W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
ALGEMENE INFORMATIE W.S.V.SPIRIT

Wandelsportvereniging "SPIRIT"

Secretariaat: Koestraat 24, 9936 CE Farmsum
tel. 0596-610726

E-mail: wsvspirit@gmail.com
Webadres: www.wsvspirit.nl

Opgericht: 26 april 1946

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr. 56 van 5 april 1971

Kamer van Koophandel nr.: 40037383

Aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (m.b.t.
Avond-4-Daagse)

IBANnummer: NL39INGB0653615485