W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2013
ROUTES AVOND VIER DAAGSE WORDEN AANGEPAST.

Bij de evaluatie van de Avond Vier Daagse 2013 werd o.a.
afgesproken dat in het najaar begonnen wordt met het exact
bepalen van de afstanden van de 15 km-routes. Dit naar
aanleiding van opmerkingen van deelnemers, die aangaven dat
bijna alle routes te kort waren.
Onlangs zijn een aantal (bestuurs)leden begonnen met deze
klus, dit met behulp van gps-apparatuur. Hieruit bleek dat de
opmerkingen van deelnemers terecht waren.
De gemeten afstanden waren als volgt: maandagroute - 13
km.; dinsdagroute - 14,6 km.; woensdagroute - 12,9 km.;
donderdagroute - moet nog worden nagemeten, met de
kanttekening dat hier geen aanpassingen zullen plaatsvinden
omdat hier nog de intocht bij komt.
Vervolgens gaat het bestuur op de eerstvolgende
bestuursvergadering zich buigen over het feit, welke
aanpassingen mogelijk zijn, maar dat deze routes langer
moeten worden is wel duidelijk.

HERHAALDE OPROEP !

Reeds vaker heeft onze webmaster een oproep gedaan om, als
leden op eigen initiatief aan een wandeltocht of
wandelevenement deelnemen, hier eens een verslag van te
maken en te sturen aan de webmaster. Het zou mooi zijn als
zo'n verslag vergezeld gaat met een foto-impressie.
Het is tot nu toe slechts een enkele keer gebeurd dat leden iets
sturen en daar zien wij graag verandering in komen. U weet
het, onze website wordt graag en goed bekeken en enige
inbreng van de leden is dan ook zeer welkom.

SPIRIT SLOOT WANDELSEIZOEN 2013 AF MET KOUD-WARM
BUFFET IN DE RINGEN.

Op zaterdagavond 23 november sloot de w.s.v. Spirit, in de
kantine van de sporthal De Ringen, het wandelseizoen 2013
officieel af met een, inmiddels traditioneel geworden,
koud-warm buffet, verzorgd door Joke en Theo Bos.
Vanwege de afwezigheid van voorzitter Swart, opende
secretaris Theo Bos omstreeks kwart over acht de avond met
een korte toespraak.
Om ruim half negen werd het buffet geopend en iedereen
maakte gretig gebruik van deze gelegenheid, waarvoor het
buffet uiteraard ook bedoeld was.
Tussen het hoofdbuffet en het toetjes-buffet nam Theo Bos nog
één keer het woord om nog even terug te komen op het
afgelopen oud-papier-seizoen. Hierbij maakte hij van de
gelegenheid gebruik om de aanwezigen die geen lid zijn van
Spirit, maar wel hun bijdrage leveren aan het ophalen van oud
papier, hartelijke te bedanken Als blijk van waardering
overhandigde hij hierbij een aantal cadeaubonnen, terwijl er
een bloemetje ging naar Jannie Velema, die bij iedere
ophaalronde er voor zorgt dat er koffie en thee is voor de
ijverige ophalers. Tot slot werd ook nog Simon, de
kantinebeheerder van de sporthal, bedankt voor zijn
gastvrijheid en ook hij kreeg een cadeaubon overhandigd.
Van de zijde van de leden werd Joke Bos nog in het zonnetje en
in de bloemen gezet als dank voor het vele werk dat zij weer in
het buffet had gestoken.
Rond half twaalf kon ook het toetjesbuffet gesloten worden en
gingen de eerste aanwezigen met een vol en voldaan gevoel
naar huis.
Al met al was het weer een mooie en vooral gezellige afsluiting
van het wandelseizoen.
Voor foto's van deze avond klik hier.

DATUM NIEUWJAARSRECEPTIE DEFINITIEF VASTGESTELD.

In overleg met de sporthalbeheerder en de kantinebeheerder is
nu definitief de datum van de Nieuwjaarsreceptie van de w.s.v.
Spirit vastgesteld.
De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in de kantine van De
Ringen en wel op zaterdagavond 18 januari 2014.
Alle leden krijgen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

DATUM AFSLUITING SEIZOEN BEKEND.

Nadat, op zaterdag 12 oktober, samen met de leden werd
besloten dat Spirit als afsluiting van het seizoen er weer van
een koud-warm buffet zal zijn in de sporthal De Ringen, is nu
ook de definitieve datum bekend.
In overleg met de sporthal- en de kantinebeheerder is
uiteindelijk de definitieve datum zaterdagavond 23 november
geworden. Andere mogelijkheden waren er in de maand
november niet.
Alle leden krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor
deze avond en met hun eventuele partner is iedereen welkom
vanaf 20.00 u.

SPIRIT MAAKTE VOOR 48E MAAL 3-DAAGSE REIS NAAR
OOSTERBEEK.

Van vrijdag 6 t/m zondag 8 september j.l. ging Spirit met 16
personen voor de 48e maal naar het Gelderse Oosterbeek voor
haar jaarlijkse 3-daagse reis rondom de Airborne Wandeltocht.
Spirit overnachtte in het nabij gelegen Doorwerth in het
Stayokay Hostel, liep op zaterdag de 67e Airborne Wandeltocht
en ging tenslotte op zondag naar Noord-Holland om daar in
Broek op Langedijk de plaatselijke Broeker Veiling te bezoeken.
Een uitgebreid verslag met foto's van deze reis kunt u op deze
website lezen onder de button Verslagen 2013.

