W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
LIDMAATSCHAP
Aanmelden voor het lidmaatschap van de w.s.v. Spirit kan
indien men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De maandelijkse contributie bedraagt : 12,50.
Het vervoer naar en van wandeltochten vindt normaal
gesproken met personen-auto's plaats, op een enkele
uitzondering na. Er wordt de leden geen bijdrage in de
vervoerskosten gevraagd.

Bij een 3-daagse reis zijn de leden een eigen bijdrage
verschuldigd.

Aanmelding kan plaats vinden bij het secretariaat, waar
tevens de ledenadministratie wordt gevoerd.