W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2014
BIJNA ALLE SPIRITLEDEN SUCCESVOL OP NIJMEEGSE 4-DAAGSE

De zes naar Nijmegen afgereisde Spirit-leden hebben de 98e
Vierdaagse Afstandsmarsen bijna alle zes met succes volbracht.

Zo liep Jan Oolders uit Delfzijl met succes de 40 km.-afstand en
dat betekende dat het veertiende kruisje op de borst kon worden
gespeld, ondanks het feit dat hij een paar kleine blaartjes had
opgelopen en hij vooraf weinig had getraind door
omstandigheden.

De andere vijf Spirit-leden liepen allemaal de verplichte 30
km.-afstand en vier van hen deden dat met succes. Zo liep Rita
Wezeman uit Appingedam, na enkele tientallen jaren, voor de 2e
maal de Vierdaagse en dat bleek voor haar een compleet nieuwe
ervaring, maar zij liep, mede dankzij een gedegen training, de
Vierdaagse met gemak uit.

Herman Stuut uit Garrelsweer liep zonder problemen voor de 4e
maal de Vierdaagse uit, terwijl ook Janny Velema uit
Wagenborgen haar 22e Vierdaagse succesvol ten einde bracht.
Joke Bos uit Farmsum had eveneens geen problemen met deze
Vierdaagse en zij mocht dan ook na binnenkomst op de Wedren in
Nijmegen haar 17e kruisje in ontvangst nemen.

In tegenstelling tot zijn vrouw had Theo Bos de nodige problemen
deze keer, die op de tweede wandeldag al begonnen. Hij was al
met een rugprobleem naar Nijmegen vertrokken en daarna
werden de problemen alleen maar groter. De eerste drie dagen
werden uiteindelijk gehaald, maar na 12 kilometer op de vierde
wandeldag besloot hij in St. Walrick om de strijd te staken omdat
de pijngrens was bereikt en hij dus zijn 49e vierdaagse-kruisje
niet in ontvangst kon nemen.

Al met al toch een succes voor de meeste Spirit-lopers en bijna
allemaal kijken ze uit naar de 99e Vierdaagse die wordt gehouden
in de derde volle week van juli 2015 . Foto's van Jan Oolders vindt
u hier en van Theo Bos hier

COMPUTERPROBLEMEN MET BETREKKING TOT WEBSITE OPGELOST.

In de week voordat een aantal leden van onze vereniging naar
Nijmegen afreisde om deel te nemen aan de Vierdaagse,
vertoonde onze computer problemen voor wat betreft onder
andere het bijwerken van onze website. Nadat de pc een week op
visite ging bij de computerhandelaar, was het pas deze week
weer mogelijk om nieuws op onze website te zetten, echter niet
nadat onze webmaster vier dagen nodig had om de website
opnieuw op de computer te zetten en dus kunnen wij u pas ruim
een week na de vierdaagse hiervan een beknopt verslag
plaatsen, temeer omdat de media over dit item al berichtgeving
hebben gepubliceerd. Het enige wat u nog niet heeft kunnen
bekijken zijn de foto's van de 98e Vierdaagse.
Op de website zijn tevens de nieuwsitems van voorgaande jaren
en de verslagen vanaf 2008 onder de button "Archief" geplaatst.
Wij betreuren het dat wij u niet eerder op de hoogte konden
stellen van activiteiten waaraan een aantal leden van onze
vereniging hebben deelgenomen.

ZES SPIRIT-LEDEN NAAR NIJMEEGSE VIERDAAGSE.

Van 15 t/m 18 juli worden in Nijmegen voor de 98e maal de
bekende Vierdaagse Afstandsmarsen georganiseerd door de
Stichting 4daagse, daarbij ondersteund door de
Wandelsportorganisatie KNBLO-NL, Defensie en de Gemeente
Nijmegen.
Voor deze Vierdaagse hebben zich maar liefst meer dan 53.000
wandelaars ingeschreven, echter de inschrijflimiet was
vastgesteld op 46.000 lopers, zodat het op de routes rondom
Nijmegen wel erg druk wordt met wandelaars die allemaal het
felbegeerde Vierdaagsekruis willen bemachtigen.
Onder de vele lopers ook dit jaar weer een aantal leden van de
wandelsportvereniging Spirit uit Delfzijl en dit jaar zijn dat er in
totaal zes. Op de (verplichte) 40 km.-afstand loopt Jan Oolders
uit Delfzijl zijn 14e Vierdaagse. De rest loopt de 30 km.-afstand,
te weten: Rita Wezeman uit Appingedam voor de 2e maal,
Herman Stuut uit Garrelsweer voor de 4e maal, Joke Bos uit
Farmsum voor de 17e maal, Janny Velema uit Wagenborgen voor
de 22e maal en tot slot Theo Bos uit Farmsum voor de 49e maal.
De Spirit-leden hebben zich allen op hun eigen manier voorbereid
en dus de één wat meer getraind dan de ander, maar iedereen
heeft er vertrouwen in dat zij ook deze editie van de Vierdaagse
tot een goed einde zullen brengen.