RUITERSHORN WANDELTOCHT TE MUNTENDAM OP 21
SEPTEMBER WORDT NIET BEZOCHT DOOR SPIRIT.

De op 21 september a.s. geplande wandeltocht te Muntendam
zal door Spirit niet worden bezocht.
Na een inventarisatie tijdens de Brugtocht van 31 augustus,
bleek dat Spirit op 21 september over te weinig vervoer
beschikt om alle lopers te vervoeren.
Na de 3-daagse reis naar Oosterbeek, van 6 t/m 8 september,
hebben de Spirit-wandelaars dus vier weken rust, want pas op
5 oktober gaat Spirit weer op pad om dan deel te nemen aan de
6e Aa- en Hunzetocht te Rolde.

WEBSITE SPIRIT VERWELKOMT 25.000E BEZOEKER !

Op woensdag 31 juli 2013, om 10.25 u., mocht de website van
de w.s.v. Spirit zich verheugen op de komst van de 25.000e
bezoeker.
Het blijkt dat de website steeds meer wordt bezocht, want
nog maar viereneenhalve maand geleden was, op 13 maart,
de 20.000e bezoeker een feit.
Op 13 april 2008 ging de website de lucht in, dus vijf jaar en
drie maanden geleden, maar het duurde ruim drie jaar
voordat de 10.000e bezoeker werd genoteerd en slechts één
jaar en tien maanden later dus de 20.000e.
Dat er steeds meer gekeken wordt mag ook blijken uit het feit
dat de 25.000 bezoekers van nu tezamen 113.707 pagina's
hebben bekeken.
Gemiddeld per maand komen er 902 bezoekers, per week 208
en per dag 29.
De website is vooral gewild in het voorjaar als Spirit een
aantal wandelevenementen organiseert, waaronder de grote
trekker, de Avond Vier Daagse. Daarom is het ook niet
verwonderlijk dat het hoogste aantal bezoekers op één dag
werd genoteerd op 5 juni 2013, namelijk 471.
Zoals het nu lijkt gaat de website dus begin 2014 naar de
30.000e bezoeker.

SPIRIT-LEDEN VOLBRENGEN MET SUCCES 97E VIERDAAGSE.

De vier Spirit-leden, die dit jaar deelnamen aan de 97e
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen te Nijmegen,
hebben de hitte doorstaan en zijn succesvol geëindigd op de
Wedren, de start- en finishplaats, op vrijdagmiddag.
Vanaf dinsdagmorgen vroeg gingen de Spirit-lopers op pad voor
hun 40 of 30 km.-afstand en zij kregen op de eerste dag al te
maken met een temperatuur van zo'n 27 graden. Door veel te
drinken en goed te eten haalde men voor vijf uur de finish. Op
woensdag was er gelukkig, tijdens de dag van Wijchen, veel
sluierbewolking, maar het was er niet minder warm om.
Op de derde en mooiste dag van de vierdaagse, met als
hoofdetappeplaats Groesbeek, was het weer heel heet en
jammer genoeg weinig wind, dus was het voor de overgebleven
wandelaars een ware beproeving over de Zevenheuvelenweg
richting Berg en Dal.
Op de laatste dag, de dag van Cuyck, was er gelukkig een lekker
windje, maar de temperatuur steeg weer tot grote hoogte. Op
sommige plekken kwam de temperatuur rond de 30 graden,
maar ondanks dat haalden Jan Oolders op de 40 km.
km.-afstand (13e keer) en op de 30 km.-afstand Jannie Velema
voor de 22e keer, Joke Bos voor de 16e keer en tot slot Theo
Bos voor de 48e keer de finish.
46.000 lopers hadden zich ingeschreven voor deze editie van de
vierdaagse, echter 3.507 inschrijvers bleven weg. Op de eerste
dag moesten helaas al 917 wandelaars het opgeven, een aantal
wat extreem hoog is. Op de tweede dag, traditioneel de
zwaarste dag, viel het mee want slechts 857 lopers staakten de
strijd. De derde dag leverde het record van dit jaar op met 964
uitvallers. Op de laatste dag, normaal de dag met de minste
uitvallers leverde toch nog 357 lopers op die de strijd tegen de
kilometers staakten. In totaal dus 3097 uitvallers die het
felbegeerde vierdaagsekruisje niet ontvingen.
Voor foto's van Theo en Joke Bos klik hier en voor foto's van Jan
Oolders klik hier.

SPIRITLEDEN NAAR VIERDAAGSE NIJMEGEN.

Van 16 t/m 19 juli a.s. worden door de Stichting Vierdaagse in
Nijmegen voor de 97e maal de Vierdaagse Afstandsmarsen
georganiseerd en vier Spirit-leden zijn ook dit jaar weer van de
partij.
De één wat meer getraind dan de ander beginnen ze aan hun
verplichte 30 of 40 km.-afstand.
Dit jaar heeft Spirit slechts één vertegenwoordiger op de 40
km., namelijk Jan Oolders en hij loopt de Vierdaagse voor de
13e keer.
Op de 30 km. zijn de andere drie klaar voor de start op dinsdag
16 juli. Het zijn Jannie Velema voor de 23e keer, Joke Bos voor
de 16e keer en tot slot Theo Bos voor de 48e keer.
De Spirit-lopers zijn dus al jaren ervaren Vierdaagse lopers en
zij gaan er vanuit dat zij ook deze editie weer tot een goed
einde zullen brengen.

