W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2018
SPIRIT NAAR DE BOLDER OM TE BOWLEN EN TE STEENGRILLEN.

Op zaterdagavond 27 januari gaan de Spirit-leden en hun
aanhang naar Partycentrum De Bolder om daar een uurtje te
gaan bowlen, om daarna de inwendige mens te versterken
tijdens het steengrillen. Dit alles vanaf acht uur 's avonds.
De leden worden verzocht zich voor deze avond aan te melden
via telefoon of email voor donderdag 25 januari en ook door te
geven of men alleen komt of de eventuele aanhang
meegenomen wordt. Komt allen!
BOWLING- STEENGRILL-AVOND OP 27 JANUARI 2018.

Op zaterdagavond 27 januari organiseerde Spirit een bowling-
steengrill-avond in Partycentrum De Bolder, dit ter opvulling van
het winterseizoen.
Om acht uur begon men met een uurtje bowling, waarbij de
prestaties nogal uiteenliepen, maar daar ging het per slot van
rekening niet om, het ging om het spel en niet om prijzen.
Rond negen uur kwamen de stenen voor het grillen op tafel en kon
er vanaf dat moment genoten worden van het steengrillen,
hetgeen door de Bolder prima verzorgd was.
Iedereen genoot zichtbaar en soms hoorbaar van hetgeen er op
de opgediende schalen lag.
Tegen tienen was iedereen uitgegeten en verplaatste het
gezelschap zich rondom de open haard, waar nog een heerlijke
ijssorbet werd genuttigd.
Al met al een zeer geslaagde avond. Voor foto's van deze avond
klik hier.
VOORBEREIDINGEN 28E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT OP 20
MEI 2018.

Als voorbereiding op de Pinkster Zeedijk Wandeltocht en in
verband met de dijkverzwaring is het bestuur druk bezig met de
eventuele alternatieve mogelijkheden.
Zo hebben vier bestuursleden op zondagmorgen 18 februari een
mogelijke route uitgetest.
Men startte deze keer niet bij de Eemshaven, maar vanuit
Nieuwstad achter Bierum. Door de werkzaamheden aan de dijk
was het onmogelijk om onder langs of over de dijk te lopen, dus
liep men vanuit Nieuwstad naar Bierum om van daaruit, met
constant de dijk in het vizier, terug te lopen naar Delfzijl. De
afstand bleek aardig overeen te komen met de tocht zoals die tot
nu toe werd gelopen namelijk 12,2 km.
Toch liep men nog tegen een aantal knelpunten aan, zoals
bijvoorbeeld de smalle route die de touringcar, die de lopers naar
het beginpunt brengt, moet rijden en de moeilijke keersituatie bij
het beginpunt. Al deze punten zullen op de eerstvolgende
bestuursvergadering worden geëvalueerd en wellicht dat er dan
besloten wordt om nog andere varianten uit te proberen. Al met al
ligt er dus nog niets vast over het definitieve parcours van de 28e
Pinkster Zeedijk Wandeltocht. Voor een paar foto's van deze
voorbereiding klik hier.
ALGEMENE LEDENVERGADERING SPIRIT OP 20 MAART IN DE
RINGEN.

Op dinsdagavond 20 maart houdt de w.s.v. Spirit haar Algemene
Ledenvergadering in de instructiezaal van de sporthal De Ringen.
De vergadering begint om 20.00 u.
Voor deze vergadering ontvangen de leden binnenkort een
schriftelijke uitnodiging met de daarbij behorende stukken. Op
deze vergadering zal o.a. het wandelprogramma voor 2018, in
overleg met de leden, worden vastgesteld.
ALGEMENE LEDENVERGADERING SPIRIT OP 20 MAART 2018.

