W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2012
NIEUWJAARSRECEPTIE W.S.V. SPIRIT OP 12 JANUARI 2013.

De w.s.v. Spirit houdt op zaterdagavond 12 januari a.s. haar
traditionele nieuwjaarsreceptie.
Een en ander wordt, zoals gebruikelijk, gehouden in de kantine
van de sporthal De Ringen en de leden en hun eventuele
aanhang zijn welkom vanaf 20.00 u.
Op deze avond zullen, naar alle waarschijnlijkheid, ook Graddus
en Gepke weer aanwezig zijn om op ludieke wijze terug te kijken
naar het afgelopen jaar.
Alle leden ontvangen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

SPIRIT SLOOT WANDELSEIZOEN 2012 AF IN SPORTHAL DE
RINGEN.

Op vrijdagavond 16 november heeft de w.s.v. Spirit het
wandelseizoen 2012 afgesloten met een warm-koud buffet in de
kantine van de sporthal De Ringen.
De twintig aanwezigen konden weer genieten van vlees, vis,
pasta en natuurlijk de zeer geliefde mosterdsoep, terwijl er na
dit alles nog een drietal nagerechten werd geserveerd.
Joke Bos, als culinair bedenker en maker van het geheel, werd
door de leden met een prachtig boeket bloemen bedankt voor
het vele werk welke zij in het buffet had gestoken.
Het was al tegen half één dat iedereen voldaan en tevreden
huiswaarts keerde.
Voor foto's van Theo en Joke Bos van deze avond klik hier, en
van Jan Oolders klik hier.

OUD BESTUURSLID AAF DUSSELJEE OVERLEDEN.

Vandaag, 12 november, bereikte ons het officiële bericht dat
afgelopen vrijdag 9 november ons lid en oud bestuurslid Aaf
Dusseljee op 75-jarige leeftijd is overleden.
Aaf was ruim 41 jaar lid van onze vereniging, waarvan ruim 26
jaar als bestuurslid.
De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 15
november om 15.00 uur in het Yarden crematorium Stilleweer
te Appingedam. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer.

PLAATS VAN HANDELING EN DATUM AFSLUITING SEIZOEN
BEKEND.

Tijdens de bestuursvergadering van maandag 8 oktober j.l.
heeft het bestuur uiteindelijk een besluit kunnen nemen over de
datum van de afsluiting van het wandelseizoen van onze
vereniging.
De plaats van handeling was heel wat gemakkelijker, want de
uitslag van de enquete, welke was gehouden, was duidelijk in
de keuze van de leden voor de kantine van de sporthal De
Ringen.
Van de 13 ontvangen reacties kozen 10 personen unaniem voor
De Ringen, twee leden vonden De Ringen een prima keuze,
echter zij hielden ook de mogelijkheid open om eens naar de
Brasserie Ziel aan het Molenbergplein te gaan, terwijl één
persoon alleen voor Ziel koos. Sommige leden hadden hun
keuze met wat meer woorden toegelicht.
Gezien het feit dat de grote meerderheid koos voor De Ringen
was het voor het bestuur niet moeilijk een beslissing te nemen.
Het volgende probleem was een goede datum te vinden. Via de
beheerder van de kantine kreeg Spirit twee data door, te weten
3 november en 1 december. De eerste datum werd als te snel
beschouwd en van de laatste was bekend dat een aantal
mensen dan niet zouden kunnen. Daarom werd opnieuw contact
gezocht met De Ringen om een eventuele andere mogelijkheid
te creëren.
Hier kwam vrijdagavond 16 november uit de bus en dat
betekent dat de keuze hierop is gevallen.
Wel moeten we stellen dat wanneer de belangstelling op deze
vrijdagavond te gering is, dat het bestuur zich opnieuw moet
beraden en misschien wel de mogelijkheid moet open houden
om het buffet te combineren met de Nieuwjaarsreceptie in
januari (datum nog niet bekend).
Kort samengevat de afsluiting van het seizoen is dus op
vrijdagavond 16 november in De Ringen.
De leden zullen deze week middels een opgaveformulier aan
kunnen geven of zij aanwezig zijn of niet.

