W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2011
ALSNOG NIEUW OPHAALRECORD OUD PAPIER OP 22 NOVEMBER
2011.

Zoals u heeft kunnen lezen in onze berichtgeving over de
laatste ophaalronde van het oud papier op dinsdag 22
november j.l. was er een restant oud papier welke niet meer in
de containers aan de Zeebadweg paste en deze
noodgedwongen bij bestuurslid Jan Oolders in de garage
terecht kwam.
Jan heeft in twee ritjes naar de fa. Snoek in Midwolda de
resterende kilo's alsnog toegevoegd aan de opbrengst van
13.180 kg., zodat het totaal aantal kilo's uitkwam op 14.680
kg., met andere woorden: 1.500 kg. er bij dus ! Dit betekent
alsnog een nieuw ophaalrecord voor onze vereniging, want het
oude record van 23 november 2010 stond op 13.500 kg. Het
zal moeilijk worden dit record de komende jaren te verbeteren,
echter er is een goede stap gemaakt naar de ultieme
jaaropbrengst van 100.000 kg. !
Voor de aangepaste totaalstand verwijzen wij u naar de
pagina Oud Papier op deze website.

DATUM NIEUWJAARSRECEPTIE W.S.V. SPIRIT BEKEND.

Op zaterdagavond 14 januari 2012 houdt de w.s.v. Spirit haar
traditionele nieuwjaarsreceptie. Ook nu weer zal deze weer
worden gehouden in de kantine van sporthal De Ringen, waar
Spirit, traditiegetrouw, al haar bijeenkomsten houdt. De
aanvang is om 20.00 uur. Alle leden ontvangen nog een
speciale uitnodiging, begin januari.

SPIRIT HEEFT WANDELSEIZOEN 2011 AFGESLOTEN MET
GEZELLIGE AVOND.

Op zaterdagavond 19 november sloot de w.s.v. Spirit het
wandelseizoen 2011 af. Dit gebeurde niet middels een
wandeltocht, maar met een gezellige avond in de kantine van
de sporthal De Ringen.
Op deze avond waren er een aantal verrassingen want alle
leden ontvingen een presentje in de vorm van een weerstation
t.g.v. het 65-jarig jubileum. Daarnaast werden de nieuwe
zomertenues gepresenteerd.
Buiten dit alles was er natuurlijk het gebruikelijke, deze keer
internationaal, buffet en iedereen genoot daar met volle
teugen/smaken van.
Spirit kan terugzien op een mooi wandelseizoen maar zeker op
een heel gezellige afsluiting.
Voor foto's van deze avond van Jan Oolders klik hier en van
Theo en Joke Bos klik hier.

AFSLUITING WANDELSEIZOEN SPIRIT OP 19 NOVEMBER A.S.

Zoals gebruikelijk sluit onze vereniging het wandelseizoen de
laatste jaren af met een gezellige avond, waarbij een hapje en
een drankje niet ontbreken.
Dit jaar is deze afsluiting op zaterdagavond 19 november a.s. in
de kantine van de sporthal De Ringen. De aanvang is om 20.00
uur.
Ook dit jaar weer zal er worden gezorgd voor een koud-warm
buffet, terwijl de drankjes, zoals gebruikelijk, weer verzorgd
worden door Simon.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda en alle leden
ontvangen zeer binnenkort nog een mail, alsmede een
persoonlijke uitnodiging.

LID VAN VERDIENSTE GRIETJE BOS-VEENTJER OVERLEDEN.

Op maandagavond 26 september is Grietje Johanna
Bos-Veentjer op 88 jarige leeftijd overleden.
Zij was sinds 15 april 1981 Lid van Verdienste van de w.s.v.
Spirit.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 1 oktober
om 14.00 uur in Crematorium Stilleweer, Stilleweersterweg 1 te
Appingedam. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangstkamer.
Daarnaast is er op donderdagavond 29 september
condoleancebezoek van 19.15 u. tot 20.00 u.

HERFSTTOCHT TE ANLOO OP 1 OKTOBER A.S. WORDT DOOR
SPIRIT NIET BEZOCHT.

