W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2009
AFSLUITING WANDELSEIZOEN 2009 W.S.V. SPIRIT IN DE
RINGEN.

De afsluiting van het wandelseizoen 2009, op zaterdagavond
28 november, mag een groot succes worden genoemd. De
aanwezige leden en hun partners konden genieten van een
koud/warm-buffet in de kantine van de sporthal De Ringen en
iedereen was lovend over wat er allemaal te eten was. Van half
negen tot bijna elf uur werd er volop gesmuld van de diverse
gerechten en na afloop werden de bereiders van het buffet
Joke en Theo Bos, met prachtige boeketten bloemen bedankt
voor het vele werk wat zij hieraan hadden gedaan.
Het was al na enen dat de laatste leden de sporthal verlieten
en keerden zij voldaan huiswaarts.
Voor foto's van deze avond klik hier.

NIEUWJAARSRECEPTIE W.S.V. SPIRIT OP 9 JANUARI 2010.

Ondanks het feit dat het nog maar half november is, is de
datum voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in 2010
inmiddels gepland.
Het bestuur van Spirit organiseert op zaterdagavond 9 januari
haar nieuwjaarsreceptie in de kantine van de sporthal De
Ringen vanaf acht uur. Op deze receptie zijn de leden en hun
evt. partners welkom, om onder het genot van een hapje en
een drankje, elkaar het beste te wensen voor het komende
jaar.
Op deze avond zullen ook, zoals gebruikelijk, Graddus en Gepke
een terugblik op het afgelopen (wandel)jaar ten tonele
brengen. Een datum dus om alvast te noteren !

HERFSTTOCHT TE ANLOO OP 10 OKTOBER WORDT DOOR SPIRIT
NIET BEZOCHT.

De Herfsttocht te Anloo, georganiseerd door de D.B.W. uit
Blijham i.s.m. de fam. Bosma, zal door de w.s.v. Spirit helaas
niet worden bezocht.
Op het allerlaatste moment is één van de leden, die mede
voor het vervoer zou zorgen, door omstandigheden
verhinderd mee te gaan. Dit betekent dat er voor de
overgebleven lopers niet voldoende vervoersmogelijkheden
zijn.
Spirit vervolgt nu het wandelseizoen 2009 met de
Herfsttintentocht te Wedde op zaterdag 24 oktober a.s., welke
tevens de laatste tocht van het seizoen zal zijn.

AFSLUITING WANDELSEIZOEN 2009 W.S.V. SPIRIT.

De w.s.v. Spirit organiseert traditiegetrouw aan het einde van
het wandelseizoen een gezellige avond voor haar leden en
eventuele aanhang.
Dit jaar wordt deze avond gehouden in de kantine van de
sporthal De Ringen en wel op zaterdagavond 28 november a.s.
Op deze avond kan men onder het genot van een drankje en
een koud-warm buffet terugblikken op het afgelopen
wandeljaar, terwijl het verder de bedoeling is dat het gewoon
een gezellige avond gaat worden. De leden worden vanaf
20.00 uur verwacht in de sporthal.

SPIRIT BEZOEKT GEPLANDE TOCHTEN TE BELLINGWOLDE EN
BEETSTERZWAAG NIET.

De op het wandelprogramma van Spirit staande 19e
Bellingwoldertocht te Bellingwolde op zaterdag 12 september
en de 34e Borneroordtocht te Beetsterzwaag op zaterdag 19
september zullen niet door onze vereniging worden bezocht.
Daar er deze dagen niet voldoende vervoer beschikbaar is
heeft men deze beslissing moeten nemen.
De w.s.v. Spirit vervolgt haar wandelseizoen, na de 3-daagse
reis naar Oosterbeek op 4, 5 en 6 september, pas weer op
zaterdag 3 oktober. Op deze dag zal de Noordenveldtocht
worden bezocht in Norg.

SPIRIT-LEDEN VOLBRENGEN SUCCESVOL DE 93E VIERDAAGSE
VAN NIJMEGEN.