BARBECUE SPIRIT-LEDEN OP 21 JUNI 2014.

Op zaterdagavond 21 juni, de zaterdag na de Avond Vier Daagse,
namen, op initiatief van een paar leden, een aantal Spirit-leden
en hun evt. aanhang, deel aan een gezellige barbecue bij één van
de leden thuis.
Ondanks dat het niet heet was op deze avond, maar wel droog,
waren er toch twaalf aanwezigen.
De initiatiefnemers hadden er alles aan gedaan om het iedereen
naar de zin te maken en de barbecue bood genoeg variatie en
was prima verzorgd. Iedereen zat heerlijk van alles te smullen,
zoals ook op de foto's is te zien. Een ding is zeker, dit was een
prima initiatief en zeer zeker voor herhaling vatbaar.
Voor foto's van deze avond klik hier.

OFFICIEEL AANTAL DEELNEMERS AVOND VIER DAAGSE 2014
BEKEND.

Vandaag, 21 juni, is het officiële aantal deelnemers aan de Avond
Vier Daagse, welke afgelopen week werd georganiseerd door
onze vereniging van 16 t/m 19 juni, bekend geworden.
Men moet dit aantal niet verwarren met de vele lopers cq.
begeleiding van groepen en de vier muziekverenigingen, die
afgelopen donderdagavond aan de intocht deelnamen, want
officieus deden hier zo'n kleine 300 niet betalende lopers aan
mee.
Het officieel aantal ingeschrevenen komt dit jaar, iets
tegenvallend, op 1.760 deelnemers aan deze Avond Vier Daagse,
tegen vorig jaar 1.935 deelnemers. De daling dit jaar zal
ongetwijfeld te maken hebben met het WK-voetbal, maar zeker is
dat uit de statistieken blijkt dat met name zo'n 125 individuele
wandelaars verstek lieten gaan, maar ook op de 10 km.-afstand
namen zo'n 50 mensen minder deel.
De, reeds genoemde intocht op donderdagavond vanuit het
Borgshof in Farmsum naar het sportpark Centrum in Delfzijl-west,
was er trouwens niet minder feestelijk om, want met name de
vele kinderen waren weer behangen met grote en kleine
snoepzakken, terwijl de oudere deelnemers de traditionele
bloemen bij zich droegen. Naast dit alles zorgden de vier
muziekverenigingen voor de muzikale noot onderweg en op de
sintelbaan van het sportpark.
Over de binnenkomst op het sportpark moet gezegd dat deze
geheel anders was dan voorgaande jaren, de wandelaars
mochten van een Gemeenteambtenaar het speelveld niet
betreden.
Dit werd de organisatie op de avond van de intocht om kwart voor
vijf 's middags medegedeeld, precies drie kwartier voor de start.
De reden hiervan was, volgens deze ambtenaar, dat er op 7 juni
(twaalf dagen eerder) op een aantal plekken nieuw gras was
ingezaaid. Later zou blijken dat dit alleen voor de doelen was.
Daarnaast is het vreemd dat er door de Gemeente op 28 april al
een vergunning werd verleend aan de organisatie, waarbij in
maart al het draaiboek werd overlegd, waarin vermeld staat dat
de lopers na binnenkomst op het sportveld zich opstellen tot het
laatste korps is gearriveerd op het sportpark. Een vreemde gang
van zaken dus en volgens de organiserende w.s.v. Spirit is hier
het laatste woord nog niet over gesproken.
Ondanks dit laatste was de 66e editie van de Avond Vier Daagse
in Delfzijl zeer geslaagd, want alles verliep vlotjes en er deden
zich gelukkig geen ongevallen voor. Wel was er op
woensdagavond, toen het Nederlands elftal om 18.00 u. moest
spelen op het WK, veel gemopper over het feit dat er niet eerder
gestart werd dan half zes. Dit had voornamelijk te maken met het
feit dat de vele vrijwilligers, die Spirit bijstaan, niet allemaal
eerder beschikbaar zijn en dat zodoende de verkeersveiligheid
niet gewaarborgd was.
Ondanks de enkele obstakels kijkt Spirit toch al uit naar 2015,
wanneer de 67e Avond Vier Daagse wordt georganiseerd van
maandag 8 t/m donderdag 11 juni.
Foto's van deze AVD vindt u hier.

AVOND VIER DAAGSE VAN START MET ZO'N 1800 DEELNEMERS.

