W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2008

Foto's van alle activiteiten van 2008 vindt u hier
SEIZOENSAFSLUITING W.S.V. SPIRIT OP ZATERDAG 29 NOVEMBER
J.L. IN DE BOLDER.

Op zaterdagavond 29 november j.l. sloot de w.s.v. Spirit het
wandelseizoen 2008 af met een gezellige avond in Partycentrum
De Bolder in Delfzijl.
Op deze avond waren 20 leden (incl. aanhang) aanwezig en zij
konden op deze avond genieten van een uitstekend
koud-warm-buffet, waar de kok van de Bolder zijn uiterste best
op had gedaan en waarover iedereen vol lof was.
Daarnaast vermaakte men zich met de opgestelde oud-hollandse
spelen, terwijl om precies elf uur het ijsbuffet de afsluiting van de
avond inluidde. Rondom de klok van twaalf wenste voorzitter
Swart iedereen wel thuis en gingen alle aanwezigen met een zeer
voldaan gevoel naar huis. Een aantal leden hielden daarna nog
een afterparty in het nabij gelegen Lokaal en deze duurde tot in
de kleine uurtjes.


NIEUWJAARSRECEPTIE SPIRIT OP ZATERDAG 3 JANUARI 2009.

Op zaterdagavond 3 januari houdt de w.s.v. Spirit weer haar
traditionele nieuwjaarsreceptie in de kantine van de sporthal De
Ringen.
Vanaf 20.00 uur zijn alle leden en hun aanhang welkom en zal er,
na de koffie/thee met nieuwjaarsrolletjes, een toast worden
uitgebracht op het nieuwe (wandel)jaar.
Zoals gebruikelijk komen, tijdens de borrel en de hapjes, Graddus
en Gepke nog langs om het afgelopen wandeljaar op een
humoristische wijze nog even de revue te laten passeren.

SPIRIT MAAKTE 3-DAAGSE REIS RONDOM 62E AIRBORNE
WANDELTOCHT.

De w.s.v. Spirit heeft haar eerste 3-daagse reis rondom de 62e
Airborne wandeltocht in Oosterbeek er op zitten ! Afgelopen
weekend (5 t/m 7 september) ging de vereniging voor de 43e
maal naar het Gelderse Doorwerth, waar werd overnacht, en
Oosterbeek, waar de grootste 1-daagse wandeltocht ter wereld
werd gelopen. Op zondag werd hier nog een dagje uit aan
vastgeknoopt en op zondagavond rond negen uur arriveerde
men weer in het Eemsmondgebied.
Voor een volledig verslag en foto's van deze reis verwijzen wij
u naar de pagina VERSLAGEN.

SPIRIT-LEDEN VOLBRENGEN 92E NIJMEEGSE VIERDAAGSE MET
SUCCES !

Vijf leden van de w.s.v. Spirit hebben de afgelopen week de 92e
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen van Nijmegen op
succesvolle wijze volbracht.
De heren Henk Drent uit Appingedam en Jan Oolders uit Delfzijl
liepen de 4 x 50 km.-afstand voor resp. de 25e en 8e keer en zij
deden dit, ondanks weinig trainingskilometers, door de finish te
halen zonder blaren en met alleen wat lichte spierpijn in de
bovenbenen, wat zijn oorzaak vond in de niet al te hoge
temperaturen de afgelopen week.
Op de 4 x 40 km.-afstand was Spirit vertegenwoordigd door
Jannie Velema uit Wagenborgen, zij volbracht deze afstand
voor de 18e keer en door Joke en Theo Bos uit Farmsum, die
zonder noemenswaardige problemen en ook weinig
trainingskilometers, resp. voor de 12e en 43e keer de
Vierdaagse tot een goed einde wisten te brengen.
Zoals reeds vemeld waren de weergoden de vele lopers dit jaar
niet erg gunstig gezind, want ging men op dinsdag nog met een
temperatuur van zo'n graad of 23 en af en toe een zonnetje
door het Betuwse landschap, op woensdag daalde de
temperatuur al naar zo'n 19 a 20 graden en bijna geen zon,
terwijl de donderdag en de vrijdag de lopers veel regen bracht
en de temperatuur met moeite de 18 graden haalde. Al met al
dus geen zonnige en warme Vierdaagse, maar de
Spirit-wandelaars hebben, ook onder deze omstandigheden,
geen problemen gehad en zijn zeker van plan bij de 93e
Vierdaagse weer aan de start te verschijnen.
Van het aantal ingeschreven deelnemers (43.450) bleven bij de
aanmelding al 4.322 lopers weg, zodat op dinsdag 38.432
wandelaars van start gingen.
Op de eerste wandeldag gaven 438 deelnemers al de strijd
tegen de kilometers op, terwijl op de 2e dag maar liefst 1610
mensen in de bezemwagen stapten. Op de 3e dag, de dag van
Groesbeek en de Zevenheuvelenweg, waren er nog eens 1157
uitvallers, zodat op de laatste dag 35.227 lopers op pad gingen
voor het door hun zo felbegeerde vierdaagsekruis of het
cijfertje. Helaas waren er toch nog 265 wandelaars die de finish
via de Via Gladiola naar de Wedren niet haalden, zodat 34.962
lopers de 92e Vierdaagse van Nijmegen volbrachten.