Vijf leden van de wandelsportvereniging Spirit hebben met
succes ook de 93e editie van de Nijmeegse Internationale
Vierdaagse Afstandsmarsen volbracht.
Het was dit jaar, wat het weer betreft, een zware vierdaagse.
De eerste twee dagen was het warm en de luchtvochtigheid
erg hoog, met andere woorden, erg benauwde wandeldagen.
Op de derde wandeldag, de dag van Groesbeek en de
Zevenheuvelenweg, kwam het hemelwater met bakken uit de
hemel, terwijl op de laatste dag de Via Gladiola (St.
Annastraat) werd bereikt nadat een paar fikse onweersbuien
de vele lopers parten speelden.
De één met wat meer blaren en pijn dan de ander, maar de vijf
Spirit-leden haalden de finish op De Wedren in Nijmegen allen
binnen de gestelde tijdslimiet en met de gladiolen onder de
arm werd er nog gezellig een drankje genuttigd op het
finishterrein.
Spirit was dit jaar vertegenwoordigd op de 50 km.-afstand door
Henk Drent (26e keer) en Jan Oolders (9e keer), op de 40 km.
door Theo en Joke Bos (44e en 13e keer) en tot slot op de 30
km. door Janny Velema (19e keer).
Alle Spirit-deelnemers zullen ongetwijfeld volgend jaar bij de
94e editie van de Vierdaagse, welke wordt gehouden van 20
t/m 23 juli 2010, weer aan de start staan !
Voor foto's van Jan Oolders en Theo en Joke Bos klik hier.

SPIRIT-LEDEN NAAR DE 93E VIERDAAGSE AFSTANDSMARSEN IN
NIJMEGEN.

Vijf leden van de wandelsportvereniging Spirit nemen deel aan
de 93e Vierdaagse Afstandsmarsen in Nijmegen, welke van 21
t/m 24 juli a.s. worden georganiseerd door de Stichting
De4Daagse.
Na een voorbereiding van een aantal maanden hebben de
Spirit-wandelaars er ook dit jaar weer alle vertrouwen in ook
deze editie van de Vierdaagse tot een goed einde te brengen.
Op de 4 x 50 km.-afstand is Spirit vertegenwoordigd door Henk
Drent en Jan Oolders, zij lopen voor de resp. 26e en 9e keer de
Vierdaagse.
Op de 4 x 40 km.-afstand gaan Theo en Joke Bos van start voor
hun resp. 44e en 13e Vierdaagse.
Tenslotte neemt Janny Velema de 4 x 30 km. voor haar
rekening en zij loopt de Vierdaagse voor de 19e keer.
Allemaal Spirit-leden dus die de Vierdaagse door en door
kennen en weten wat hun te wachten staat. Zij zullen allen
zonder al te veel problemen, als er natuurlijk geen ernstige
blessures optreden, de Via Gladiola (St. Annastraat) halen en
hun kruisje op de finish-locatie De Wedren op vrijdagmiddag in
ontvangst kunnen nemen.

3-DAAGSE REIS OOSTERBEEK 2009 GAAT DEFINITIEF DOOR !

Op de op maandagavond 6 juli gehouden bestuursvergadering
van de w.s.v. Spirit heeft het bestuur een definitief besluit
genomen over het wel of niet doorgaan van de 3-daagse reis
naar Oosterbeek van vrijdag 4 september tot en met zondag 6
september a.s.
De penningmeester kwam op deze vergadering met financiële
overzichten van de drie wandelevenementen welke dit
voorjaar zijn georganiseerd door Spirit en hieruit bleek dat
Spirit er, ondanks de sombere vooruitzichten, financieel prima
voor staat op dit moment.
Normaal gesproken kan Spirit uit de opbrengsten van het oud
papier deze 3-daagse reis bekostigen, maar gezien de lage oud
papier-prijs dit jaar zal dit, zoals het nu lijkt niet helemaal het
geval zijn. Daarom moest een besluit genomen worden of de
financiële reserves hiervoor aangesproken moesten en konden
worden. Mede gezien het feit dat de opbrengsten uit de door
Spirit georganiseerde wandelevenementen fors meevielen en
dat penningmeester Theo Bos het zonder meer verantwoord
vond om de reis door te laten gaan, ging, na enige discussie,
ook de rest van de bestuursleden akkoord met het doorgaan
van de jaarlijkse 3-daagse reis, welke Spirit dit jaar voor de
44e maal zal gaan houden.
Spirit vertrekt op vrijdagmiddag 4 september tussen half twee
en twee uur uit het Eemsmondgebied met een touringcar
richting Doorwerth, waar zal worden gedineerd en overnacht.
Op zaterdag 5 september doen de leden mee aan de grootste
eendaagse wandeltocht ter wereld, de 62e Airborne
wandeltocht te Oosterbeek en 's avonds gaat men gezamenlijk
aan het chinees-indisch buffet in Doorwerth, waar ook weer zal
worden overnacht. Op zondag brengt men eerst een bezoek
aan het Airborne kerkhof om daarna naar het Open Lucht
Museum in Arnhem te gaan. In de loop van de middag gaat de
reis weer in noordelijke richting om, na nog een afsluitend diner
in Zuidlaren, rond negen uur weer in het Eemsmondgebied te
arriveren.