In verband met het overlijden van Grietje Bos-Veentjer op 26
september en de crematieplechtigheid op zaterdag 1 oktober
om 14.00 uur zal Spirit de Herfsttocht te Anloo niet bezoeken.
De eerstvolgende en laatste wandeltocht van het
wandelseizoen voor Spirit is op zaterdag 22 oktober, dan wordt
deelgenomen aan de Herfsttintentocht te Wedde.

SPIRIT BEZOCHT VOOR 46E MAAL DE AIRBORNE WANDELTOCHT
TE OOSTERBEEK.

De w.s.v. Spirit heeft tijdens haar 3-daagse reis naar het
Gelderse Oosterbeek, van 2 t/m 4 september, voor de 46e
maal meegedaan aan de grootste ééndaagse wandeltocht ter
wereld, de 65e Airborne wandeltocht, georganiseerd door de
P.S.V. Renkum.
Voor een uitgebreid verslag van deze reis, waarbij werd
overnacht in het Stayokay Hostel in Doorwerth, kunt u terecht
op de pagina "verslagen", waarbij ook een uitgebreide
fotoserie is geplaatst.

SPIRIT BEZOEKT 29E BRUGTOCHT TE GRONINGEN OP 27
AUGUSTUS NIET.

De w.s.v. Spirit bezoekt op zaterdag 27 augustus de 29e
Brugtocht in Groningen niet. In verband met de vele
afzeggingen is dit besluit genomen. Het niet doorgaan van deze
op het wandelprogramma staande tocht voor w.s.v. Spirit mag
jammer genoemd worden, omdat deze mede bedoeld was als
aanloop naar de Airborne wandeltocht in Oosterbeek een week
later.

VIJF SPIRIT-LEDEN NAAR 95E VIERDAAGSE IN NIJMEGEN.

Van 19 t/m 22 juli worden in Nijmegen de 95e Internationale
Vierdaagse Afstandsmarsen georganiseerd. Ook dit jaar weer
is de w.s.v. Spirit vertegenwoordigd met vijf leden.
Op de 50 km.-afstand gaan Henk Drent en Jan Oolders van
start, zij lopen resp. voor de 28e en 11e keer. Op de 40
km.-afstand starten Theo en Joke Bos voor de 46e en 14e
keer. Tenslotte start Jannie Velema op de 30 km.-afstand voor
haar 21e vierdaagse.
De Spirit-leden hebben er weer zin in en als er geen
onverwachte dingen gebeuren zullen zij ongetwijfeld op
vrijdagmiddag na de Via Gladiola hun kruisje op De Wedren in
ontvangst kunnen nemen. Spirit-lopers succes !

REISDOEL 3E DAG OOSTERBEEKREIS BEKEND.

Op vrijdagmiddag 2 september vertrekt de w.s.v. Spirit met 18
leden voor haar jaarlijkse 3-daagse reis rondom de 65e
Airborne wandeltocht te Oosterbeek op zaterdag 3 september.
Het bijna volledige programma is inmiddels bekend en ziet er
als volgt uit. Op vrijdagmiddag, zoals gezegd, gaat men per
Deiman-touringcar richting het Gelderse Doorwerth, waar men,
na nog een stop onderweg, omstreeks half zes hoopt aan te
komen. Hier nemen de Spirit-leden en hun evt. partners hun
intrek in het Stayokay Hotel, waar de komende twee nachten
worden doorgebracht. Aan het begin van de vrijdagavond is er
dan nog een diner in Restaurant De Oude Herbergh in
Oosterbeek. De volgende ochtend na het ontbijt vertrekt men
rond half tien weer naar Oosterbeek om daar deel te nemen
aan de 65e Airborne wandeltocht, de grootste ééndaagse
wandeltocht ter wereld. Na de tocht te hebben volbracht gaat
men aan het eind van de middag weer naar Doorwerth. Om
half acht wordt het gezelschap dan verwacht in
Chinees-Indisch Restaurant Hao Yuan in Doorwerth om daar te
genieten van het lopend buffet.
Op zondagmorgen 4 september gaat men na het ontbijt eerst
een kort bezoek brengen aan het Airborne kerkhof, waar door
de vereniging bloemen zullen worden gelegd bij het
herdenkingsmonument. Hierna is het zaak om zo snel mogelijk
weer in de touringcar plaats te nemen omdat Spirit om uiterlijk
11 uur in het Utrechtse Maarssen wordt verwacht. Van hieruit
begint men aan een rondvaart over de Vecht, die 2.15 u. zal
duren. Tijdens de rondvaart met Partyschip "Vechtwinde" doet
men o.a. Breukelen en Nieuwersluis aan, om daarna terug te
keren naar Maarssen. Tegen half twee zal men hier weer
afmeren en daarna heeft men nog ruim vier uur de tijd om
tegen zessen in het Drentse Zuidlaren aan te komen. Daar de
touringcar geen vier uur nodig heeft om Zuidlaren te bereiken,
wordt er nog bekeken waar Spirit een mogelijkheid heeft om in
een leuk plaatsje onderweg een uurtje op eigen gelegenheid
door te brengen.
In Zuidlaren wordt in café restaurant De Sprookjeshof van het
slotdiner genoten om daarna tegen half negen in het
Eemsmondgebied terug te keren.