Op maandagavond 16 juni gingen in Delfzijl voor de 66e maal de
bekende Avond Vier Daagse wandeltochten van start met een
iets tegenvallend aantal deelnemers. Het exacte aantal
deelnemers is volgens de organiserende w.s.v. Spirit nog niet
precies aan te geven, maar de zo beoogde 2000 lopers zijn op de
eerste wandelavond niet van start gegaan.
Wel is duidelijk dat op de laatste avond, donderdag 19 juni, altijd
meer ééndagslopers meedoen en ook veel meer begeleiding van
groepen. Daarom is het zeker dat tijdens de intocht ruim 2000
wandelaars vanuit het Borshof in Farmsum naar het sportpark
Centrum in Delfzijl-west lopen en dat alles onder begeleiding van
een viertal muziekkorpsen.
De intocht begint om 20.00 u. en de eerste lopers worden rond
half negen op het sportpark verwacht, waar de groepsleiders de
medailles in ontvangst mogen nemen, terwijl de individuele
lopers hun beloning in de sporthal De Ringen, vanaf half negen, in
ontvangst kunnen nemen.
Voor een uitgebreide fotoserie van de Avond Vier Daagse klik op
de button foto's AVD 2014 op deze website.

23E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT OP ZONDAGMORGEN 8 JUNI
2014.

De w.s.v. Spirit organiseerde voor de 23e maal de, inmiddels
bekende, Pinkster Zeedijk Wandeltocht, in samenwerking met de
K.Z.& R.V. Neptunus en het Eemshotel en dit alles in het kader
van de Pinksterfeesten in Delfzijl.
Voor deze wandeltocht van 12 km. van de Eemshaven naar het
Eemshotel in Delfzijl hadden zich dit jaar 112 lopers aangemeld,
maar op vrijdag kreeg de organisatie jammer genoeg vier
afmeldingen. Toen op zondagmorgen bij de start ook nog eens vijf
mensen verstek lieten gaan, betekende dat, dat in totaal 103
wandelaars aan deze wandeltocht op het randje van land en zee
van start gingen.
De eerste touringcar vertrok om precies zeven uur vanaf het
Eemshotel en twintig minuten later beklommen de eerste lopers
de dijk bij de Eemshaven. De tweede touringcar arriveerde om
even voor acht bij de dijkopgang en om acht uur was iedereen
dus gestart.
De tocht werd onder prachtige weersomstandigheden gelopen en
als de zon er af en toe doorkwam was het echt warm, zodat
menig zweetdruppeltje van de voorhoofden liep.
De eerste lopers kwamen rond kwart over negen aan bij het
Eemshotel, terwijl de laatste wandelaars om iets voor half elf
arriveerden. Bij binnenkomst ontvingen alle wandelaars een
mooie medaille in de vorm van een sleutelhanger.
Van de 103 lopers hadden zich 82 ook aangemeld voor het
Pinksterontbijt in het Eemshotel en dat liet men zich goed
smaken.
Al met al weer een zeer succesvolle editie van de Pinkster Zeedijk
Wandeltocht.
Voor foto's van Theo Bos klik hier en voor foto's van Jan Oolders
klik hier.

1E TOURINGCAR PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT VOLGEBOEKT.

Zeventien dagen voor dat, in het kader van de Pinksterfeesten,
de 23e Pinkster Zeedijk Wandeltocht op Pinksterzondagmorgen 8
juni a.s. door de w.s.v. Spirit wordt georganiseerd is de eerste
touringcar, die de wandelaars van het Eemshotel naar de
Eemshaven brengt, volgeboekt.
Van de 60 lopers in de eerste touringcar schuiven 46 personen
aan voor het ontbijtbuffet na afloop in het Eemshotel.
Spirit is druk doende met de inschrijving voor de tweede
touringcar, die om iets na half acht vertrekt vanaf het Eemshotel
en de verwachting is dat ook deze ruim voor de organisatiedatum
is volgeboekt. Mensen die nog willen inschrijven zullen snel
moeten zijn, want vol = vol !

68E SPIRITTOCHT TE DELFZIJL OP 17 MEI 2014.