SPIRIT BEZOEKT 69E TT-MARS TE ASSEN NIET !

De op het wandelprogramma staande 69e TT-mars te Assen,
op zaterdag 20 juni, zal niet door de w.s.v. Spirit worden
bezocht.
Gezien het grote aantal afzeggingen en de paar overgebleven
lopers is besloten, mede uit financieel oogpunt, deze tocht van
het programma te schrappen.

61e AVOND VIER DAAGSE SUCCESVOL VERLOPEN.

De 61e Avond Vier Daagse, georganiseerd door de w.s.v.
Spirit, zit er weer op en is op donderdagavond succesvol
afgesloten met de intocht vanuit het Borgshof in Farmsum
naar het sportpark Centrum in Delfzijl-west.
Bijna 1700 wandelaars volbrachten deze 61e editie van het
grootste recreatieve en sportieve evenement van de
gemeente Delfzijl.
Met 33 verenigingen, scholen en groepen van diverse
instanties en ook nog eens zo'n 270 individuele wandelaars,
begon om even over acht de intocht vanuit het Borgshof in
Farmsum, welke werd begeleid door Delfzijls Harmonie
Orkest, Loppersum's Harmonie, Koningin Wilhelmina en tot
slot C.B.S. Bierum/Spijk.
Onder grote publieke belangstelling liepen de vele lopers via
de Borgweg, het Afwateringskanaal, Nieuweweg, Burg.
Buiskoolplein, Buitensingel, Johan van den Kornputplein en de
Koningin Julianalaan naar het sportpark Centrum, waar
wederom veel ouders en ander publiek de wandelaars met
applaus begroetten.
Hier was het ook dat alle lopers hun beloning voor vier
avonden wandelen in ontvangst konden nemen.
Spirit kijkt terug op een zeer succesvolle Avond Vier Daagse,
waarbij, ondanks de vele regen van de afgelopen week, de
wandelaars 's avonds steeds droog de finish haalden en de
organisatie is nog blijer met de constatering dat het
deelnemersaantal ten opzichte van de laatste drie jaar
eindelijk weer een stijging liet zien met een kleine 100
deelnemers meer !
Volgend jaar wordt de Avond Vier Daagse georganiseerd van 7
t/m 10 juni.
Foto's van de Avond Vier Daagse 2009 vindt u hier.


61e AVOND VIER DAAGSE WANDELTOCHTEN TE DELFZIJL VAN
START.

De 61e Avond Vier Daagse wandeltochten in Delfzijl zijn op
maandagavond 8 juni succesvol van start gegaan.
Onder goede weersomstandigheden gingen de bijna 1700
wandelaars tussen half zes en half zeven op pad voor de resp.
5, 10 of 15 km.
Donderdagavond worden de lopers feestelijk ingehaald vanuit
het Borgshof in Farsum naar het sportpark Centrum in
Delfzijl-west, waar iedereen zijn of haar verdiende beloning
krijgt.
De bonte stoet wandelaars wordt om 20.00 uur muzikaal
begeleid door een viertal muziekkorpsen, t.w. D.H.O.,
Loppersum’s Harmonie, Kon. Wilhelmina en C.B.S.
Bierum/Spijk.
Voor de opstelling van de stoet en foto’s van de afgelopen
wandeldagen kan men terecht op www.wsvspirit.nl.

VOORINSCHRIJVING AVOND VIER DAAGSE 2009 VERLOOPT
VOORSPOEDIG .