Op dinsdagavond 20 maart werd de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering gehouden in de instructiezaal van sporthal De
Ringen. Aanwezig waren 7 leden en er was één bericht van
verhindering van erelid dhr. Herman Swart.
Om 20.10 u. opende voorzitter Theo Bos de vergadering en begon
men met de bestuursmededelingen en evt. ingekomen stukken.
Hierbij bracht secretaris/penningmeester Joke Bos een tweetal
nieuwe tochten onder de aandacht, t.w. op 21 april het Klaverblad
van Zandeweer en op 28 april de Wandeltocht naar de bollen
vanuit Uithuizermeeden.
Vervolgens ging men over tot notulen van de vorige A.L.V. op 7
maart 2017 en deze werden onveranderd goedgekeurd.
Ook het hierna op de agenda staande jaarverslag van de
secretaris 2017 was slechts een hamerstuk evenals punt 5 van de
agenda het jaarverslag van de penningmeester.
Bij het verslag van de kascommissie nam Annemarie Olinga het
woord, zij had samen met Janny Velema de boeken gecontroleerd
en geen onregelmatigheden geconstateerd, zodat de
penningmeester haar werkzaamheden voort kan zetten.
Bij de benoeming van de kascommissie was Annemarie Olinga
aftredend en Janny Velema mocht nog een jaar blijven zitten.
Daar er echter niet meer leden zijn worden zij beide herbenoemd
voor het komende jaar.
Bij punt 8 is de bestuursverkiezing aan de orde en hier is Wupke
Visser aftredend als bestuurslid. Ook zij wordt met algemene
stemmen herkozen, daar er geen tegenkandidaten zijn ingediend.
Hierna komt de samenstelling van het definitieve
wandelprogramma aan de orde. Uit het concept worden de
volgende tochten geselecteerd: 31/3 - 5e Meul'ndob wandeltocht
te Gasselte; 7/4 - Krentebloesemtocht te Ommen; 14/4 - 42e
Tynaarloerwandeltocht te Tynaarlo; 21/4 - 71e
Krentebloesemtocht te Dwingeloo; 28/4 Wandeltocht naar de
Bollen te Uithuizermeeden; 5/5 - Borgerswoldtocht te Veendam;
12/5 - 72e Spirittocht te Delfzijl; 2/6 - 38e Lutjemeulentocht te
Blijham; 4 t/m 7/6 - A.V.D. te Delfzijl; 16/6 - 12e Billie Turftocht te
Zevenhuizen; 7/7 - 46e Bostocht te Dwingeloo; 25/8 - 36e
Brugwandeltocht te Groningen; 1/9 - 72e Airborne wandeltocht te
Oosterbeek; 15/9 - 11e brinkstal Banjerloop te Assen; 6/10 - 9e
Aa- en Hunzetocht te Grolloo; 20/10 - 34e Herfsttintentocht te
Wedde; 3/11 - Zeegser Najaarstocht te Zeegse.
Bij de 3-daagse reis naar Oosterbeek komen de eetgelegenheden
even aan de orde en iedereen wil deze zo houden als tot nu toe
het geval was. Bij het reisdoel voor de zondag komt de boottocht
met het M.S. Jordaan weer ter sprake. Joke gaat informeren naar
de kosten en evt. vastleggen.
Tot slot komt zoals gewoonlijk de rondvraag aan de orde. Joke
vraagt Janny Velema of zij kan helpen met de organisatie van
zowel de Spirittocht als de A.V.D.. Janny is akkoord (zij had dit zelf
al willen aanbieden) en Annemarie biedt haar hulp aan. Bert
Velema zal weer gevraagd worden om te helpen met de
Spirittocht. Janny oppert tevens om evt. de bijdrage voor
Oosterbeek van 50,-- naar 100,-- te verhogen. De
penningmeester zegt toe om te kijken of dit nodig is.
Tot slot komt nog de Bevrijdingstocht in Farmsum op 28 april ter
sprake, men weet niet of deze doorgaat. Mocht dit wel het geval
zijn, dan valt deze samen met wandeltocht Naar de bollen vanuit
Uithuizermeeden.
Om 21.06 u. sluit de voorzitter de vergadering.

BEDANKT SPIRIT !

Op dinsdag 17 april 2018 was het precies 60 jaar geleden dat ik,
Theo Bos, lid werd van de wandelsportvereniging Spirit in Delfzijl.
Gisteren, zaterdagavond 21 april, werd daar door de vereniging
aandacht aan besteed in Steakhouse De Kleine Munt in
Termunten.
Met een ietwat sceptisch gevoel kwam ik, samen met Joke, om
even over zeven aan in Termunten, waar de leden en hun
eventuele aanhang reeds aanwezig waren en waar, zoals later
zou blijken, mijn gevoel volledig onterecht was !
Na de felicitaties werd, onder het genot van een drankje
overgegaan tot de overhandiging van een aantal cadeaus, zowel
van de vereniging als van de leden. Dit alles overtrof mijn
stoutste verwachtingen, want er was groots uitgepakt ! Ik werd
vereerd met een driedelige kofferset, een toilettas met alle
daarbij behorende wasbenodigdheden en geurtjes (was denk ik
nodig), een vvv-dinercheque en een aantal eet- en
drankmiddelen en nog veel meer. Al met al: ik werd overladen met
cadeau's.
Ik kan er lang en kort over zijn, maar het was, in ieder geval voor
mij, een geweldige avond !
Vereniging en leden heel erg bedankt en op naar het volgende
jubileum !
Voor foto's van deze feestelijke avond van Jan Oolders klik hier en
van Joke Bos klik hier.
BORGERWOLDTOCHT TE VEENDAM WORDT OP 5 MEI NIET BEZOCHT

De Borgerwoldtocht te Veendam zal door de w.s.v.Spirit niet bezocht
worden wegens te geringe belangstelling.