Op zaterdag 17 mei organiseerde de w.s.v. Spirit voor de 68e
maal de inmiddels bekende Spirittocht vanuit de sporthal De
Ringen in Delfzijl-west.
Het inschrijfbureau, dat geopend was vanaf 8.30 u., kreeg het
direct druk, want ten aanzien van voorgaande jaren kwamen veel
meer lange afstandslopers zich aanmelden.
In totaal namen 166 wandelaars aan deze tocht deel en dat is
voor Delfzijl een aantal waar men heel tevreden over is. Op de
drie langste afstanden namen in totaal 102 wandelaars deel,
onderverdeeld in 32 op de 40 km., 43 op de 30 km. en 27 op de 25
km. Op de kortere afstanden waren er 26 lopers op de 15 km., 17
op de 10 km. en tot slot 21 op de 5 km.
De tocht werd onder prachtige weersomstandigheden gelopen en
bijna alle lopers complimenteerden Spirit met de mooie routes en
de zeer goede verzorging onderweg bij de twee wagenrusten,
naast de rust in Losdorp bij de Struunschuur.
Voor volgend jaar gaat Spirit de starttijd met een half uur
vervroegen en de finishtijd met een half uur verlengen, dit op
verzoek van veel wandelaars.
Voor een foto-impressie van de 68e Spirittocht van Theo Bos klik
hier, foto's van Jan Oolders vindt u hier.

SCHRIJVER GERRIT JAN ZWIER OP BEZOEK BIJ DE 68E
SPIRITTOCHT.

De Friese schrijver Gerrit Jan Zwier komt zaterdag 17 mei naar de
sporthal De Ringen in Delfzijl-west, alwaar de start- en
finish-locatie van de 68e Spirittocht is gevestigd.
Gerrit Jan Zwier bezoekt met regelmaat een wandeltocht om daar
recente wandelboeken (uitgeverij Noordboek) te signeren en te
verkopen.
Volgens de schrijver is het aardige voor de deelnemers dat er in
"De wandelaar is een weeskind van de romantiek" en het onlangs
verschenen "Wandelen is stilstaan bij de dingen" in totaal 10
wandelverhalen over Groningen zijn opgenomen.
Als reis- en wandeljournalist schrijft hij tevens verhalen voor het
Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, Op Lemen
Voeten en Te Voet.
Gerrit Jan Zwier zal vanaf ongeveer 11.30 u. aanwezig zijn.

REISDOEL 3E DAG 3-DAAGSE REIS OOSTERBEEK BEKEND.

Op de bestuursvergadering van maandagavond 28 april
jongstleden is het gezamenlijke bestuur tot een besluit gekomen
met betrekking tot het reisdoel op de zondag (7 september) van
ons 3-daags uitstapje rondom de Airborne wandeltocht te
Oosterbeek.
Op een eerdere bestuursvergadering in maart had het bestuur
gekozen voor de optie Het Gevangenismuseum in Veenhuizen,
waar iedereen wel genoeg mogelijkheden zag. Bij het opvragen
van een offerte hiervoor kreeg onze secretaris echter te horen
dat er juist op 7 september een gezelschap van 1500 personen
een reservering had gedaan voor deze hele dag. Men gaf aan,
indien wij toch wilden komen, dat men niet de dienstverlening kon
geven, zoals men gewend is en dat zou tekort doen aan het
bezoek.
Omdat er op de vorige vergadering ook al een eventueel
alternatief was genoemd, ging men hier verder naar kijken en
uiteindelijk besloot men deze mogelijkheid als reisdoel voor 2014
uit te kiezen. Op zondag 7 september, de dag na de Airborne
Wandeltocht, gaat Spirit, na te hebben ontbeten en een bezoek te
hebben gebracht aan het Airborne Kerkhof in Oosterbeek naar
Amsterdam om daar een bezoek te brengen aan het vernieuwde
Rijksmuseum. Over tijden van vertrek en aankomst in Amsterdam
kan nog niets zinnigs gezegd worden, daar er eerst overleg moet
plaatsvinden met de Fa. Deiman. Ook zal hiermee overlegd
worden welk restaurant het beste gekozen kan worden voor het
slotdiner. Dit zou de Sprookjeshof in Zuidlaren kunnen zijn, maar
ook, net als vorig jaar, 't Haske in Joure.
Op één van de eerstvolgende wandeltochten zal worden
geïnventariseerd wie er mee gaan met onze 3-daagse reis, welke
wordt gehouden van vrijdagmiddag 5 t/m zondagavond 7
september a.s.

TRAININGSTOCHT MAANDAGAVOND 7 APRIL AFGEBLAZEN.

De voor maandagavond 19.00 u. geplande trainingstocht van
Spirit gaat i.v.m. te verwachten weersomstandigheden niet door.
Rond het tijdstip van vertrek trekt, volgens buienradar, een
onweersdepressie over het Eemsmondgebied, welke gepaard
gaat met zware windstoten en hagelbuien. Ook andere
weerberichten spreken in dezelfde termen en daarom lijkt het
niet verantwoord om op pad te gaan.
Het is wel jammer dat deze tocht niet door kan gaan omdat a.s.
zaterdag 12 april het officiële wandelprogramma voor Spirit
begint, met een wandeltocht in Tynaarlo.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING W.S.V. SPIRIT OP 11
MAART 2014.