De voorinschrijving van de 61e Avond Vier Daagse
wandeltochten in Delfzijl is tot op dit moment voorspoedig
verlopen.
Op wat personele aanloopproblemen op de eerste
inschrijvingsmiddag na is het bestuur van de w.s.v. Spirit
tevreden over het aantal voorinschrijvingen.
Zowel op woensdagmiddag 3 juni als op donderdagmiddag 4
juni konden verenigingen, scholen en individuele wandelaars
zich vooraf inschrijven voor dit grootste sportieve,
recreatieve sportevenement van de gemeente Delfzijl. In
totaal meldden zich tot op heden ruim 1250 wandelaars aan
en de organisatie gaat er van uit dat op maandagavond,
voorafgaande aan de start, welke vanaf half zes plaats vindt,
zich nog honderden wandelaars zullen inschrijven, zodat de
prognose van minimaal 1.600 wandelaars ook dit jaar weer
wordt gehaald.
Het startbureau is maandagmiddag 8 juni vanaf 16.30 uur
geopend. Foto's van de voorinschrijving en van de
instructie-avond voor de medewerkers vindt u hier.

18e PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT GROOT SUCCES !

Op zondagmorgen 31 mei werd de 18e Pinkster Zeedijk
Wandeltocht georganiseerd door de w.s.v. Spirit, i.s.m. met
de K.Z.& R.V. Neptunus en het Eemshotel.
Maar liefst 103 deelnemers kwamen op dit vroege
zondagmorgengebeuren af en iedereen was na afloop lovend
over de tocht, die onder schitterende weersomstandigheden
werd gelopen.
Om even voor zeven vertrok de eerste bus met wandelaars
vanaf het Eemshotel om naar de Eemshaven te worden
gebracht, waar de start van de 12 km. lange wandeltocht was.
Direct in het begin kwamen de wandelliefhebbers een drietal
obstakels (hekjes) tegen waar over heen geklommen moest
worden, maar dit leverde bij alle deelnemers geen problemen
op, maar wel de nodige hilariteit.
Nadat om twintig voor acht ook de tweede bus met
deelnemers was vertrokken, waren om acht uur precies alle
deelnemers op pad voor een mooie wandeltocht over of onder
langs de dijk.
Omstreeks half tien bereikten de eerste deelnemers de finish
bij het Eemshotel, waar voor alle deelnemers een
voortreffelijk Pinksterontbijt klaar stond.
Bert Boer had samen met zijn mensen een nieuwe locatie
voor het ontbijt bedacht (de Deltazaal) en dat bleek een prima
plek om te ontbijten met een mooi uitzicht op de Eems.
Na afloop waren er veel complimenten voor zowel de
organisatie als het Eemshotel vanwege de uitstekende
verzorging.
Volgend jaar wordt de 19e Pinkster Zeedijk Wandeltocht
georganiseerd op zondag 23 mei.
Voor foto's van de 18e Pinkster Zeedijk Wandeltocht klik hier
en foto's van Elly de Jonge (D.H.O.) klik hier.

INSCHRIJVING 18e PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT
GEOPEND.

De inschrijving voor de 18e Pinkster Zeedijk Wandeltocht,
welke wordt gehouden op zondag 31 mei (1e Pinksterdag) is
vanaf nu geopend.
Spirit organiseert deze wandeltocht in samenwerking met de
KZ&RV Neptunus en het Eemshotel in het kader van de
Pinksterfeesten in Delfzijl.
Bij deze wandeltocht worden de deelnemers per
Deiman-touringcar vanaf het Eemshotel naar de Eemshaven
gebracht, om van daaruit onder langs of over de dijk terug te
wandelen naar het Eemshotel, waar voor de liefhebbers een
heerlijk Pinksterontbijt klaar staat. Als herinnering aan deze
tocht ontvangen de lopers bij binnenkomst een speciaal
ontworpen medaille.
De wandelaars worden voor zeven uur 's morgens verwacht bij
het Eemshotel, waar het inschrijfgeld dient te worden voldaan
en van waaruit om zeven uur de bus voor de eerste maal zal
vertrekken. Bij voldoende belangstelling zal de bus nog een
tweede keer vertrekken en wel om kwart voor acht.
De deelnemers kunnen kiezen voor wel of geen ontbijt.
Wandelaars die na afloop gebruik willen maken van het ontbijt
betalen € 9,-- en zij die alleen willen wandelen € 2,50.
Iedereen die mee wil doen aan deze unieke wandeltocht dient
zich vooraf aan te melden. Dit kan op tel.nr. 0596 - 610726 of
via mail: info@wsvspirit.nl.
Voor meer informatie kunt u eveneens terecht op
bovengenoemd tel.nr. of klik hier

AVOND VIER DAAGSE 2009 WEL VANAF DE RINGEN IN
DELFZIJL-WEST !