72e SPIRITTOCHT OP 12 MEI 2018

Aan de weersomstandigheden lag het niet, dat er slechts 96
deelnemers begroet konden worden bij de 72e editie van de
Spirittocht te Delfzijl. Zeker 's morgens was het prima loopweer,
niet te warm, lekker windje, al moet gezegd worden, dat in de
loop van de middag de temperatuur toch wel behoorlijk opliep en
het zelfs een beetje benauwd werd.
De routes werden alom geroemd en de verzorging op de lange
afstanden werd ook deze keer weer bijzonder gewaardeerd en
ook de vroegere starttijd van 8.00 u. noemden de wandelaars een
grote verbetering.
Net als vorig jaar liepen de wandelaars op de 25, 30 en 40
kilometerroutes naar Appingedam, vervolgens naar Steendam,
Tjuchem en Meedhuizen om vervolgens via Farmsum weer terug
te keren bij het beginpunt: sporthal de Ringen.
De routes van de 5, 10 en 15 km gingen richting Biesum en
Uitwierde en ook over deze routes waren de wandelaars zeer te
spreken.
De verdeling van de deelnemers was als volgt: 5 km. 7, 10 km. 15,
15 km. 18, 25 km. 29, 30 km. 14 en tot slot waren er nog 13
deelnemers, die de 40 km. liepen. De laatste lopers waren rond
16.00 u. binnen en Spirit kan terugzien op een geslaagde
Spirittocht, ondanks het tegenvallende aantal deelnemers, dat
zeker te maken had met de 3e dag van de 4-Daagse van Diever
en de 3-Provinciënwandeltocht te Bakkeveen, die eveneens 12
mei als organisatiedatum hadden.
Foto's van deze tocht vindt u hier.
27e PINKSTER-ZEEDIJK-WANDELTOCHT OP 20 MEI 2018.

Alweer voor de 27e maal organiseerde de w.s.v.Spirit de
Pinkster-Zeedijk-Wandeltocht, alleen was het voor het eerst in
27 jaar niet mogelijk om vanaf de Eemshaven via de zeedijk (de
naamgever van deze tocht) naar het Eemshotel te wandelen. Al
geruime tijd wordt er aan de verzwaring van de dijk gewerkt en
dit betekende, dat er naar een alternatieve route gezocht moest
worden, waarbij toch de dijk in ieder geval "in het zicht" moest
zijn. Aan de reacties van de wandelaars te horen is dit prima
gelukt. De bus bracht de deelnemers naar het sportpark in Spijk
en daarvandaan wandelde men via Bierum en Nansum terug naar
het Eemshotel, waar een prima Pinksterontbijt op hen wachtte.
Hoewel het aantal deelnemers wat tegenviel (61, waarvan 55
ontbijters) kan toch teruggezien worden op een geslaagde
vroege wandeltocht met heerlijk loopweer met een lekker
zonnetje.
Foto's werden gemaakt door Theo Bos (klik hier), Jan Oolders
(klik hier) en Joke Bos (klik hier).
SPIRIT-LEDEN NAAR NIJMEEGSE VIERDAAGSE.

Van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juli a.s. worden in Keizer Karelstad
Nijmegen de 102e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
georganiseerd. Aan deze vierdaagse konden maximaal 47.000
wandelaars deelnemen en deze limiet werd met 431 lopers
overschreden. Deze laatste categorie werd uitgeloot en op
maandag 16 juli zal blijken hoeveel deelnemers zich daadwerkelijk
zullen melden bij het aanmeldbureau van de drie verschillende
afstanden op het Julianaplein tegenover De Wedren, de start- en
finishlocatie van de Vierdaagse.
Onder de deelnemers dit jaar ook weer drie leden van de w.s.v.
Spirit uit Delfzijl. Janny Velema uit Wagenborgen loopt de 30
km.-afstand en zij neemt deel voor de 26e maal. Uit Farmsum
verschijnt Joke Bos aan de start en wel voor de 21e maal,
eveneens op de 30 km.-afstand. Tot slot loopt Jan Oolders uit
Delfzijl voor zijn 18e kruisje op de voor hem verplichte 40
km.-afstand.
Het lijkt er op dat het warm zal worden de komende vierdaagse,
echter de drie Spirit-lopers zijn getrainde wandelaars en zij zullen
ook deze keer het grootste meerdaagse wandelfestijn ter wereld
zonder al te veel problemen tot een goed einde brengen.
SPIRIT-LEDEN VOLBRENGEN MET SUCCES VIERDAAGSE VAN
NIJMEGEN.