OFFICIEEL DEELNEMERSAANTAL AVOND VIER DAAGSE 2013
BEKEND.

Na afloop van de Avond Vier Daagse wandeltochten,
georganiseerd door de w.s.v. Spirit in Delfzijl, is het officieel
aantal deelnemers aan dit wandelevenement bekend.
Maar liefst 1936 wandelaars haalden op donderdagavond de
finish op het sportpark Centrum in Delfzijl-west. Dit aantal ligt
161 lopers hoger dan de 1775 van de vorige editie.
De verdeling over de afstanden is niet exact bekend, maar
wat wel zeker is dat 36 deelnemers de 15 km.-afstand liepen.
De overige 1900 deelnemers zijn verdeeld over de 5 en de 10
km.-afstand, waarbij het aannemelijk is dat plm. 1000
mensen de 5 km. liepen en de resterende 900 de 10 km.
Op donderdagavond werden de wandelaars weer onthaald
door een viertal muziekkorpsen vanuit het Borgshof in
Farmsum naar het sportpark Centrum, waar men de
beloningen kreeg uitgereikt.
De w.s.v. Spirit kijkt met meer dan tevredenheid terug op de
65e Avond Vier Daagse en men hoopt volgend jaar richting de
2000 deelnemers te gaan. Foto's vindt u hier.

NIEUW RECORD AANTAL DEELNEMERS LAATSTE 10 JAAR AVOND
VIER DAAGSE DELFZIJL.

De Avond Vier Daagse wandeltochten, georganiseerd door de
w.s.v. Spirit, mogen zich dit jaar verheugen in een record
aantal deelnemers, gezien over de laatste tien jaar.
Maar liefst 1931 wandelaars schreven zich officieel in voor dit
wandelevenement, een aantal dat 156 lopers hoger ligt dan
vorig jaar toen 1775 deelnemers werden geteld.
Hierbij moet opgemerkt worden dat dit het officiële
deelnemersaantal is, maar daarnaast lopen ook nog eens 150
tot 200 begeleiders mee met vooral de jeugdige groepen en
deze mensen schrijven zich over het algemeen niet in.
De w.s.v. Spirit is blij met de stijgende lijn die er de laatste
tien jaren weer in zit.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw bereikte het
deelnemerstotaal een hoogtepunt, want toen was het heel
normaal dat meer 2500 en zelfs meer dan 3000 deelnemers
aan de start verschenen.
De jaren daarna liep het deelnemersaantal, mede gezien de
krimp in deze regio, geleidelijk terug naar zo'n ruim 1500
lopers in het begin van deze eeuw. Vanaf toen loopt het
aantal lopers weer op tot de 1931 waar het aantal nu op zit. Deze
stijging is met name te danken aan steeds meer deelnemers
uit de regio, waarbij opgemerkt kan worden dat met name
Appingedam heel goed vertegenwoordigd is.
Op donderdagavond begint vanaf 20.00 uur de traditionele
intocht vanuit het Borgshof in Farmsum naar het sportpark
Centrum in Delfzijl-west. Bij deze intocht verlenen vier
muziekkorpsen hun medewerking en dat alles zal resulteren
in een stoet van zo'n 2200 lopers, mede door het feit dat op de
laatste avond ook nog eens nieuwe dagmedaille-wandelaars
de intocht willen meemaken.
Voor de opstelling van deze stoet zie elders op deze website.

VOORINSCHRIJVING AVOND VIER DAAGSE VEEL BELOVEND.

De voorinschrijving voor de Avond Vier Daagse
wandeltochten, welke door Spirit worden georganiseerd van
maandag 3 t/m donderdag 6 juni, beloofd veel voor het
deelnemerstotaal dit jaar.
Op dinsdag 28 mei werd de voorinschrijving via internet
gesloten en daaruit bleek dat maar liefst 1374
wandelliefhebbers zich op deze wijze hebben aangemeld. Een
dag later, op woensdagmiddag 29 mei, schreven nog eens
369 lopers in de sporthal De Ringen in voor dit evenement.
Het totaal aantal voorinschrijvingen bedraagt dus 1743
personen. Op maandagmiddag 3 juni, vanaf 16.30 u. kunnen
wandelaars zich nog aanmelden, ook weer in de sporthal De
Ringen voordat om half zes de start is voor de eerste
wandelavond.
Spirit verwacht dat het totaal aantal deelnemers van vorig
jaar ruim wordt overtroffen, want toen schreven in totaal
1775 wandelaars zich in.

WANDELEN OP RANDJE VAN NEDERLAND OP 26 MEI 2013.