60e Avond Vier Daagse succesvol verlopen.

De 60e Avond Vier Daagse wandeltochten in Delfzijl is een
succes geworden mede dankzij de jubileumactiviteiten, welke
rondom dit grootste recreatieve sportevenement van de
gemeente Delfzijl werden georganiseerd.
Met 1634 lopers bleef het deelnemersaantal ten opzichte van
vorig jaar stabiel, al had de organisatie gehoopt dat deze
jubileumeditie meer wandelaars naar de start bij de sporthal De
Ringen zou trekken.
Ook de weergoden werkten de afgelopen week mee, want
ondanks een paar buien op woensdagavond, haalden de meeste
lopers droog de finish. Op donderdagavond verliep de intocht
vanuit het Borgshof in Farmsum, tegen alle weersvoorspellingen
in, prima en was het zelfs heerlijk wandelweer.
Het bestuur van Spirit is zeer tevreden over het verloop van het
wandelfestijn, al loopt de organisatie soms anders dan gewenst,
want ook dit jaar deden zich weer een paar onvoorziene
omstandigheden voor. Zo startte men op maandag 10 minuten
later dan de bedoeling was omdat door een misverstand de
verkeersregelaarsvesten niet tijdig op de startlocatie aanwezig
waren en men het niet verantwoord vond dat de wandelaars om
half zes vertrokken zonder dat deze mensen hun posten hadden
ingenomen. Ook op woensdag vertrok men bijna een kwartier
later omdat de voetgangerstunnel, de verbinding tussen
Delfzijl-west en Delfzijl-noord, nog niet toegankelijk was voor de
wandelaars, vanwege uitgelopen schoonmaakwerkzaamheden.
Daar kwam nog bij dat in het nieuwe routegedeelte in
Delfzijl-noord een hekje op een voetgangersbruggetje over de
Kustwegvijvers plotseling bleek afgesloten, wat tot gevolg had
dat vele lopers aan een klimpartij moesten beginnen. Allemaal
onverwachte zaken, waar de organisatie niet van op de hoogte
was.
Verder wil het bestuur van Spirit nog een groot misverstand uit
de wereld helpen. Op de tweede wandelavond werd er door de
fa. Aviko bij de finish gesampeld, wat inhield dat de lopers
konden proeven van hun producten. De laatste lopers die
binnenkwamen kwamen jammer genoeg niet meer aan bod
omdat men door de voorraad heen was. Wat Spirit betreurt is het
feit dat een aantal deelnemers zich daarover beklaagden bij de
organisatie, want "ook zij hadden hiervoor betaald !" "Spirit had
de inschrijfgelden verhoogd dit jaar om de diverse
jubileumactiviteiten, waaronder die van Aviko, mogelijk te
maken".
Het bestuur reageert hierop als volgt: Spirit heeft dit jaar
dezelfde inschrijfgelden gehanteerd als in 2007 en dus geen
verhoging toegepast ! De jubileumactiviteiten van Aviko, Super
de Boer en de Rabobank waren een initiatief van deze
bedrijven/instellingen zelf en vielen niet onder de
verantwoording van de organisatie van de Avond Vier Daagse !
Spirit heeft alleen bemiddeld bij de uitgifteplekken en stelt de
initiatieven van genoemde bedrijven ten zeerste op prijs en zo
dacht zij, de wandelaars ook !
Voor wat betreft de andere jubileumactiviteiten is men meer dan
tevreden want, was op maandag bij de start de Blaaskapel van
muziekvereniging Koningin Wilhelmina al een groot succes en
volgens het bestuur zeker voor herhaling vatbaar, zo bleek ook
het optreden van Shantykoor Losdorp, voorafgaande aan de
binnenkomst van de wandelaars op het sportpark Centrum op
donderdagavond een goede greep. Uiteraard brachten ook de
vier muziekkorpsen, die de wandelaars begeleidden tijdens de
intocht, de nodige sfeer bij het vele publiek onderweg en op het
sportpark, maar zeer zeker bij de ruim 1600 wandelaars, die bij
de finish allemaal hun beloning in ontvangst konden nemen.
Spirit kijkt, na een gedegen evaluatie van deze 60e Avond Vier
Daagse, al weer uit naar de 61e editie van dit grootse
wandelgebeuren, die zal worden gehouden van
8 t/m 11 juni 2009.