Drie leden van de wandelsportvereniging Spirit hebben op vrijdag
20 juli met succes de finish van de 102de Internationale
Vierdaagse Afstandsmarsen in Nijmegen gehaald.
Janny Velema uit Wagenborgen liep voor de 26e maal de
Vierdaagse, Joke Bos uit Farmsum deed dit voor de 21e maal en
tot slot Jan Oolders uit Delfzijl was voor de 18e maal succesvol.
Janny en Joke liepen beide de 30 km.-afstand en Jan Oolders de
verplichte 40 km. per dag.
Van de ingeschreven 47.431 wandelliefhebbers hebben zich op
zondag of maandag voorafgaande aan de 4-Daagse 2.951 niet
aangemeld, zodat er op 17 juli 44.480 lopers begonnen aan wat
een bijzonder warme editie zou gaan worden. De 1e wandeldag
stond er nog een verfrissend windje waardoor het aantal
uitvallers beperkt bleef tot 607. De 2e dag, de dag van Wijchen,
werd het steeds warmer met wel wat wind, maar toch bleek deze
dag zo zwaar te zijn, dat nog eens 1.344 wandelaars de strijd
tegen de kilometers moesten staken. De 3e dag, de dag van
Groesbeek, is altijd een mooie dag met de Zevenheuvelenweg als
toetje. Halverwege de weg stond zoals gebruikelijk de wagen van
het Dagblad van het Noorden met stapels gelukstelegrammen,
altijd weer een mooi moment. Op deze dag moesten nog eens
1.225 lopers afhaken, terwijl ook de 4e dag, de dag van Cuijck,
nog 298 mensen stopten. Het aantal lopers, dat de finish op
vrijdag op tijd bereikte komt hiermee op 41.006, waaronder ook
de 3 Spiritleden.
REISDOEL 3E DAG OOSTERBEEK-REIS WORDT HAARLEM.

Van vrijdagmiddag 31 augustus t/m zondagavond 2 september
maakt Spirit voor de 53e maal haar uitstapje rondom de Airborne
wandeltocht, ook deze keer weer een 3 daagse reis.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk vertrekt men op
vrijdagmiddag, na nog een tussenstop, naar Arnhem, waar men
voor twee nachten in het Stayokay Hostel Alteveer verblijft.
Op vrijdagavond wordt weer het diner gebruikt in De Oude
Herbergh in Oosterbeek en op zaterdag neemt men deel aan de
72e Airborne wandeltocht. 's Avonds gaat men naar Doorwerth
voor het gebruikelijke buffet bij Chinees Indisch restaurant Hao
Yuan.
Op de derde dag van deze reis wordt een bezoek gebracht aan
Haarlem waar men o.a. een rondvaart door deze stad gaat
maken en daarna gebruikt men de lunch bij een restaurant. Aan
de invulling hiervan wordt op dit moment nog hard gewerkt, want
wij willen graag dat deze lunch naar onze wensen wordt ingevuld.
Zodra de invulling hiervan definitief is leest u dit op onze website.
Na Haarlem zetten we koers richting het noorden, met een
tussenstop onderweg om de eventuele droge kelen te smeren.
Het is de bedoeling dat Spirit tegen zessen aankomt bij de Hof
van Zuidlaren, waar het slotdiner zal worden gebruikt. Rond half
negen wordt de Deiman-touringcar weer in Delfzijl verwacht en
hopen we terug te zien op een geslaagde 3-daagse reis.
BRUGTOCHT GRONINGEN WORDT NIET BEZOCHT

Vanwege diverse afzeggingen is besloten de 36e Brugtocht in
Groningen op 25-08 niet te bezoeken.
3-DAAGSE REIS RONDOM 72E AIRBORNE WANDELTOCHT OP 1
SEPTEMBER 2018.

