W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
LIDMAATSCHAP
Aanmelden voor het lidmaatschap van de w.s.v. Spirit kan
indien men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Met ingang van 2024 is het mogelijk om "individueel-lid" te
worden.
Voorgaande behoeft enige uitleg: sinds de oprichting in 1946
wandelde Spirit in groepsverband, daar gaat verandering in
komen.
Men kan vanaf het wandelseizoen 2024 ook individueel
wandelen en een eigen afstand kiezen tot maximaal 20 km.
Men reist gezamenlijk naar een te bezoeken wandeltocht.

De maandelijkse contributie bedraagt : 12,50.
Het vervoer naar en van wandeltochten vindt normaal
gesproken met personen-auto's plaats, op een enkele
uitzondering na. Er wordt de leden geen bijdrage in de
vervoerskosten gevraagd.

Bij een eventuele 3-daagse reis zijn de leden een eigen
bijdrage verschuldigd.

Aanmelding kan plaats vinden bij het secretariaat, waar
tevens de ledenadministratie wordt gevoerd.