63e AVOND VIER DAAGSE DELFZIJL ZIT ER WEER OP !

De Avond Vier Daagse 2011 beleefde op donderdagavond 23 juni
weer een feestelijk hoogtepunt.
De organiserende w.s.v. Spirit is zeer tevreden met het verloop
van deze Avond Vier Daagse en dan met name over het
deelnemersaantal. In totaal telde dit wandelfestijn 1758 officiële
deelnemers, waaronder 36 verenigingen en scholen en ook meer
dan 250 individuele wandelaars.
De intocht vanuit het Borgshof in Farmsum naar het sportpark
Centrum leverde echter nog veel meer lopers op, doordat er dit
jaar heel veel begeleiding meeliep, die niet officieel waren
ingeschreven. Met daarbij nog eens de 200 muzikanten en
majorettes van de vier begeleidende muziekverenigingen kwam
het totaal aantal mensen bij de intocht op bijna 2500 mensen en
dit alles leverde een prachtig schouwspel op voor de vele
toeschouwers, zowel onderweg als op het sportpark Centrum.
De stoet zette zich bijna een kwartier te laat in beweging vanuit
het Borgshof en doordat de Duurswoldlaanbrug was afgesloten
en alle wandelaars over een noodbrug moesten leverde dat
onderweg ook nog eens de nodige vertraging op, met als
resultaat dat de laatste lopers pas om tien over negen 's avonds
het sportpark Centrum bereikten.
Al met al was het bestuur van Spirit zeer tevreden, evenals de
ruim 40 medewerkers, die de afgelopen week er weer voor
gezorgd hebben dat alles in goede banen werd geleid. Zonder
deze laatste groep mensen zou een Avond Vier Daagse als deze
niet kunnen worden georganiseerd.
Volgend jaar wordt de Avond Vier Daagse in Delfzijl voor de 64e
maal georganiseerd van 4 t/m 7 juni 2012.
Foto's Avond Vier Daagse vindt u hier.

VOORINSCHRIJVING AVOND4DAAGSE VIA INTERNET LEVERT
NIEUW RECORD OP !

De digitale voorinschrijving voor de Avond Vier Daagse in
Delfzijl, welke wordt georganiseerd van maandag 20 t/m
donderdag 23 juni a.s., heeft een recordaantal deelnemers
opgeleverd.
Bij het sluiten van deze voorinschrijving via internet, op
donderdagavond 16 juni om 24.00 u., hadden maar liefst 1313
wandelaars zich aangemeld en dat is ten opzichte van vorig
jaar, toen de digitale inschrijving voor het eerst werd
geïntroduceerd, precies 305 inschrijvingen meer.
Spirit is heel blij met deze ontwikkeling en zal in de nabije
toekomst gaan overwegen wanneer men over moet gaan naar
alleen maar digitale inschrijving, met daarnaast nog de
mogelijkheid om alleen maar meer op maandagavond nog te
kunnen inschrijven.
Naast voornoemde inschrijfmogelijkheid kon men zich ook nog
inschrijven op woensdagmiddag 15 juni in de kantine van de
sporthal De Ringen en van die mogelijkheid maakten ruim 300
wandelaars gebruik. De enige mogelijkheid om nu nog in te
schrijven voor de 63e Avond Vier Daagse is op de eerste
wandelavond, wederom in de sporthal De Ringen, waar het
startbureau geopend is vanaf 16.30 u.