THEO BOS GEHULDIGD VANWEGE ZIJN 50-JARIG
LIDMAATSCHAP VAN SPIRIT

Op 17 april j.l. was het 50 jaar geleden, dat Theo Bos lid
werd van Spirit.
Als 8 jarig jongetje werd hij door z'n vader, Janske Bos,
ingeschreven als lid van de vereniging en kwam hij als enige
jongen in de pas opgerichte jeugdgroep van Spirit. Deze
groep, onder leiding van mevr. Herder, moest toen nog elke
woensdagmiddag oefenen in het ordentelijk lopen
(het…."Halt En Sta Stil"……. zal velen nog bekend in de
oren klinken), zodat ze hoge ogen konden gooien bij de
jury-beoordeling tijdens tochten.
Eind 60-er jaren werd er een jeugdraad opgericht en hier
werd Theo lid van. Dit was het begin van zijn activiteiten op
het gebied van organisatie m.b.t. Spirit.
Later werd hij bestuurslid en in de loop der jaren nam hij
taken over van zijn vader, die secretaris/penningmeester
was. Toen deze te kennen gaf te willen stoppen met deze
functie heeft Theo dit overgenomen en dit is tot op heden zo
gebleven.

Op 26 april was er een feestelijke bijeenkomst in sporthal De
Ringen met bestuur en leden van de w.s.v. Spirit om het
50-jarig lidmaatschap te vieren. Hierbij werd Theo in het
zonnetje gezet en kreeg hij het gouden Spiritinsigne
opgespeld door voorzitter Herman Swart. Tevens kreeg hij
mooie vakantiebonnen, die zeer op prijs werden gesteld
door de jubilaris.Ook "zijn" groep, Spirit 1, waarvan hij leider
is (of lijder zoals hij het zelf noemde) liet zich niet onbetuigd
met een leuk Heineken pakket en een mooie cadeaubon
voor de Pizzeria.
Ook Jan Greven kwam nog met een leuke attentie en
bloemen. Ook waren er prachtige boeketten van het bestuur
en van de leden.
Het hoogtepunt van de avond was een volkomen
onverwacht
optreden van de blaaskapel van muziekvereniging
Wilhelmina, die om 10 uur binnenmarcheerden, terwijl ze
"Lang zal hij leven" speelden. De aanwezigen zongen uit
volle borst mee en ook tijdens de volgende liedjes werd er
volop meegedeind.
Het feest ging nog door tot in de (erg) late uurtjes en was
mede door de prima verzorging van gastheer Simon en
gastvrouw Hennie een heel geslaagde avond.


2-DAAGSE REIS SPIRIT WORDT 3-DAAGSE REIS IN 2008.

De w.s.v. Spirit gaat dit jaar niet, zoals gebruikelijk, een
2-daagse reis (zaterdag en zondag) rondom de Airborne
wandeltocht in het Gelderse Oosterbeek maken, maar het
wordt voor het eerst een 3-daagse reis.
Op de Algemene ledenvergadering van 11 maart j.l. kwam
het bestuur van de vereniging met een voorstel om van de
2-daagse een 3-daagse te maken, natuurlijk niet nadat zij
de voor en tegens tegen elkaar hadden afgewogen. Na een
gefundeerde uitleg en achterliggende gedachte waren de
leden unaniem akkoord met het voorstel.
Dit betekent dat Spirit nu op vrijdag 5 september om half
twee 's middags al vertrekt met de Deiman-touringcar om
pas op zondagavond 7 september rond half negen terug te
zijn in het Eemsmondgebied. Op zaterdag 6 september
neemt de hele vereniging deel aan de 62e Airborne
wandeltocht, georganiseerd door de Politie Sport Vereniging
Renkum. De twee nachten worden doorgebracht in het
Stayokay Hotel Doorwerth.