopen t/m het jaar 1996 en de foto's
staan dan ook online. Nu blijkt echter dat er van een aantal
jaren incomplete fotoseries zijn ( 1997 t/m 1999) en van de
jaren 2000 t/m 2002 zijn er helemaal geen foto's in het bezit
van onze vereniging. Vanaf 2003 t/m heden is de zaak weer
compleet. Trouwens de foto's die er wel zijn van de
incomplete jaren staan wel op de website.
Wij willen hierbij dan ook een oproep doen aan leden die wel
in het bezit zijn van foto's uit de incomplete en ontbrekende
jaren.
Wij zouden deze dan graag willen inscannen en op de website
plaatsen. Ook al zijn deze foto's ingeplakt in een album, ook
dan is er een mogelijkheid ze in te scannen en zo aan onze
fotoserie toe te voegen. Help a.u.b. onze fotoserie weer
compleet te krijgen.