RUITERSHORN WANDELTOCHT TE MUNTENDAM WORDT NIET
BEZOCHT.

De Ruitershorn wandeltocht te Muntendam op zaterdag 22
september wordt niet door de w.s.v. Spirit bezocht. Reden
voor deze beslissing is dat er te weinig leden zijn die op deze
dag beschikbaar zijn. Het is de tweede tocht dit jaar welke om
deze reden niet door kan gaan.
De eerstvolgende wandeltocht die Spirit gaat bezoeken is op
zaterdag 6 oktober a.s., namelijk de 3e AA & Hunzetocht te
Rolde.

SPIRIT MAAKTE VOOR 47E MAAL 3-DAAGSE RONDOM AIRBORNE
WANDELTOCHT.

Van 31 augustus t/m 2 september maakte de w.s.v. Spirit voor
de 47e maal in haar bestaan een driedaagse reis rondom de
Airborne wandeltocht in Oosterbeek. Op vrijdagmiddag werd
vertrokken richting Doorwerth, waar men overnachtte in het
Stayokay Hostel, op zaterdag werd deelgenomen aan de 66e
Airborne wandeltocht en op zondag ging de reis naar
Amsterdam en Elburg.
Voor een uitgebreid verslag, met veel foto's, van deze
3-daagse reis verwijzen wij u naar Verslagen 2012.

BESTUURSLID HENK DRENT OVERLEDEN.

Op maandag 16 juli, aan de vooravond van de Nijmeegse
Vierdaagse, bereikte ons het droevige bericht dat ons
bestuurslid Henk Drent is overleden.
Ondanks zijn ernstige ziekte kwam dit bericht voor iedereen
nog zeer onverwacht.
Henk was ruim 30 jaar lid van onze vereniging, waarvan de
laatste negen jaren als bestuurslid.
Ook was hij een verwoed Vierdaagsewandelaar, hij liep deze
afstandsmarsen maar liefst 28 keer uit en eind vorig jaar gaf
hij nog aan ook dit jaar weer mee te willen doen. Het heeft
helaas niet zo mogen zijn.
Iedereen zal Henk op zijn eigen manier missen tijdens alle
komende wandeltochten en alle verdere activiteiten binnen
onze vereniging.

REISDOEL OOSTERBEEK-REIS OP ZONDAG 2 SEPTEMBER BEKEND.

Het bestuur van de w.s.v. Spirit heeft besloten dat de
uitgaansdag op zondag 2 september, tijdens de 3-daagse reis
naar Oosterbeek, naar Amsterdam zal gaan.
Het is de bedoeling dat, na een bezoek aan het Airborne
Kerkhof in Oosterbeek, de Deiman-touringcar naar Amsterdam
rijdt, waar het 16-koppige gezelschap van Spirit, aan boord zal
gaan van de Emma van de Rederij Belle. Vanaf het IJ zal de
vaart door de kleinste grachten van Amsterdam voeren. Bij
aankomst aan boord staan de koffie en thee, met gebak, klaar
om daarna aan de zogenaamde borrelvaart te beginnen. Hierbij
zijn de consumpties vrij en zullen er nootjes en hapjes op tafel
komen. De rondvaart door Amsterdam zal twee uur duren.
Hierna zal de bus weer richting Noorden gaan, het is echter nog
niet bekend of er dan nog tijd is om in een leuk Zuiderzeestadje
nog even wat vrije tijd te hebben, voordat het gezelschap in
Zuidlaren arriveert om daar van het slotdiner te gaan genieten.

VIER SPIRIT-LEDEN LOPEN 96e VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN.

Van 17 t/m 20 juli a.s. organiseert de Stichting Vierdaagse voor
de 96e maal de Internationale Afstandsmarsen in Nijmegen.

Vier leden van de wandelsportvereniging Spirit uit Delfzijl
nemen dit jaar deel aan het grootste wandelfestijn ter wereld.
Op de 40 km.-afstand lopen Jan Oolders (12e keer), alsmede
Joke en Theo Bos (resp. voor de 15e en 47e keer). Op de 30
km.-afstand loopt Jannie Velema voor de 22e keer.
Voor de één was er een betere voorbereiding dan de ander,
echter alle vier beginnen ze op dinsdag 17 juli vol goede moed
aan deze nieuwe uitdaging en gezien hun ervaring zal het ook
nu zeker weer lukken.