SPIRIT BEZOEKT OP 18 JUNI A.S. 71E TT-MARS IN ASSEN NIET.

De op het wandelprogramma staande 71e TT-mars op zaterdag
18 juni a.s. wordt door de w.s.v. Spirit niet bezocht.
Het besluit is genomen nadat heel veel leden zich om
verschillende redenen hebben afgemeld.
De eerstvolgende wandelactiviteit die voor Spirit op het
programma staat is de 63e Avond Vier Daagse in Delfzijl en wel
van 20 t/m 23 juni a.s.

20E PINKSTERZEEDIJK WANDELTOCHT OP 12 JUNI HELEMAAL
VOLGEBOEKT !

De deelname aan de Pinksterzeedijk wandeltocht, welke de
w.s.v. Spirit organiseert in het kader van de Pinksterfeesten in
Delfzijl, in samenwerking met de K.Z.&R.V. Neptunus en het
Eemshotel, overtreft alle verwachtingen.
Sinds zaterdagmorgen vroeg is de uiterste limiet van
deelnemers bereikt en heeft de organisatie, tot op dit
moment, zaterdagmiddag 16.00 u., al ruim 30 mensen moeten
teleurstellen die nog wilden deelnemen aan dit unieke
evenement van wandelen en daarna ontbijten.
Bij het sluiten van de inschrijving stond het deelnemersaantal
op 107 lopers, waarvan 85 lopers ook willen ontbijten.
De organisatie betreurt het feit dat men zoveel liefhebbers
heeft moeten teleurstellen, wellicht dat daar een volgend jaar
een oplossing voor te vinden is.

WEBSITE W.S.V. SPIRIT VERWELKOMT 10.000e BEZOEKER !

Op maandag 9 mei 2011 mocht de w.s.v. Spirit de 10.000e
bezoeker van haar website verwelkomen, nadat deze op 13
april 2008 online werd gezet.
Met name in deze periode wordt er veel op de website gekeken,
omdat diverse wandelactiviteiten van Spirit er aan zitten te
komen.
Gemiddeld kijken per maand 225 mensen op de website, terwijl
het gemiddelde per week op 52 ligt.
Spirit is verheugd dat de belangstelling voor haar website zo
groot is, temeer omdat zij relatief een kleine vereniging is,
maar aan de andere kant ook een vereniging die veel
(wandel)activiteiten ontplooit. Op naar de 15.000 bezoekers !

SPIRIT VIERDE 65 JARIG JUBILEUM OP ZATERDAGAVOND 30
APRIL.

Op zaterdagavond 30 april vierden bestuur, leden en hun
aanhang in de kantine van de sporthal De Ringen het feit dat de
vereniging op 26 april j.l. 65 jaar bestond.
Voorzitter Herman Swart opende, na de nodige felicitaties in
ontvangst te hebben genomen, de feestelijke bijeenkomst met
een korte openingsspeech en hij wenste uiteraard alle
aanwezigen een heel plezierige en smakelijke avond. Dit
smakelijke had te maken met het feit dat Joke en Theo Bos een
koud/warm Italiaans buffet hadden bereid, welke, naar later
bleek, uitstekend in de smaak viel.
Tussen het culinair genieten door, bracht een viertal
damesleden nog een hele leuke uitvoering van het ABC, welke
uiteraard ging over de w.s.v. Spirit en haar leden.
Eerder op de avond had Wupke Visser nog het woord gevraagd
omdat zij iedereen heel hartelijk wilde bedanken voor het
prachtige boeket, welke zij mocht ontvangen van de vereniging
voor het feit dat zij afgelopen vrijdag 29 april werd geridderd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Later op de avond nam Theo Bos nog het woord en hij deed
beknopt verslag van een aantal wetenswaardigheden welke in
de afgelopen 65 jaren hadden plaatsgevonden.
Alles bij elkaar een heel gezellige avond en het was dan ook
bijna twee uur dat de laatste aanwezigen de sporthal verlieten.
Voor foto's van deze jubileumviering klik hier.