Van vrijdagmiddag 31 augustus t/m zondag 2 september maakte de
w.s.v. Spirit voor de 53e maal haar reis rondom de grootste
ééndaagse wandeltocht ter wereld, de 72e Airborne wandeltocht te
Oosterbeek.
Op vrijdagmiddag rond kwart voor 2 vertrok men met enige
vertraging (1 van de deelnemers stond niet bij de bushalte) richting
Zwolle, waar op parkeerplaats Haerst de inmiddels traditionele
koffie-thee-of iets anders stop werd gehouden. Na deze
verkwikkende stop werd koers gezet naar Arnhem, waar in
Stay-Okayhostel de komende 2 nachten doorgebracht zouden gaan
worden.
Hier aangekomen werden de bedden opgemaakt en rond half 7 werd
de bus weer opgezocht, die de leden naar Oosterbeek zou brengen
om daar bloemen te gaan leggen bij het monument voor de gevallen
soldaten op het Airborne kerkhof. Daarna ging men naar restaurant
De Oude Herbergh waar werd genoten van een uitstekend diner. De
rest van de avond werd doorgebracht in het Stayokay Hostel.
Na het ontbijt op zaterdagmorgen reed de bus weer vanuit Arnhem
naar Oosterbeek, waar Spirit deel ging nemen aan de 72e Airborne
wandeltocht. Rond half elf werd gestart voor de te lopen 10
km.-afstand, een afstand die men beschouwd als een wandeluitje,
want er werd ook nog twee keer een gezellige rust ingepland, t.w. bij
de voetbalkantine van OVC '85 en later bij de Westerbouwing in
Oosterbeek. Op het laatste stukje van de route kon men nog even
genieten van de Andrew-sisters en zij werden gefilmd door Rita
Toxopeus: klik hier.
Rond half drie uur bereikten de lopers weer de finish op sportpark
Hartenstein en daarna vermaakte men zich nog in Oosterbeek tot de
bus om vier uur hen weer naar Arnhem bracht.
's Avonds werd, zoals gebruikelijk genoten van het uitgebreide buffet
bij chinees-indisch restaurant Hao Yuan in Doorwerth. Na de
terugreis werd in het Stayokay nog een leuke quiz gespeeld. Deze
quiz werd halverwege gepauzeerd, teneinde 1 van de leden in het
zonnetje te zetten vanwege haar 25-jarig lidmaatschap op 1 juli. Ze
kreeg de traditionele speld opgespeld en haar medeleden verrasten
haar nog met een prachtige fashion-bon.
Hierna werd de rest van de quiz gespeeld en werd er over de
antwoorden nog lang nagepraat. Dit alles onder het genot van een
lekker drankje.
Na van een redelijke nachtrust te hebben genoten stapte men
zondagmorgen, na het ontbijt, weer in de touringcar en chauffeur
Eddy bracht Spirit toen naar Haarlem, waar een privé-boot lag te
wachten om een rondvaart te maken door de Haarlemse grachten. Er
was gezorgd voor koffie, thee en andere drankjes en een stadsgids
vertelde wetenswaardigheden over alles waar werd langs gevaren.
Na een uur werd weer aangelegd bij de opstapplaats en direct
hiernaast kon men gaan lunchen bij restaurant Zuidam. Na van de
lekkere broodjes te hebben genoten werd de bus weer opgezocht en
ging het richting Hoorn waar men tot 4 uur kon rondkijken.
Vervolgens ging het verder door Noord-Holland, de Afsluitdijk en
Friesland naar het Drentse Zuidlaren, waar men in De Hof van
Zuidlaren van het gebruikelijke slotdiner genoot.
Ondanks de kleine groep kan men toch terugkijken op een geslaagd
en gezellig weekend.
Foto's van dit weekend van Jan Oolders klik hier en van Theo Bos klik
hier
en nog een paar van Rita Toxopeus hier.
34e HERFSTTINTENTOCHT TE WEDDE 20-10 WORDT NIET BEZOCHT.

Gezien het aantal afzeggingen is besloten om deze tocht op 20
oktober niet te bezoeken.
GEZELLIGE AVOND OP 26 JANUARI 2019 IN DE BOLDER.

Op zaterdagavond 26 januari a.s. organiseert de w.s.v. Spirit voor
haar leden en eventuele partner een gezellige avond in
Partycentrum De Bolder in Delfzijl.
De leden en eventuele aanhang worden tussen kwart voor acht en
acht uur verwacht en van acht tot negen kan men de
bowlingballen laten rollen en voor de winnaar wacht eeuwige
roem.
Hierna gaat men steengrillen en kan men dus het buikje rond
eten, uiteraard onder het genot van een consumptie.
De leden, die persoonlijk bericht hebben ontvangen worden
verzocht zich even aan te melden via het mailadres van de
vereniging.