Op dinsdagavond 11 maart 2014 werd in de Instructiezaal van de
sporthal De Ringen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
de w.s.v. Spirit gehouden. Aanwezig waren 13 personen,
waaronder 5 bestuursleden.
Na een kort openingswoord van voorzitter Swart, waarin hij onder
meer sprak over het plotselinge overlijden van Spirit-lid Wim
Dusseljee, vroeg hij de aanwezigen te gaan staan en een minuut
stilte in acht te nemen om hem te gedenken.
Hierna waren de bestuursmededelingen en de ingekomen stukken
aan de beurt. Er werd medegedeeld dat direct na de pauze het
compleet nieuwe Spirit-tenue zou worden geshowd. Omdat er
geen ingekomen stukken waren kon dit agendapunt snel worden
afgehandeld.
Vervolgens kwam agendapunt 3 aan de orde, de notulen van de
Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2013. Hierop kwamen
geen vragen of opmerkingen, zodat de notulen onveranderd
werden goedgekeurd.
Bij punt 4, het Jaarverslag 2013 van de secretaris, vroeg ook
niemand het woord, zodat ook dit punt snel afgehandeld was.
Bij het Jaarverslag van de penningmeester over 2013, punt 5 van
de agenda, werd door de penningmeester een korte toelichting
gegeven over de resultaten. Het bleek dat Spirit een
gelijkblijvend resultaat had gehaald als het jaar ervoor, zodat
Spirit er dus financieel keurig voorstaat. Ook bij dit punt heeft
niemand verder vragen of wenst een toelichting.
Bij punt 6, het verslag van de kascommissie, neemt namens deze
commissie Wupke Visser het woord en deze meldt de aanwezigen
dat zij samen met Tineke van der Linde de boeken heeft
gecontroleerd en dat deze in orde waren bevonden. Zij deelt dan
ook mede dat zij verzoeken aan de penningmeester om zo door
te gaan.
Punt 7 van de agenda is de benoeming van de kascommissie voor
het komende jaar. Tineke van der Linde is aftredend en voor haar
dient een nieuw kascommissielid te worden benoemd. Wupke
Visser blijft nog een jaar zitting nemen in de commissie, terwijl er
tevens een nieuw reserve lid dient te worden benoemd. Als nieuw
kascommissielid wordt Geke de Boer benoemd, terwijl Jannie
Velema de rol van reserve lid op zich neemt.
Bij punt 8, het laatste punt voor de pauze, staat de
bestuursverkiezing op de agenda. Theo Bos (secretaris) en Jan
Oolders (bestuurslid) zijn aftredend, zij zijn beide herkiesbaar.
Daar er geen tegenkandidaten werden ingediend worden zij voor
een nieuwe periode van drie jaar herbenoemd.
Na de pauze wordt dus het nieuwe Spirit-tenue aan de leden
getoond. Het nieuwe tenue bestaat uit een marineblauwe
afritsbroek, een witte polo en een blauw softshell-jack. De polo en
het jack krijgen naast onze verenigingsnaam op de voorzijde, op
de achterzijde het logo van kledingsponsor Smit Sport. Alle leden
zijn enthousiast over het nieuwe tenue.
Bij punt 9 van de agenda staat het wandelprogramma 2014 op de
rol. Alle mogelijkheden worden door secretaris Theo Bos
opgesomd en na een eerste ronde wordt opnieuw begonnen om
het definitieve programma vast te stellen. In totaal komt men tot
16 wandeltochten, waaronder de Avond Vier Daagse. Het
volledige programma: 12/4 - Tynaarlo; 19/4 - Dwingeloo; 3/5 -
Veendam; 17/5 - Delfzijl; 24/5 - Blijham; 14/6 - Ruinen; 16 t/m
19/6 - Delfzijl (A.V.D.); 5/7 - Dwingeloo; 23/8 - Groningen; 30/8 -
Wilhelminaoord; 6/9 - Oosterbeek; 13/9 - Muntendam; 4/10 -
Rolde; 11/10 - Anloo; 18/10 - Appelscha; 25/10 - Wedde.
Na dit belangrijke punt volgt punt 10, net zo belangrijk, namelijk
de Avond Vier Daagse of beter gezegd hoe gaat Spirit deelnemen
hieraan, loopt men weer als groep en zo ja, welke afstand wordt
er gelopen. Hierbij ontstaat de nodige discussie, want als eerste
neemt Geke de Boer het woord en deelt mee dat zij geen 10 km.
weer gaat lopen, want zij heeft zich geërgerd aan de drukte op
deze afstand. Nadat er een discussie over en weer ontstaat,
waarbij o.a. Theo Bos stelt dat enkele jaren geleden men eerder
wilde starten om ook iets van de A.V.D. mee te maken en nu men
dit meemaakt is het weer niet goed. Rita Toxopeus komt
vervolgens met het feit dat een aantal andere leden zich ook
hebben geërgerd, niet aan de drukte, want dat is nu eenmaal de
A.V.D., maar aan het feit dat dezelfde Geke iemand aan de kant
duwde omdat deze niet van plan was de Spirit-groep er langs te
laten, nadat dit wel eerst was gevraagd. Theo Bos stelt dat er
zelfs een klacht bij de organisatie is binnengekomen over het
gedrag van Spirit onderweg en dat dit bepaald geen reclame is
voor een organiserende vereniging. Jannie Velema vraagt of het