SPIRIT-LID WUPKE VISSER GERIDDERD.

Wupke Visser is vrijdagmorgen 29 april, door Burgemeester
Emme Groot van Delfzijl, geridderd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Wupke, die met een smoes naar de Brede school De Wending in
Delfzijl-noord was gelokt, omdat daar een vergadering zou zijn
waarbij haar aanwezigheid ten zeerste op prijs werd gesteld, wist
uiteraard van niets en om even over elf werd haar te kennen
gegeven dat men even naar een andere ruimte moest om bij een
andere bijeenkomst aanwezig te zijn. Dit stelde zij niet erg op
prijs omdat zij graag zo snel mogelijk naar huis wilde om maar
niets te missen van de TV-uitzending over het huwelijk van Prins
William en Kate.
Niets vermoedend betrad zij de zaal en ging gezellig staan te
kletsen met wat andere aanwezigen. Toen Emme Groot het woord
nam en plotseling riep of mevrouw Visser wel even naar voren
wilde komen om tegenover hem plaats te nemen, schrok ze zich
een hoedje.
In zijn korte speech somde hij op waar Wupke zich al jaren voor
in zette en je kon het zo gek niet opnoemen op Wupke was er wel
bij betrokken. Aan het einde van zijn betoog kreeg zij door hem
de ridderorde opgespeld en in haar korte dankwoord zei ze dat
het voor haar een complete verrassing was, maar dat ze het
enorm op prijs stelde.
Onder de ruim dertig aanwezigen bevonden zich, namens onze
vereniging, voorzitter Herman Swart en secr./penn.meester Theo
Bos. Voor een korte foto-impressie klik hier.

BESTUURSLID AAF DUSSELJEE LEGT HAAR FUNCTIE NEER.

Na ruim 26 jaar bestuurslid te zijn geweest van de w.s.v. Spirit,
heeft Aaf Dusseljee per direct haar functie als bestuurslid
opgezegd. Zij blijft wel als lid verbonden aan de vereniging,
maar zij wil als zodanig geen uitvoerende taken meer op zich
nemen.

REESTDALTOCHT TE BALKBRUG OP 23 APRIL A.S. WORDT NIET
BEZOCHT DOOR SPIRIT.

De tweede op het wandelprogramma staande wandeltocht van
het seizoen 2011, de Reestdaltocht te Balkbrug, wordt wegens
teveel afzeggingen niet bezocht. Op zaterdag 16 april werd er
geïnventariseerd m.b.t. tot deze tocht. Het bleek dat er
volgende week slechts vijf leden aanwezig zouden zijn, waarop
werd besloten deze tocht af te blazen. Jammer, maar helaas !

WEBSITE-PROBLEMEN OPGELOST

Na de computercrash en het opnieuw bouwen van deze website
bleken er problemen te zijn ontstaan bij het bekijken van foto's
bij Nieuws en Verslagen. Deze problemen zijn inmiddels opgelost
en de dia-shows kunnen dus weer bekeken worden.

WEBSITE-PROBLEMEN

Sinds de computercrash van eind vorig jaar is de website wel
weer on-line, maar helaas werken de links bij foto's en
sommige andere links niet meer. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door het feit, dat er nu op de nieuwe computer
gewerkt wordt met Windows 7. Er wordt druk gewerkt aan de
oplossing van dit probleem. Onze excuses voor dit ongemak.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 8 MAART J.L.