Op zondagmorgen 26 mei gingen zes Spirit-leden, op
individuele basis, naar Termunterzijl om daar deel te nemen
aan de wandeltocht Wandelen op het Randje van Nederland,
een wandeltocht van 19 km. lang naar Nieuw Statenzijl.
Rond negen uur vertrokken de lopers vanuit Café Restaurant
Jachthaven in Termunterzijl voor een wandeltocht, welke de
deelnemers over of onder langs de dijk richting Duitse grens
voerde.
Met twee wagenrusten onderweg, waar de verzorging weer
prima in orde was, kwamen de Spirit-lopers rond half een aan
bij Nieuw Statenzijl, waar de M.S. Boschwad klaar lag om de de
lopers terug te brengen via de Eems naar de jachthaven van
Termunterzijl.
Aan boord was het, zoals altijd weer, gezellig en na een
vaartocht van één uur en drie kwartier meerde de boot aan in
de jachthaven van Termunterzijl, waar de deelnemers zich af
konden melden in het startbureau.
Ook hier was de gezelligheid weer troef en na een aantal
consumpties zochten de lopers uiteindelijk hun thuisbasis weer
op.
Wederom een geslaagde editie van deze wandeltocht, welke
deze keer onder koude weersomstandigheden en met een zeer
harde wind gepaard ging.
Voor een foto-impressie van deze tocht klik hier.

67E SPIRITTOCHT DROOG EN PRIMA VERLOPEN.

De 67e Spirittocht, georganiseerd door de w.s.v. Spirit op
zaterdag 25 mei 2013, is meer dan naar wens verlopen,
behalve het feit dat de organisatie op een iets hogere
temperatuur had gehoopt.
In totaal kwamen 105 wandelliefhebbers naar de start vanuit
de sporthal De Ringen, waarvan maar liefst 62 lopers op de 30
en 40 km,-afstand, iets wat voor noord-oost Groningen uniek
genoemd mag worden.
De routes van de kortere afstanden voerden de wandelaars
vanuit Delfzijl door Biessum en Uitwierde, terwijl de langere
afstanden na de start vanuit Delfzijl eerst Appingedam
aandeden om daarna via Oosterwijtwerd, Arwerd, en Godlinze
naar Losdorp te lopen, waar de rust voor beide afstanden was
in de Struunschuur was, een gelegenheid waarvan de
wandelaars zeiden dat deze hoogst bijzonder was.
Na de rust maakten de 40 km.-lopers nog een ommetje via
Spijk naar Bierum en Holwierde, terwijl de 30 km.-lopers
rechtstreeks naar Holwierde liepen.
Met een wagenrust voor de rust in Oosterwijtwerd en na de
rust vlak voor Nansum bleek deze Hogelandroute een een groot
succes, want de wandelaars strooiden met complimenten.
Als kers op de taart mochten de wandelaars, na een paar
kilometer dijk, nog door Uitwierde en Biessum, wat de mooie
route van deze wandeltocht compleet maakte.
Om precies half vijf waren de laatste wandelaars weer terug bij
de sporthal De Ringen.
Nog even kort een opsomming van de deelnemersaantallen op
de verschillende afstanden. Op de 5 km. liepen 12 lopers, op de
10 km. 10, op de 15 km. 21, op de 30 km. 48 en tot slot op de
40 km. 14 personen.
Helaas is Spirit niet in staat geweest op alle afstanden foto's te
maken, echter van de langere afstanden zijn foto's voldoende.
Foto's Theo Bos klik hier, foto's van Jan Oolders klik hier en
foto's Joke Bos klik hier. Van 1 van onze lopers op de 15 km.
kregen we nog wat foto's toegestuurd, deze foto's van Jantina
Viel vindt u hier.

22E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT SUCCESVOL VERLOPEN.

De 22e Pinkster Zeedijk Wandeltocht, op zondagmorgen 19
mei, is weer succesvol verlopen.
De organiserende w.s.v. Spirit had vooraf 119 inschrijvers
mogen noteren, echter zoals gebruikelijk, blijven er altijd
mensen weg die zich wel hebben aangemeld. Dit jaar waren
dit er maar liefst twaalf, iets waar de organisatie niet blij mee
was, maar ook de wandelaars die nog graag hadden willen
meedoen nadat de inschrijflimiet was bereikt, zullen hier niet
blij van worden.
De eerste touringcar vertrok om precies 7.00 uur vanaf het
Eemshotel richting Eemshaven waar de lopers konden
beginnen aan hun twaalf kilometer lange wandeltocht terug
naar het Eemshotel. De tweede bus bracht om kwart voor acht
de laatste groep lopers naar het startpunt bij de Eemshaven.
De wandelaars liepen onder prima weersomstandigheden naar
het Eemshotel in Delfzijl terug, waar, zoals gebruikelijk een
prima ontbijt klaar stond.
Al met al een succesvolle wandeltocht dus, maar, nogmaals
jammer van de wegblijvers. Spirit bezint zich op maatregelen
om dit in de toekomst te voorkomen.
Voor foto's van de Pinkster Zeedijk Wandeltocht van Jan
Oolders klik hier , voor foto's van Theo Bos klik hier en foto's
van Elly de Jonge (D.H.O.) klik hier.

22E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT VOLGEBOEKT.

Vandaag, 16 mei, is de inschrijvingslimiet voor de 22e Pinkster
Zeedijk Wandeltocht, op zondagmorgen 19 mei, volgeboekt.
De inschrijvingslimiet was 120 personen en gezien het feit dat
rekening moest worden gehouden met de ontbijt-capaciteit
van het Eemshotel en de touringcar die de deelnemers naar de
Eemshaven brengt heeft de w.s.v. Spirit moeten besluiten om
de inschrijving vandaag te sluiten.
Jammer voor de mensen die nog hadden mee willen doen,
maar vol = vol !

GROTE BELANGSTELLING DEELNAME AAN PINKSTER ZEEDIJK
WANDELTOCHT.