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de kogel door de
kerk ! De Avond Vier Daagse (8 t/m 11 juni a.s.) start ook dit
jaar vanaf de Burg. Boeremalaan, met sporthal De Ringen als
startbureau.
Vandaag (23 april) kwam het verlossende telefoontje binnen
bij secr. Theo Bos, waar al weken lang naar uit werd gekeken.
Dat De Ringen toch het startpunt is gebleven heeft Spirit te
danken aan burgemeester Emme Groot, die, na een eerdere
afwijzing van ambtenaren, zijn schouders er onder heeft
gezet en er in overleg met zijn ambtenaren, toch is
uitgekomen met dit prachtige resultaat.
Het bestuur is heel blij met deze beslissing, zeker, nu men
vanaf nu, verder kan met de organisatie.

WIJZIGING VERZAMELPLAATS OUD PAPIER.

Met ingang van dinsdag 7 april staan de oud papier containers
van de w.s.v. Spirit niet meer op het Burg. Boeremaplein in
Delfzijl-west.
In verband met de werkzaamheden daar (en ook in de
toekomst) zullen de containers voortaan staan op de
noordzijde van de Zeebadweg nabij het Aquariom.
Dit besluit is genomen in overleg met en met toestemming van
de Gemeente Delfzijl.

AVOND VIER DAAGSE DELFZIJL GAAT DOOR.

Er is weer nieuwe hoop voor de avondvierdaagse Delfzijl, die
zal worden gehouden van 8 t/m 11 juni a.s.
Dat het grootste recreatieve en sportieve evenement van
Delfzijl doorgaat mag wel als een feit worden beschouwd. Waar
echter de startlocatie zal zijn is nog een vraag.
Eerder berichtten wij u dat de startlocatie sporthal De Ringen
en de Burg. Boeremalaan door de Gemeente Delfzijl werden
afgewezen als startlocatie i.v.m. werkzaamheden in de
Scheepvaartbuurt.
Na een gesprek door het dagelijks bestuur van Spirit,
bestaande uit voorzitter Herman Swart en
secretaris/penningmeester Theo Bos, met Burgemeester
Emme Groot gloort er toch weer hoop.
De Burgemeester gaat opnieuw laten onderzoeken, in overleg
met zijn ambtenaren, welke de mogelijkheden zijn. Het gaat
hierbij om de startlocatie sporthal De Ringen, of als alternatief
het Multicenter aan de Zeebadweg.
Volgende week (week 13) komt de Burgemeester met een
besluit. Afwachten dus en hopen maar !

AVOND VIER DAAGSE DELFZIJL - 2009 OP LOSSE SCHROEVEN ?

Boven de 61e editie van de Avond Vier Daagse in Delfzijl
hangen momenteel donkere wolken.
Van de Gemeente Delfzijl en de Regiopolitie krijgt Spirit dit jaar
geen vergunning om de Avond Vier Daagse, zoals gebruikelijk,
te laten starten en finishen op de Burg. Boeremalaan nabij het
sportpark Centrum en de sporthal De Ringen in Delfzijl-west. Dit
houdt tevens in dat het startbureau en het organisatorisch
centrum van de Avond Vier Daagse dit jaar niet vanuit de De
Ringen kan plaatsvinden.
De gemeente en de politie zijn van mening dat de veiligheid van
de (meest jonge) deelnemers niet gegarandeerd kan worden,
omdat er in de Scheepvaartbuurt momenteel en ook straks in
juni nog, diverse werkzaamheden plaatsvinden. Zo zal
vanwege rioleringswerkzaamheden en nieuwe bestrating c.q.
asfaltering rondom de Ringen een aantal straten in de directe
omgeving en het Burg. Boeremaplein niet begaanbaar zijn.
Hiernaast speelt bij de gemeente en politie daardoor ook nog
het parkeerprobleem.
In een aantal gesprekken met gemeenteambtenaren en
vertegenwoordigers van de Regiopolitie heeft Spirit getracht
het tij te keren, maar zij is daar tot op heden niet in geslaagd
en de verantwoordelijken blijven bij hun standpunt.
Spirit kreeg in genoemde gesprekken een aantal alternatieven
aangereikt, maar na overleg in het bestuur is men van mening
dat deze beslist geen optie zijn. Het Spiritbestuur heeft zelfs al
overwogen de 61e editie van deze Avond Vier Daagse dan maar
af te gelasten, al is dat het laatste wat zij zou willen. Niemand
is daar bij gebaat, Spirit niet, maar zeker ook niet alle
wandelaars die jaarlijks uitzien naar dit sportieve evenement.
Spirit onderzoekt momenteel nog één optie, maar als dit, om
wat voor redenen dan ook, niet lukt, dan houdt het voor de
organisatie op en zal het bestuur alsnog besluiten de komende
Avond Vier Daagse af te gelasten. Wij houden u via deze
website op de hoogte van de ontwikkelingen

