W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
LIDMAATSCHAP
Aanmelden voor het lidmaatschap van de w.s.v. Spirit kan
indien men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
Zij die lid willen worden, worden geacht in
groepsverband te willen en kunnen lopen (individuele
leden kunnen geen lid meer worden van onze
vereniging). Ook is men verplicht in verenigingstenue te
wandelen wanneer men met de vereniging deelneemt
aan een wandeltocht.

De maandelijkse contributie bedraagt : 12,50.
Het vervoer naar en van wandeltochten vindt normaal
gesproken met personen-auto's plaats, op een enkele
uitzondering na. Er wordt de leden geen bijdrage in de
vervoerskosten gevraagd.

Bij een 3-daagse reis zijn de leden een eigen bijdrage
verschuldigd.

Aanmelding kan plaats vinden bij het secretariaat, waar
tevens de ledenadministratie wordt gevoerd.