Bij de w.s.v. Spirit stromen de aanmeldingen voor de 22e
Pinkster Zeedijk Wandeltocht op zondagmorgen 19 mei a.s.
binnen.
Meer dan een maand geleden al kwamen de eerste
aanmeldingen binnen voor deze 12 km. lange wandeltocht.
In totaal kunnen maximaal 120 personen aan deze
Pinkster-traditie meedoen en op dit moment, een kleine twee
weken voordat de tocht wordt gehouden zit Spirit al op 51
lopers in de eerste bus, terwijl voor de tweede bus inmiddels
30 personen zich hebben aangemeld.
In totaal kunnen dus vanaf nu nog een 40-tal lopers zich
aanmelden en dan is de limiet bereikt.
Wees er dus snel bij, want vol = vol ! Spirit verwacht dat er dit
jaar zeker weer mensen teleurgesteld moeten worden omdat de
deelnamelimiet is bereikt.

VIERING 55-JARIG LIDMAATSCHAP THEO BOS OP 20 APRIL
2013.

Op 17 april 1958 schrijft secretaris Janske Bos zijn dan 8-jarig
zoontje Theo in als lid van w.s.v.Spirit en dat is tot op de dag
van vandaag zo gebleven.
Theo begon zijn wandelcarrière in de pas opgerichte
jeugdgroep als enige jongen tussen allemaal meisjes. Later
werd hij lid van de jeugdcommissie en leider van een groep.
Bestuurslid was een volgende stap. In de loop der jaren nam
hij diverse taken over van zijn vader, die
secretaris/penningmeester was. Toen Janske Bos aangaf, dat
de functie hem te zwaar werd, werd Theo benoemd tot
secretaris/penningmeester. Sinds vorig jaar heeft hij het
penningmeesterschap overgedragen aan zijn vrouw Joke.
Theo is nog steeds een actief wandelaar en hoopt dit jaar zijn
48e 4-Daagse kruisje te bemachtigen. Ook is hij nog steeds
leider van de wandelgroep.

Op 17 april 2013 was Theo op de kop af 55 jaar lid en het
bestuur besloot hier een gezellige avond voor te organiseren
op 20 april en wel, zoals gebruikelijk, in de kantine van sporthal
De Ringen.

De 1e verrassing voor Theo was een grote taart met een
afbeelding van hemzelf als 8-jarige Spiritloper. Voorzitter
Swart memoreerde enige "wapenfeiten" van Theo en dankte
hem voor de vele werkzaamheden, die hij verricht en zei, dat
als Theo hiermee zou stoppen, dat dan Spirit op zou houden te
bestaan. Hij bood de jubilaris namens de vereniging een
hotelbon aan.
Daarna nam Jan Oolders het woord en bood namens de leden
een heel leuk pakket aan met een gevarieerde inhoud,
waaronder een tegeltje met een spreuk, die Theo wel eens
bezigt. Van Simon en Hennie (gastheer en gastvrouw) kreeg
Theo een houten bierkratje met inhoud.

Om 9.00 u. kwam de 2e verrassing: de blaaskapel van Koningin
Wilhelmina kwam, 11 man/vrouw sterk de kantine binnen
onder het spelen van gezellige muziek met als afsluiting het
"Lang zal hij leven". Theo heeft dit erg gewaardeerd.

Theo nam ook nog even het woord en vertelde wat anekdotes
uit zijn 55 jaar bij Spirit.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden er veel
herinneringen opgehaald en kan Spirit terug zien op een
geslaagde viering van dit jubileum.

Theo wil graag Spirit en haar leden bedanken voor de mooie
cadeaus, de mooie kaarten en de gezellige avond.

Foto's van deze avond werden gemaakt door Jan Oolders en
Joke Bos en zijn hier te vinden. Jan Oolders maakte nog een
filmpje van de boerenkapel en dat vindt u hier.

OPROEP VOOR VERENIGINGSFOTO'S 1997 T/M 2002.

De laatste weken heeft onze webmaster zich bezig gehouden
met het plaatsen van oude foto's op onze website, welke
verloren waren gegaan door een computercrash eind 2011.
Dat is allemaal prima verlopen t/m het jaar 1996 en de foto's
staan dan ook online. Nu blijkt echter dat er van een aantal
jaren incomplete fotoseries zijn ( 1997 t/m 1999) en van de
jaren 2000 t/m 2002 zijn er helemaal geen foto's in het bezit
van onze vereniging. Vanaf 2003 t/m heden is de zaak weer
compleet. Trouwens de foto's die er wel zijn van de
incomplete jaren staan wel op de website.
Wij willen hierbij dan ook een oproep doen aan leden die wel
in het bezit zijn van foto's uit de incomplete en ontbrekende
jaren. Wij zouden deze dan graag willen inscannen en op de
website plaatsen. Ook al zijn deze foto's ingeplakt in een
album, ook dan is er een mogelijkheid ze in te scannen en zo
aan onze fotoserie toe te voegen. Help a.u.b. onze fotoserie
weer compleet te krijgen.

REISDOEL 3-DAAGSE REIS OOSTERBEEK 2013 BEKEND.