NIEUWE MARSLEIDER BIJ DE AVOND VIER DAAGSE 2009.

Het bestuur van de wandelsportvereniging Spirit is er in
geslaagd een nieuwe marsleider aan te trekken voor de
komende Avond Vier Daagse, welke wordt georganiseerd van 8
t/m 11 juni a.s.
Nadat marsleider Harm Mellema vorig jaar had aangegeven te
willen stoppen als marsleider, moest Spirit op zoek naar een
nieuwe man/vrouw die namens het bestuur het reilen en zeilen
van de Avond Vier Daagse in goede banen moet leiden.
Uiteindelijk is de heer Kees de Boer bereid gevonden deze taak
op zich te nemen. Kees heeft de nodige organisatorische
ervaring in de sportwereld. Zo wandelde hij zelf vroeger bij de
w.v. Brons uit Appingedam, waar hij ook nog een
bestuursfunctie vervulde. Hij kent verder niet alleen de
wandelsport van dichtbij, ook heeft hij zijn sporen verdiend als
bestuurder in de amateur voetbalwereld en de wielersport.
Spirit heeft alle vertrouwen in zijn capaciteiten en hij zal tot aan
de komende Avond Vier Daagse nauw betrokken worden bij de
organisatie daarvan.

OPROEP VRIJWILLIGERS/VERKEERSREGELAARS.

Voor de komende Avond Vier Daagse, welke wordt
georganiseerd van 8 t/m 11 juni a.s. is het bestuur van Spirit op
zoek naar (nog) meer mensen die bereid zijn tijdens de
wandelavonden te fungeren als verkeersregelaar of een andere
organisatorische functie.
Doordat de organisatie sinds twee jaar geacht wordt haar eigen
mensen in te zetten als verkeersregelaar, wordt het steeds
moeilijker om alle belangrijke en drukke posten te bemannen.
Mensen die bereid zijn om mee te helpen als verkeersregelaar,
krijgen hiervoor een speciale opleiding van de Regiopolitie,
welke wordt gegeven op de woensdagavond voorafgaande aan
de Avond Vier Daagse , tijdens een bijeenkomst met alle
medewerkers van dit wandelevenement.
Belangstellenden kunnen bellen met 0596 - 610726 of mailen
naar info@wsvspirit.nl.

NIEUWJAARSRECEPTIE W.S.V. SPIRIT OP 3 JANUARI 2009

Op zaterdagavond 3 januari hield de w.s.v. Spirit haar
traditionele
nieuwjaarsreceptie in de kantine van de sporthal De Ringen.
De aanwezigen konden na het uitwisselen van de
nieuwjaarswensen genieten van een kopje koffie of thee, waarbij
uiteraard de bekende nieuwjaarsrolletjes met slagroom niet
ontbraken.
Nadat, bij afwezigheid van voorzitter Swart (die in het buitenland
verbleef) secretaris/ penningmeester Theo Bos de aanwezige
leden met hun aanhang welkom had geheten ging men aan de
borrel of een frisje, met daarbij natuurlijk een aantal lekkere
hapjes.
Tegen half tien kwamen, zoals gebruikelijk, Graddus en Gepke
ten
tonele, die het afgelopen (wandel)jaar op humoristische wijze de
revue lieten passeren in een twee keer twintig minuten durende
conference.
Daarna bleef het nog een poos gezellig en het was dan ook na
twaalven dat de meeste aanwezigen huiswaarts keerden.
Foto's: klik hier.