geen oplossing is om dan in twee groepjes te gaan lopen, dit even
los van de afstand en Wupke Visser komt nog met het voorstel
om wel als groep te lopen, maar om de ergste drukte te omzeilen,
dan later te starten. Hierop komt geen duidelijk antwoord en het
bestuur stelt dat men er zo met elkaar niet uitkomt. Voorgesteld
wordt om de komende tijd, tijdens de eerste wandeltochten, hier
nog eens gezamenlijk, maar rustig over te praten, zodat men tot
een eensluidend besluit kan komen. Al met al wordt het tijdens
deze vergadering dus niet duidelijk of men als groep gaat lopen of
individueel en welke op afstand.
Bij punt 11 staat de 3-daagse reis naar Oosterbeek op de agenda.
Het is duidelijk dat het geen kwestie is of Spirit gaat, maar wel
wat het reisdoel wordt op de 3e dag. De secretaris deelt mede dat
het Stayokay Hostel in Doorwerth definitief is vastgelegd
(ondanks het feit dat deze nog steeds te koop staat) en verder
dat er wat suggesties zijn binnengekomen voor de zondag, maar
dat het bestuur daar nog geen besluit over heeft kunnen nemen
en dat men probeert dit de eerstvolgende bestuursvergadering te
doen.
Bij de Rondvraag, punt 12, komt uiteraard het fenomeen
trainingstochten weer aan de orde en het blijkt al snel dat de
leden dit wel willen. Ook wordt de mogelijkheid geopperd om dit
eventueel op een middag te doen, mits dit in ieders agenda past.
Na enig overleg besluit men om op maandagmiddag 24 maart om
14.00 u. en maandagavond 7 april om 19.00 u. een trainingstocht
te houden. Beide keren wordt gestart vanaf de sporthal De
Ringen.
Vervolgens komt Tineke van der Linde met de vraag of iedereen
wel is doordrongen van het feit dat alle hulp gewenst is bij het
ophalen van het oud papier. Ze stelt dat het niet zo kan zijn dat
iedereen (ziek of niet ziek) zich het zweet op de rug sjouwt,
terwijl één van de leden doodleuk op de bank thuis zit om naar de
Olympische Spelen te kijken. Zij krijgt hierbij de steun van een
aantal aanwezigen en de betreffende persoon die 's middags niet
meehielp biedt haar excuses aan zegt dat het niet weer zal
gebeuren.
Vervolgens vraagt Joke Bos aan alle leden om het nieuwe tenue
de komende week te gaan passen bij Smit Sport. Als dit op tijd
gebeurt dan is de kans groot dat de tenues aanwezig zijn bij de
start van het wandelseizoen.
Joke Bos komt ook nog met de vraag of men zich kan vinden in
een vertrektijd naar wandeltochten, tijdens het komende
seizoen, van 09.00 u. in plaats van 10.00 u. Bijna iedereen is hier
voor, echter Jantje Baar is hier op tegen. Gezien het feit dat dit
om gezondheidsredenen is, wordt besloten het bij 10.00 u. te
houden, behalve de tochten dat het noodzakelijk is dat eerder
wordt vertrokken of bij tochten, waarbij zij niet aanwezig kan zijn.
Tot slot van de rondvraag neemt Theo Bos nog eenmaal het
woord, met het onderwerp: De wandelgroep vroeger en nu. Zijn
betoog komt er op neer, dat zaken als orde en netheid vroeger en
nog niet zo lang geleden, de normaalste zaak waren in een
wandelgroep. Hij stelt dat sommige leden er tegenwoordig
gewoon lak aan hebben en is van mening dat dit de uitstraling
van een wandelgroep niet ten goede komt en zeker de naam van
onze vereniging niet. Daarnaast is het zo, dat men in de groep
vaak geen rekening met elkaar houdt en dat is iets wat de
saamhorigheid en het respect voor elkaar zeer zeker niet ten
goede komt. Hij stelt dat wij met elkaar ouder worden en dat
bijvoorbeeld het tempo daaraan aangepast dient te worden, ook
dit heeft met saamhorigheid te maken. Tot slot van zijn verhaal
stelt hij dat dit laatste tegenwoordig ver te zoeken is en hij
spreekt de hoop uit dat de leden eens gaan nadenken hierover en
in de nabije toekomst meer rekening met elkaar gaan houden !
Voordat hij afsluit zegt hij nog het volgende: Ik heb op het punt
gestaan, vorig najaar, om met alles te stoppen en met alles
betekent: te stoppen met groepswandelen, maar ook met het
secretariaat. Hij is zich, na geruime tijd nadenken, er van bewust
geworden dat hij daarmee de vereniging niet zou helpen en heeft
toen besloten vooralsnog eerst door te gaan om te zien hoe het
verder gaat. Hij stelt nog de vraag wie er op zijn betoog wil
reageren, maar dat wil niemand.
Na een enerverende vergadering komt men toe aan het laatste
punt van de agenda, de sluiting. Voorzitter Swart bedankt
iedereen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.
Het is al met al pas rond elf uur dat de vergadering wordt
gesloten. Voor foto's klik hier.