SPIRIT BEZOEKT 72E TT-MARS IN ASSEN OP 23 JUNI A.S. NIET.

De w.s.v. Spirit zal de geplande TT-mars in Assen op zaterdag
23 juni niet bezoeken. Ruim een week voor de tocht is al bekend
dat de belangstelling van de leden op deze dag te weinig is om
deel te gaan nemen. Heel erg jammer, maar het is niet anders.
Spirit gaat op 7 juli a.s. het wandelseizoen vervolgen door deel
te nemen aan de 40e Bostocht te Dwingeloo. Dit is tevens de
laatste tocht voor de zomervakanties.

AVOND VIER DAAGSE DELFZIJL AFGESLOTEN MET RECORD
AANTAL DEELNEMERS.

De Avond Vier Daagse wandeltochten in Delfzijl zijn vorige week
donderdagavond afgesloten met een feestelijke intocht, waarbij
zo'n 2400 wandelaars arriveerden op het sportpark Centrum in
Delfzijl-west.
Deze 2400 wandelaars geeft echter een verkeerd beeld van het
werkelijke aantal officiële deelnemers aan deze 64e editie van
de Avond Vier Daagse.
Op de laatste wandelavond is het gebruikelijk dat veel
ééndag-lopers meedoen, die echter wel officieel zijn
ingeschreven. Maar naast deze categorie is er met name op de
laatste avond heel veel begeleiding bij de diverse groepen en
jammer genoeg ook veel zogenaamde "zwartlopers".
Vandaag is het officiële deelnemersaantal bekend geworden,
n.l. 1775 wandelaars. Dit aantal is wel weer een nieuw record in
de laatste 15 jaar. Vroeger, in de jaren '60 en '70, kende de
Avond Vier Daagse in haar topjaren een deelnemersaantal van
meer dan 3000 in Delfzijl. Deze tijden zullen waarschijnlijk nooit
meer terug komen.
Toch is de organisatie zeer tevreden over het verloop van deze
editie en kijkt men nu al uit naar de 65e Avond Vier Daagse,
welke wordt gehouden van 3 t/m 6 juni 2013. Foto's klik hier.

VOORINSCHRIJVING AVOND VIER DAAGSE VIA INTERNET
GESLOTEN.

De voorinschrijving via internet voor de komende Avond Vier
Daagse (4 t/m 7 juni) is woensdag 31 mei om 24.00 u.
gesloten. Precies 1162 wandelliefhebbers hebben dit jaar van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarnaast kwamen er op
woensdagmiddag 30 mei, toen men nog de gelegenheid had
zich in te schrijven in de kantine van de sporthal De Ringen, nog
eens 371 aan- meldingen binnen, zodat het totaal aantal
voorinschrijvingen op 1533 uitkwam.
Men kan zich nu nog alleen aanmelden op de eerste
wandelavond, maandag 4 juni vanaf 16.30 u., in de kantine van
de sporthal De Ringen (individuele wandelaars) en in de
Instructiezaal van dezelfde sporthal (groepen).
De organiserende w.s.v. Spirit gaat er vanuit dat zich op
maandag nog zeker zo'n 250 á 300 deelnemers zich zullen
aanmelden. Vorig jaar werd de Avond Vier Daagse in Delfzijl
gelopen door 1758 wandelaars.
Op donderdagavond wordt de Avond Vier Daagse, zoals
gebruikelijk, weer afgesloten met een feestelijke intocht vanuit
het Borgshof in Farmsum naar het sportpark Centrum in
Delfzijl-west, waar de deelnemers hun beloning ontvangen.
De intocht wordt weer begeleid door een viertal
muziekverenigingen, te weten Kon. Wilhelmina, C.B.S.
Bierum-Spijk, Delfzijls Harmonie Orkest en als laatste Prins
Hendrik uit Scheemda.
Op woensdag 6 juni staat op deze website de definitieve
opstelling van de stoet.

OUD PAPIER OPHALERS SPIRIT GAAN OP BEZOEK BIJ SNOEK
KRINGLOOPPAPIER BV.