Het bestuur van de w.s.v. Spirit heeft op de
bestuursvergadering van 8 april j.l. een definitief besluit
genomen over het reisdoel van de 3e dag van onze 3-daagse
reis rondom de Airborne wandeltocht in Oosterbeek.
Het programma van de eerste twee dagen was reeds bekend,
nu dus ook van de zondag.
Spirit gaat na een kort bezoek aan het Airborne kerkhof in
Oosterbeek met de Deiman-touringcar naar Noord-Hollandse
Broek op Langedijk om daar een bezoek te brengen aan de
Broeker veiling.
De Broeker veiling is niet alleen veiling, maar tegelijkertijd
een museum met exposities. Bij aankomst rond half twaalf
gaat Spirit eerst genieten van een Westfriese koffietafel om
daarna o.l.v. een gids zowel het museum, de exposities en de
veiling te bezoeken. Daarna gaat men aan boord van een
prive-rondvaartboot voor een rondvaart door het Rijk der
duizend eilanden, welke een klein uurtje zal duren. Aan boord
kunnen de mensen één of meer consumpties genieten.
Om 16.00 u. stapt men dan weer in de touringcar om via de
Afsluitdijk koers te zetten naar Friesland. Hier is het de
bedoeling dat er, waarschijnlijk in Joure bij 't Haske, een
slotdiner wordt genuttigd. Daarna zet Spirit haar reis voort om
na een goed uur terug te keren in Appingedam en Delfzijl rond
21.00 u.
Voor alle details van de 3-daagse reis wordt er op de dag van
vertrek weer een programmaboekje uitgereikt aan iedereen
die meegaat.

TRAININGSTOCHT 26 MAART AFGEBLAZEN.

De trainingstocht, welke op dinsdagavond 26 maart zou
worden gelopen, gaat niet door.
Deze beslissing is genomen in verband met de
weersvoorspellingen, waaruit voor a.s. dinsdag blijkt dat het
weer eenzelfde karakter zal hebben dan dit weekend het geval
is.
Er wordt op dinsdagavond een temperatuur verwacht van rond
of net onder het vriespunt in combinatie met een harde
oostenwind, wat de gevoelstemperatuur op zo'n min 10 graden
zal brengen.
Voor Spirit staat er dan alleen nog de trainingstocht op
dinsdagavond 9 april op het programma, welke om 19.00 u.
begint vanaf sporthal De Ringen.

VIERING 55 JARIG-JUBILEUM THEO BOS OP ZATERDAG 20 APRIL
A.S.

Op zaterdagavond 20 april zal er in de kantine van de sporthal
De Ringen een feestelijke bijeenkomst worden gehouden ter
gelegenheid van het feit dat secretaris Theo Bos op 17 april
2013 zijn 55 jarig lidmaatschap van de w.s.v. Spirit zal vieren.
Een volledige invulling van deze avond is (nog) niet bekend,
maar wel is zeker dat het onder het genot van een hapje en
een drankje een gezellige avond zal worden.
De bijeenkomst begint om 20.00 u. en de leden van Spirit
krijgen allen nog een persoonlijke uitnodiging.

INSCHRIJVING 22E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT
GEOPEND.

Sinds kort is de inschrijving voor de 22e Pinkster Zeedijk
wandeltocht, welke dit jaar op Pinksterzondagmorgen 19
mei a.s. wordt georganiseerd door onze vereniging,
wederom in samenwerking met de K.Z.&R.V. Neptunus en
het Eemshotel.
Deze wandeltocht voor vroege vogels trekt jaarlijks zo'n
kleine 100 deelnemers en de grote aantrekkingskracht van
dit alles ligt in het feit dat de lopers na binnenkomst kunnen
genieten van een overheerlijk Pinksterontbijt in het
Eemshotel.
Ook dit jaar weer zal de Deiman-touringcar, die de lopers
naar de Eemshaven brengt, twee keer rijden en de eerste rit
vertrekt om 07.00 u., terwijl de tweede rit zo rond 07.45 u.
zal vertrekken.
Deelnemers kunnen zich zowel per mail als telefonisch
aanmelden voor deze unieke wandeltocht.
Voor alle verdere info kunt u terecht ook op deze website
onder de button Spirit organiseert.

20.000E BEZOEKER WEBSITE W.S.V. SPIRIT.

Op woensdag 13 maart 2013, precies een maand voordat onze
website vijf jaar bestaat, mochten wij de 20.000e bezoeker
welkom heten ! Daarnaast kan gezegd worden dat deze 20.000
bezoekers in totaal 112.720 pagina's hebben gelezen of
bekeken.
Gemiddeld komen per maand zo'n 250 mensen onze website
bezoeken en die bekijken dan bijna 1500 pagina's.
Het mag opvallend worden genoemd dat een website van zo'n
kleine vereniging zoveel bezoekers trekt en dat deze kijkers
vooral van buiten de vereniging komen. Al met al een heel
mooi resultaat voor een website die op 13 april a.s. haar
eerste lustrum viert. Op naar de 25.000 bezoekers !

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 5 MAART 2013.