TRAININGSTOCHTEN W.S.V. SPIRIT.

Zoals besloten op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart
j.l. (een verslag hiervan volgt morgen), worden er jaarlijks, op
verzoek van de leden, een tweetal trainingstochten
georganiseerd voorafgaande aan de start van het wandelseizoen
van w.s.v. Spirit.
Ook nu dus weer twee geplande trainingstochten en wel op
maandagmiddag 24 maart a.s., start vanaf sporthal De Ringen om
14.00 u., terwijl de tweede trainingstocht wordt gehouden op
maandagavond 7 april a.s. en dan is de start om 19.00 u., ook
vanaf De Ringen.

SPIRIT-LID WIM DUSSELJEE OVERLEDEN.

Op donderdag 6 maart is op 78 jarige leeftijd Wim Dusseljee
overleden. Wim was opgenomen in het Sint Lucas Ziekenhuis in
Winschoten voor een operatie. Helaas zijn bijkomende
complicaties hem fataal geworden.
Wim was ruim 42 jaar lid van onze vereniging en vervulde,
gedurende 25 jaar, de taak van marsleider bij de door onze
vereniging georganiseerde Avond Vier Daagse in Delfzijl.
De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 13 maart om
15.00 uur in het Yarden crematorium Stilleweer te Appingedam.
Na de crematie is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in
de ontvangkamer.

OPENING WANDELSEIZOEN 2014 IN DE RINGEN.

Op zaterdagavond 8 maart kwamen de leden van de w.s.v. Spirit
bijeen in de kantine van de sporthal De Ringen voor de
zogenaamde opening van het wandelseizoen 2014. In feite een
foute benaming voor een avond die eigenlijk in het teken stond
van het voorbije jaar 2013. De reden hiervan was dat Graddus en
Gepke samen, op een ludieke en ironische wijze, hun kijk op het
wandeljaar 2013 gaven. In een anderhalf uur durend betoog
wisten zij de slechts 16 aanwezigen te vermaken met soms
komische voorvallen, waarbij de kritische kant van een aantal
feiten niet werd geschuwd.
Onder het genot van een hapje en een drankje vermaakte
iedereen zich prima en het was dan ook al na twaalven dat de
laatste aanwezigen de sporthal verlieten.
Voor een korte foto-impressie van Jan Oolders klik hier.

68E SPIRITTOCHT OP 17 MEI NU OOK MET 25 KM.-ROUTE.

De w.s.v. Spirit heeft op verzoek van meerdere wandelaars, op
zaterdag 17 mei a.s., wanneer de 68e Spirittocht wordt
georganiseerd, besloten, naast de 5, 10, 15, 30 en 40
km.-afstand, nu ook een 25 km. route uit te stippelen. De
volledige route is inmiddels bekend en voert de lopers vanaf de
sporthal De Ringen, eerst samen met de 10- en 15 km.-lopers
naar Uitwierde. Vanaf hier gaat men verder richting Holwierde,
door het dorp richting de tunnel onder de Hogelandsterweg door
en vervolgens via de secundaire weg langs de Hogelandsterweg
naar Losdorp, waar net als voor de 30- en 40 km.-wandelaars de
rust weer is bij de inmiddels bekende Struunschuur. Na rust
vervolgen zij hun tocht via Spijk naar Bierum, van waaruit men
weer richting Nansum gaat, waar tevens nog een wagenrust is.
Vanaf hier loopt de route, samen met de 30- en 40 km.-route
weer terug naar de Ringen. De start van de 25 km.-afstand zal
plaatsvinden tussen 09.30 u. en 10.00 u.
Naast deze nieuwe route is ook de 40 km.-route aangepast op
lengte. Het is namelijk gebleken dat deze in de praktijk een kleine
5 km. te kort was, nu is daar na een aanpassing zo'n 4 km. bij
gekomen, zodat ook de lopers op de langste afstand aan hun
trekken komen.