Op zaterdagmorgen 28 april a.s. gaan de oud papier-ophalers
van de w.s.v. Spirit op bezoek bij Snoek Kringlooppapier B.V.
in Midwolda voor een rondleiding.
Veel leden leek het interessant om eens te zien hoe de
verwerking van het door hun ingezamelde oud papier gaat.
Daarom is op de Algemene ledenvergadering van dinsdag 13
maart gepolst hoe groot de belangstelling hiervoor is. Gezien
het aantal reacties is besloten om een afspraak met Jan
Snoek te maken met het voornoemde resultaat. De
Spirit-leden worden om 10.00 uur verwacht in Midwolda.

INSCHRIJVING 21E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT GEOPEND.

De inschrijving voor de 21e Pinkster Zeedijk Wandeltocht, op
Pinksterzondagmorgen 27 mei a.s., is geopend. Reeds een
tiental mensen schreven zich via mail of telefonisch in. Ook dit
jaar is er weer de mogelijkheid om te lopen en daarna te
genieten van een heerlijk ontbijt in het Eemshotel, maar ook om
alleen te lopen.
Er zal maximaal 2 keer een Deiman-touringcar naar de
Eemshaven rijden en dat houdt in dat er maximaal zo'n 110
personen kunnen deelnemen. Wees er dus op tijd bij om u aan
te melden, want vol = vol !

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 13 MAART 2012

Op dinsdagavond 13 maart 2012 vond de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van Spirit plaats in de instructiezaal van de
sporthal De Ringen.
Aanwezig waren 13 personen, waaronder drie bestuursleden.
Daarnaast waren er twee berichten van verhindering
binnengekomen.
Om ruim acht uur opende voorzitter Swart de vergadering,
waarna de bestuursmededelingen op de agenda stonden.
Hierbij werd o.a. aandacht geschonken aan bestuurslid Henk
Drent, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Bij monde van
Joke Bos werden de leden op de hoogte gebracht van zijn
gezondheid op dit moment en in welk behandelingstraject hij
momenteel zit. Vervolgens neemt voorzitter Swart weer het
woord om een jubilaris in het zonnetje te zetten. Het betreft in
dit geval Rita Toxopeus, die op 1 maart j.l. 40 jaar lid was van
onze vereniging. Ter gelegenheid van dit feit overhandigde hij
Rita een mooi boeket bloemen.
Bij resp. punt 3 en 4 van de agenda werden de notulen van de
vorige A.L.V. en het Jaarverslag van de secretaris onveranderd
goedgekeurd.
Uit het Financieel overzicht over 2011 bleek dat Spirit een heel
goed jaar achter de rug heeft. Mede dankzij een record oud
papier opbrengst zag het eindresultaat van 2011 er fantastisch
uit. De penningmeester geeft op een aantal punten nog een
korte toelichting, maar iedereen vindt het resultaat zodanig dat
er verder geen vragen worden gesteld.
Bij monde van Tineke van der Linde bracht de kascommissie
verslag uit van haar bevindingen en zij verzocht de vergadering
de penningmeester zijn werk voort te laten zetten.
Bij de benoeming van de kascommissie blijft Annemarie Olinga
nog een jaar aan, terwijl Tineke van der Linde (dit jaar reserve)
als nieuw kascommissielid toetreedt. Als reserve wordt
benoemd Wupke Visser.
Bij de bestuursverkiezing (punt 8 van de agenda) is Henk Drent
aftredend, echter herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten
waren ingediend werd hij voor een periode van drie jaar
herbenoemd. Tevens was er een vacature ontstaan omdat er
momenteel maar vier bestuursleden zijn en daarom had het
bestuur de vergadering voorgesteld om Joke Bos te benoemen
tot vijfde bestuurslid. Daar ook hier geen tegenkandidaten
waren ingediend werd zij met algemene stemmen benoemd,
waarbij zij als vijfde bestuurslid de functie van penningmeester
zal krijgen. Door deze benoeming zal Theo Bos voortaan alleen
de functie van secretaris vervullen.
Na een korte pauze ging men over tot de vaststelling van het
definitieve wandelprogramma voor 2012. Hierbij kwam men
uiteindelijk tot 15 tochten, waaronder een drietal tochten die
nog niet eerder werden bezocht. Het programma ziet er als
volgt uit: 14 april: Sellingen; 21 april: Tynaarlo; 5 mei:
Overschild; 12 mei: Delfzijl; 19 mei: Blijham; 4 t/m 7 juni: A.V.D.
Delfzijl; 23 juni: Assen; 7 juli: Dwingeloo; 25 augustus:
Groningen; 1 september: Oosterbeek; 15 september: Zuidlaren;
22 september: Muntendam; 6 oktober: Rolde; 13 oktober: Anloo;
27 oktober: Wedde.
Punt 10 van de agenda, Oosterbeek 2012, werd gevraagd om
suggesties voor de derde dag. Hierop kwamen een paar
mogelijkheden naar voren, echter de leden werd gevraagd nog
eens goed na te denken over evt. reisdoelen, omdat het
bestuur uiterlijk in juni een beslissing hierover wil nemen.
Bij de afsluitende Rondvraag vroeg Wupke Visser hoe het nu
verder gaat met het oud papier ophalen als in juli Henk Baar er
mee stopt. Hierop krijgt zij een duidelijk en bevredigend
antwoord. Daar er verder niemand iets te vragen heeft komt
Theo Bos met nog een aantal punten, zoals de evt
trainingstochten, een rondleiding bij de fa. Snoek in Midwolda,
de afsluiting van het seizoen in november en tot slot onze oude
zomertenues. De leden willen inderdaad weer trainingstochten
lopen en besloten wordt dat dit op dinsdagavond 27 maart en
10 april zal zijn. Voor de rondleiding bij de fa. Snoek melden zich
ruim tien aanwezigen aan en Theo Bos zal hierover een
afspraak met Jan Snoek maken. De bedoeling is dat dit dan op
zaterdagmorgen 28 april gaat plaats vinden. Bij de afsluiting
van het seizoen vraagt Rita Toxopeus of het niet mogelijk is om
weer eens met spelletjes te doen. De rest van de aanwezigen
zijn van mening dat het daar best zonder kan en dat de manier
zoals het de laatste paar jaar gaat een prima alternatief is. Toch
zal het bestuur hier nog eens naar kijken, maar zij stelt wel dat
de locatie De Ringen de mooiste oplossing is. Tot slot van de
rondvraag wordt geïnventariseerd wie belangstelling heeft voor
zijn of haar oude zomertenue, nu er nieuwe zijn aangeschaft.
Hierop reageren een tiental aanwezigen.
Om kwart over tien kon voorzitter Swart deze plezierige
jaarvergadering sluiten en wenste iedereen wel thuis.
Foto's van deze ledenvergadering vindt u hier.

DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING BEKEND.

Spirit houdt op dinsdag 13 maart haar Algemene Leden-
vergadering in de instructiezaal van sporthal De Ringen. De
agenda voor deze vergadering wordt samengesteld op de
bestuursvergadering van dinsdagavond 28 februari en de
leden kunnen dan ook deze week een uitnodiging, met agenda
van deze vergadering, notulen van de vorige jaarvergadering
en een jaarverslag 2011, tegemoet zien. De vergadering
begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

NIEUWJAARSRECEPTIE W.S.V. SPIRIT OP 14 JANUARI 2012.

Op zaterdagavond 14 januari hield de w.s.v. Spirit haar
traditionele nieuwjaarsreceptie in de kantine van de sporthal
De Ringen.
Helaas was de opkomst deze keer niet best te noemen,
slechts 15 personen schudden elkaar de hand, vergezeld van
de beste wensen voor 2012.
Ondanks deze lage opkomst werd het toch weer een gezellig
samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje.
Ook Graddus en Gepke waren er weer en zij liepen in een half
uur durend betoog over het wel en wee van de vereniging in
2011, de opmerkelijkste feiten bij langs.
Hierna zat men nog gezellig even na te keuvelen en het was
dan ook rond half één dat de laatste Spirit-leden de sporthal
verlieten.
Voor foto's van deze avond, gemaakt door Jan Oolders en
Joke en Theo Bos, klik hier.