Op dinsdagavond 5 maart 2013 werd in de Instructiezaal van
sporthal De Ringen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van de w.s.v. Spirit gehouden. Aanwezig waren twaalf
personen.
Om vijf over acht heette voorzitter Swart de aanwezigen van
harte welkom, om vervolgens in een korte speech terug te
blikken op het jaar 2012, een jaar waarin nogal wat is gebeurd.
Zo noemde hij o.a. het overlijden van Henk Drent op 16 juli en
later op 9 november het overlijden van Aaf Dusseljee. Hij
voegde daar nog kort aan toe waarom de rest van het bestuur
niet bij de crematieplechtigheden aanwezig was. Hij besloot
zijn openingswoord met een minuut stilte ter nagedachtenis
aan de overledenen.
Vervolgens kwam men bij agendapunt 2 de
bestuursmededelingen en eventuele ingekomen stukken. Bij
dit punt nam eerst secretaris Theo Bos het woord, door mede
te delen dat Annemarie Olinga wegens ziekte afwezig was.
Vervolgens kwam hij terug op beide overlijdensgevallen en de
daarna volgende crematieplechtigheden. In een emotioneel
betoog legde hij nog eens duidelijk uit, waarom de drie
bestuursleden niet aanwezig waren bij de plechtigheden en
wat daar de exacte reden voor was.
Tot slot van de bestuursmededelingen nam Herman Swart het
woord weer over en richtte zich tot Jantje Baar, die op 8
februari 2013 precies 35 jaar lid was van onze vereniging en de
felicitaties gingen gepaard met de overhandiging van een mooi
boeket bloemen.
Theo Bos voegde daar nog aan toe dat hij op 17 april a.s. zijn
55-jarig lidmaatschap viert en dat daaraan op zaterdagavond
20 april a.s., tijdens een gezellige bijeenkomst in de kantine
van de sporthal De Ringen, uitgebreid aandacht zal worden
besteed.
Na al deze mededelingen komt men bij punt 3 van de agenda,
de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 13 maart
2012. Hierop komen geen op- of aanmerkingen en zij worden
dan ook goedgekeurd, onder dank aan de secretaris.
Bij punt 4 komt het Jaarverslag van de secretaris van 2012 aan
de orde. Ook dit agendapunt is een hamerstuk, want ook hierop
komen geen vragen of opmerkingen.
Dan is het bij punt 5 de beurt aan de penningmeester om, als er
vragen zijn, een toelichting te geven op het financieel verslag
2012. Hieruit blijkt dat na het uitstekende jaar 2011, deze gang
van zaken zich heeft voortgezet en dat dus ook 2012 financieel
prima verlopen is. Ook nu komen er weer geen vragen van de
aanwezigen en zo wordt ook dit verslag goedgekeurd met dank
aan de penningmeester.
Bij punt 6 staat het verslag van de kascommissie op de
agenda. Annemarie Olinga en Tineke van der Linde hebben de
boeken gecontroleerd en bij monde van Tineke deelt deze
mede dat alles in orde was.
Vervolgens komt de benoeming van de kascommissie aan de
orde. Annemarie Olinga is aftredend, terwijl Tineke van der
Linde nog een jaar aanblijft als kascommissielid. Voor de
openstaande vacature wordt een kandidaat gevraagd en
Wupke Visser stelt zich hiervoor beschikbaar. Als
reserve-kascommissielid wordt Geke de Boer benoemd.
Als laatste punt voor de pauze is punt 8 aan de orde, de
bestuursverkiezing. Hierbij is voorzitter Herman Swart
aftredend, echter wel herkiesbaar. Door het overlijden van
Henk Drent is er een vacature ontstaan voor een vijfde
bestuurslid en Rita Toxopeus heeft zich hiervoor verkiesbaar
gesteld. Daar er geen tegenkandidaten zijn ingediend wordt
Herman Swart herkozen voor een periode van drie jaar en Rita
Toxopeus is de komende drie jaar bestuurslid.
Na een pauze van plm. 10 minuten gaat de vergadering verder
met het vaststellen van het definitieve wandelprogramma voor
2013.
Het bestuur heeft een concept gemaakt, waarbij de aanwezige
leden een definitieve keuze kunnen maken uit 29
mogelijkheden.
De secretaris neemt alle mogelijkheden op datumvolgorde
door met de leden, met hier en daar een kleine toelichting.
Vervolgens gaat men de lijst opnieuw bij langs om het
definitieve programma vast te stellen. Nadat men uiteraard
een verschillende mening heeft over een aantal tochten komt
er tot slot het volgende uit: 13 april - Vlagtwedde; 20 april -
Tynaarlo; 4 mei - Overschild; 11 mei - Bakkeveen; 25 mei -
Delfzijl; 3 t/m 6 juni - A.V.D.; 22 juni - Assen; 6 juli - Dwingeloo;
31 augustus - Groningen; 7 september - Oosterbeek; 21
september - Muntendam; 5 oktober - Rolde; 12 oktober - Anloo
en tenslotte 26 oktober - Wedde. Al met al dus 14
wandeltochten, waarbij gezegd moet worden dat er wellicht
tochten afvallen, om verschillende redenen.
Bij punt 10 van de agenda staat de 3-daagse reis naar
Oosterbeek, op 6, 7 en 8 september, op het programma.
Secretaris Theo Bos neemt het woord omdat hij in een eerder
stadium zich heeft laten ontvallen dat het dit jaar
waarschijnlijk een heel andere Oosterbeek-reis gaat worden.
Hij licht een en ander toe door te citeren uit een mailwisseling
tussen hem en het Stayokay Hostel in Doorwerth. Kort
samengevat gaat het hierom. Het Stayokay Hostel is niet
telefonisch bereikbaar en daarom stuurt hij begin februari een
mail naar Doorwerth. Hij krijgt een paar dagen later antwoord,
waaruit blijkt dat de telefonische onbereikbaarheid bekend is,
er wordt naar een oplossing gezocht. Tevens krijgt hij te horen
dat Doorwerth op 6 september geen ruimte meer beschikbaar
heeft, maar op 7 september wel. Het probleem is geboren en
hoe nu verder. De secretaris stuurt wederom een mail waarin
hij blijk geeft van zijn ontstemdheid, temeer daar Spirit vorig
jaar september direct heeft geprobeerd te reserveren voor dit
jaar. Dit werd als onnodig weggewimpeld met de mededeling
dat begin 2013 vroeg genoeg is.
Ook hierop komt weer antwoord en dan pas komen de echte
problemen naar voren. Stayokay Doorwerth gaat haar deuren
sluiten, het gebouw staat te koop en niemand weet hoe lang
het nog gaat duren. Maar Spirit blijft met het probleem zitten
dat zij de eerste nacht geen onderdak hebben. Stayokay zegt
dat een combinatie van eerst Arnhem en dan Doorwerth een
mogelijkheid is en dat zij deze voorziening voorlopig hebben
vastgelegd, met de opmerking dat er aan een definitieve
oplossing wordt gewerkt, maar daarvoor is hulp van hun
hoofdkantoor nodig. Spirit kan niets anders dan afwachten,
maar is niet echt blij met deze oplossing. Na nog diverse mails
heen en weer te hebben gezonden komt er gelukkig een dag
voor de ledenvergadering een definitief besluit. Doorwerth is
blij dat het gelukt is om Spirit toch alsnog twee nachten
onderdak te bieden in hun Hostel. Ook Spirit is opgelucht en zo
loopt alles met een sisser af. Wel stelt de secretaris dat wij
waarschijnlijk volgend jaar naar een andere oplossing moeten
zoeken !
Bij dit agendapunt wordt ook nog gevraagd of de leden ook dit
jaar weer 10 km. willen lopen en of zij dat op individuele basis
willen doen. Er komt snel duidelijkheid, want dat is iedereen
vorig jaar prima bevallen.
Tot slot punt 11 de Rondvraag. Hierbij heeft niemand vragen,
behalve de secretaris. Hij vraagt allereerst of er weer animo is
voor een tweetal trainingstochten voorafgaande aan het
seizoen. De leden willen dit wel graag en men besluit om op
dinsdag 26 maart en dinsdag 9 april een tocht van zo'n 10 km.
te gaan lopen.
Tot slot komt hij nog met een mededeling en een vraag over de
A.V.D.. Het bestuur heeft besloten dat onze secretaris en
penningmeester dit jaar niet mee zullen lopen tijdens de
A.V.D.-week en wel om organisatorische redenen. De vraag is
wat de leden willen. Willen zij net als vorig jaar 10 km. lopen op
individuele basis of willen zij als groepje lopen. Voor het
individueel lopen is weinig of geen steun, men is van mening
dat Spirit zich wel moeten laten zien als vereniging en ook in
kostuum moet lopen. Over de afstand verschillen de meningen,
maar men zegt dat men hier met elkaar wel uit gaat komen.
Het bestuur kan zich hier heel goed in vinden en geeft ook nog
eens aan dat de leden dan als groep kunnen bepalen hoe laat
zij gaan starten. Wel wordt duidelijk gesteld dat de vereniging,
inclusief het bestuur, de intocht wel gaat lopen.
De klok heeft inmiddels tien uur geslagen als de voorzitter het
woord neemt om de vergadering te sluiten. Hij wenst iedereen
wel thuis en nodigt de aanwezigen uit tot nog een drankje.
Voor enkele foto's klik hier.

DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING SPIRIT BEKEND.

De datum voor de Algemene Ledenvergadering van de w.s.v.
Spirit is inmiddels bekend.
De keuze is gevallen op dinsdag 5 maart a.s. en zoals
gebruikelijk wordt deze weer gehouden in de Instructiezaal
van de sporthal De Ringen. De aanvang van de vergadering is
20.00 u.
Alle leden krijgen t.z.t. nog een persoonlijke uitnodiging voor
deze vergadering, samen met de daarbij behorende stukken.
Noteer dus alvast 5 maart in uw agenda !

NIEUWJAARSRECEPTIE W.S.V. SPIRIT OP 12 JANUARI 2013.

Op zaterdagavond 12 januari organiseerde Spirit haar
traditionele nieuwjaarsreceptie in de kantine van de sporthal De
Ringen.
Aanwezig waren 16 personen en dat is, gezien het geringe
ledental van Spirit, een prima opkomst.
Na een kopje koffie of thee, met de gebruikelijke
nieuwjaarsrolletjes, ging men aan de borrel onder het genot
van diverse hapjes.
Secretaris Theo Bos hield nog een kort betoog over het ophalen
van oud papier en hij prees daarbij de initiatieven van de leden,
terwijl ook aandacht werd geschonken aan de niet-leden, die
daarbij behulpzaam zijn en ook aan Henk Baar, die op 75-jarige
leeftijd is gestopt met het gesjouw van oud papier. Voorzitter
Swart overhandigde daarna een aantal mensen een
VVV-waardebon, als dank voor hun hulp.
Rond kwart over negen gaven Graddus en Gepke weer acte de
présance, door op ludieke wijze terug te kijken op het jaar 2012.
Verder werd er op gezellige wijze bijgekletst deze avond en het
was dan ook al na twaalven dat de eerste aanwezigen weer
huiswaarts gingen. Spirit kijkt terug op een geslaagde
nieuwjaarsreceptie.
Voor foto's van deze avond klik hier.