DATA OPENING WANDELSEIZOEN 2014 EN ALGEMENE
LEDENVERGADERING BEKEND.

Het optreden van Graddus en Gepke, wat zou plaatsvinden op de
onlangs afgelaste nieuwjaarsreceptie, gaat alsnog plaatsvinden.
Niet de nieuwjaarsreceptie natuurlijk, maar het optreden van
Graddus en Gepke vindt nu plaats tijdens de opening van het
wandelseizoen 2014, waarbij zij op ludieke wijze terugkijken op
het jaar 2013 .
De daarvoor vastgestelde datum is zaterdagavond 8 maart,
uiteraard in de kantine van de sporthal De Ringen.
De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging vindt plaats
op dinsdagavond 11 maart in de Instructiezaal van de sporthal De
Ringen. Ook hierbij is de aanvang 20.00 u.

NIEUWJAARSRECEPTIE GAAT NIET DOOR!

Het bestuur van de w.s.v. Spirit heeft besloten om de
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 18 januari niet door te laten
gaan. De reden hiervoor is, dat de voordracht van Graddus en
Gepke geen doorgang kan vinden en er dus geen echte invulling
van de avond is.
Er is daarom besloten in maart alsnog een datum vast te gaan
prikken voor een gezellige avond (opening wandelseizoen), met
alsnog de voordracht van Graddus en Gepke.
Zodra de datum bekend is zullen wij deze opnemen in de agenda.
NAJAARSWANDELTOCHT TE APPELSCHA WORDT OP 18 OKTOBER
NIET DOOR SPIRIT BEZOCHT.

De op één na laatste wandeltocht van het seizoen, de
Najaarswandeltocht te Appelscha op zaterdag 18 oktober zal niet
door Spirit bezocht worden
De reden hiervoor is het feit dat er voorafgaande aan de tocht
blijkt dat er te weinig belangstelling is. Voor Spirit resteert nu nog
maar één wandeltocht dit seizoen en wel op zaterdag 25 oktober
als D.B.W. uit Blijham haar bekende Herfsttintentocht in en rond
Wedde organiseert.
Er zal trouwens bij het samenstellen van het wandelprogramma
volgend jaar kritisch gekeken moeten worden hoeveel het
maximum aan tochten achtereen is, want nu is gebleken dat vier
zaterdagen achter elkaar teveel van het goede is.


HERMAN SWART PER 15 OKTOBER GESTOPT ALS VOORZITTER VAN
SPIRIT.

Na 15½ jaar voorzitter van onze wandelsportvereniging te zijn
geweest heeft Herman Swart gisteravond, tijdens een
bestuursvergadering, bekend gemaakt dat dat zijn laatste
vergadering was als voorzitter van Spirit. Bij de leden van het
bestuur was al sinds 29 september bekend dat hij zou stoppen,
alleen toen kon hij nog geen exacte datum aangeven.
Reden van zijn besluit is naar zijn zeggen dat er sinds zijn
aantreden zoveel is veranderd binnen onze vereniging dat hij al
langere tijd dacht aan stoppen. Hij wandelde zelf al een aantal
jaren niet meer mee en daardoor was hij voor zijn gevoel te weinig
betrokken bij het reilen en zeilen en hoorde hij alleen op
bestuursvergaderingen wat er leefde. Hij denkt dat ook het
leeftijdsverschil te groot is geworden. Verder heeft hij op 29
september al aangegeven dat hij wel lid blijft van Spirit, maar
geen bestuursfunctie meer ambieert en dat hij het liefst bij
organisatorische wandelevenementen van onze vereniging niet
meer betrokken wil zijn.
Dit alles betekent dat tot de Algemene Ledenvergadering in maart
2015 de overige vier bestuursleden het zonder voorzitter moeten
doen en dat zij op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter.
GEZELLIGE AVOND SPIRIT IN DE BOLDER OP 24 JANUARI 2015.

In plaats van een seizoenafsluiting in de kantine van sporthal De
Ringen, met daarbij een eigengemaakt koud-warm buffet, heeft
het bestuur van Spirit deze keer besloten het eens op een andere
manier te doen. Ook de tot nu toe jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
komt te vervallen.
Een en ander wordt nu gecombineerd in een gezellige avond in de
Ierse Pub in De Bolder en wel op zaterdagavond 24 januari 2015.
Op deze avond zal het koud-warm buffet niet ontbreken en
daarnaast is er de onverplichte mogelijkheid om een aantal
oudhollandse spelletjes te beoefenen.
Leden en hun eventuele partners kunnen zich aanmelden voor
deze avond t/m zaterdag 1 november bij het secretariaat.