Op dinsdagavond 8 maart vond de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van Spirit plaats in de instructiezaal van de
sporthal De Ringen.
Aanwezig waren 12 personen, waaronder drie bestuursleden.
Daarnaast waren er vier berichten van verhindering
binnengekomen.
Om ruim acht uur opende voorzitter Swart de vergadering,
waarna de bestuursmededelingen op de agenda stonden.
Hierbij werd o.a. aandacht geschonken aan de oud papierprijs,
de stand van zaken m.b.t. onze 3-daagse reis naar Oosterbeek,
de inschrijvingsmogelijkheden van de Avond4daagse,
Wandelen op het Randje van Nederland (de 26e editie gaat
door en wel op 1 mei a.s.) en de viering van het 65 jarig
jubileum.
Bij resp. punt 3 en 4 van de agenda werden de notulen van de
vorige A.L.V. en het Jaarverslag van de secretaris onveranderd
goedgekeurd.
Uit het Financieel overzicht over 2010 bleek dat Spirit een heel
goed jaar achter de rug heeft.
Bij monde van Annemarie Olinga bracht de kascommissie
verslag uit van haar bevindingen en zij verzocht de vergadering
de penningmeester zijn werk voort te laten zetten.
Bij de benoeming van de kascommissie blijft Rita Toxopeus nog
een jaar aan, terwijl Annemarie Olinga als nieuw
kascommissielid toetreedt. Als reserve wordt benoemd Tineke
van der Linde.
Bij de bestuursverkiezing (punt 8 van de agenda) waren Jan
Oolders en Theo Bos aftredend, echter herkiesbaar. Daar er
geen tegenkandidaten waren ingediend werden zij voor een
periode van drie jaar herbenoemd.
Na een korte pauze ging men over tot de vaststelling van het
definitieve programma voor 2011. Hierbij rolden uiteindelijk 13
tochten uit de bus (voor het definitieve wandelprogramma zie
de agenda 2011).
Punt 10 van de agenda, Oosterbeek 2011, werd gevraagd om
suggesties voor de derde dag. Hierop kwamen een paar
mogelijkheden naar voren, echter de leden werd gevraagd nog
eens goed na te denken over evt. reisdoelen, omdat het
bestuur uiterlijk in juni een beslissing hierover wil nemen.
Bij de afsluitende Rondvraag kwamen de evt trainingstochten
aan de orde (zie eveneens de agenda 2011) en de hulp bij het
ophalen van oud papier.
Om precies vijf voor tien kon voorzitter Swart deze plezierige
jaarvergadering sluiten en wenste iedereen wel thuis.
Foto's vindt u hier.

NIEUWJAARSRECEPTIE SPIRIT GOED BEZOCHT.

Op zaterdagavond 15 januari hield de w.s.v. Spirit haar
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de kantine van de sporthal De
Ringen.
Ruim 20 leden met hun partners kwamen tussen acht uur en
half negen naar de sporthal om elkaar een voorspoedig 2011 te
wensen.
Na de koffie en thee, met de gebruikelijke nieuwjaarsrolletjes,
opende voorzitter Swart om ruim half negen de avond en
wenste iedereen een gezellige avond.
Nadat ook de drankjes en borrelhapjes op tafel stonden, nam
bij afwezigheid van Graddus en Gepke ( die het afgelopen jaar
altijd op humoristische wijze doornamen) Theo Bos, de
secretaris/penningmeester, het woord om in tien minuten tijd
de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar door te
nemen.
Na deze woorden werd er nog tot laat in de avond op een
gezellige manier nagezeten en het was dan ook al na
middernacht dat de laatste Spirit-leden de sporthal verlieten.
Voor foto's van deze avond van Jan Oolders en Theo en Joke
Bos klik hier.

AANGEPASTE WEBSITE NA CRASH WEER ONLINE.

Na de crash van begin december 2010 is onze webmaster er in
geslaagd om onze website weer online te zetten, zodat er
vanaf nu weer nieuwe berichten geplaatst kunnen worden.
Naast het nieuws is ook de agenda 2011 geplaatst en zijn er
wat links aangepast of vervallen.
De enige pagina die nog afgemaakt dient te worden zijn de
fotobuttons. Dit vergt echter heel veel tijd en hier wordt vanaf
nu hard aan gewerkt. Wel heeft u nog de mogelijkheid om veel
recente foto's te bekijken die bij de verslagen zijn gelinkt.
Wij durven geen indicatie te geven wanneer alle fotobuttons
weer compleet zijn. Zodra dit echter het geval is zult u dit
onder de button Nieuws kunnen lezen.