W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2020
ALGEMENE LEDENVERGADERING W.S.V. SPIRIT OP DINSDAG 17
MAART 2020.

Op de bestuursvergadering van dinsdag 10 maart j.l. is besloten de
Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdagavond 17 maart,
t.h.v. de secretaris/penniingmeester, aanvang 20 uur.
Voorafgaande aan deze vergadering zal nog de kascontrole
plaatsvinden.
De agenda, notulen vorige A.L.V., jaarverslag secretaris en
penningmeester voor deze vergadering zullen ter plekke worden
overhandigd aan de aanwezige leden. Verder komen o.a. aan de
orde op deze vergadering het verslag van de kascommissie, de
benoeming van de nieuwe kascommissie, de bestuursverkiezing,
het wandelprogramma 2020, de 3-daagse reis, de rondvraag en
begonnen wordt met de bestuursmededelingen. Een verslag van
deze A.L.V. kunt u na dinsdag vinden op deze website.
WANDELEVENEMENTEN AFGELAST (bericht van K.W.B.N.)

Op 12 maart heeft het kabinet maatregelen genomen als gevolg
van de uitbraak van het coronavirus. En van de maatregelen is
dat tot en met 31 maart 2020 alle evenementen en bijeenkomsten
met meer dan 100 bezoekers worden afgelast. Als gevolg hiervan
gaat ook het grootste deel van de wandelevenementen in
Nederland in de maand maart niet door. Raadpleeg voordat je naar
een evenement gaat daarom eerst de website of Facebook-pagina
van de betreffende organisatie. Afgelastingen komen ook in de
wandelagenda van Wandel.nl te staan.
ALGEMENE LEDENVERGADERING UITGESTELD .

Gezien de afgekondigde maatregelen in verband met de uitbraak
van het coronavirus is er besloten om de ledenvergadering en de
kascontrole die gepland stonden op dinsdag 17-03 uit te stellen tot
nader order.
GEVOLGEN VAN REGERINGSMAATREGELEN I.V.M. CORONAVIRUS PER
23-03-20

Op 23-03 maakte de regering verregaande maatregelen bekend
inzake de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus.
En van de maatregelen is het verbod op het organiseren van
evenementen tot in ieder geval 1 juni en als gevolg daarvan zijn we
genoodzaakt de 74e Spirittocht op 16 mei en de 29e
Pinkster-Zeedijk-Wandeltocht op 31 mei af te gelasten.
Voor wat betreft de Avond-4-Daagse van 8 t/m 11 juni is nog geen
beslissing genomen.
AVOND-VIERDAAGSE-WANDELTOCHTEN AFGELAST

Na 71 jaar onafgebroken de Avond4Daagse in Delfzijl georganiseerd
te hebben, heeft het bestuur van de w.s.v.Spirit moeten besluiten
om de 72e editie af te gelasten.
Hoewel de organisatiedata van 8 t/m 11 juni na de termijn van 1
juni valt (de door de regering vastgestelde datum tot wanneer in
ieder geval geen evenementen mogen worden georganiseerd) is het
bestuur van mening dat het niet goed voelt om, direct na
(eventuele) opheffing van het verbod, een evenement te
organiseren waar zoveel kinderen en volwassenen bij betrokken
zijn, de gezondheid van deelnemers, begeleiders en medewerkers
staan voorop.
Verder zal het voor scholen en verenigingen lastig zijn om, na een
periode van sluiting, de organisatie voor hun groepen rond te
krijgen.
De 72e editie wordt niet verschoven naar het najaar, maar zal
plaatsvinden in 2021, datum volgt.
ORGANISATIEDATA WANDELEVENEMENTEN SPIRIT IN 2021.

Op de bestuursvergadering van woensdagavond 3 juni zijn de
organisatiedata van de door Spirit georganiseerde
wandelevenementen in 2021 vastgesteld. Voor wat betreft de 74e
Spirittocht en de 29e Pinkster Zeedijk Wandeltocht gaf dit weinig of
geen problemen, maar voor de Avond Vier Daagse lag de situatie iets
ingewikkelder. Spirit wil altijd graag in juni de A.V.D. organiseren
maar moest deze keer rekening houden met Pinksteren, Delfsail en
het E.K.-voetbal.
De 74e Spirittocht zal volgend jaar worden georganiseerd op zaterdag
8 mei vanuit de sporthal De Ringen, terwijl de 29e Pinkster Zeedijk
Wandeltocht, uiteraard op 1e Pinkster zondagmorgen 23 mei zal
worden gehouden vanuit de Eemshaven, waar men met een
touringcar vanaf het Eemshotel heen zal worden gebracht. De Avond
Vier Daagse tenslotte paste niet helemaal in de maand juni door de
eerder genoemde evenementen en wordt nu gehouden van maandag
31 mei t/m donderdag 3 juni.
BESTUURSLEDEN SPIRIT VERKENNEN ROUTE'S 74E SPIRITTOCHT IN
2021.

Op zaterdagmorgen 27 juni ging het Spirit-bestuur op pad om, in
eerste instantie, de 15 km-route van de 74e Spirittocht uit te
testen, die georganiseerd zal worden op zaterdag 8 mei 2021.
Men ging om 9 uur van start vanaf de sporthal De Ringen, om
vervolgens door oud-west en via het bruggetje over de gracht op de
buitensingel uit te komen en vervolgens via het Buiskoolplein en de
Oude Schans door de kleine poort de Damsterkade te bereiken,
waar men langs de promenadewand langs het haventerrein liep.
Volgend jaar is het de bedoeling dat men over de promenadewand
loopt, maar omdat de nieuwe brug naar de dijk pas eind 2020 klaar
is, kon dit nu nog niet. Daarom werd via een korte omweg de
dijkopgang richting Eemshotel bereikt en ging het vervolgens
verder over het nieuwe fietspad op de kruin van de dijk tot aan
Nansum. Hier werd de dijk verlaten en liep men via de Dijkweg
richting Hogelandsterweg, die werd overgestoken om de weg te
vervolgen richting Marsum. Na Marsum en 10 gelopen kilometers
gooide de regen (en het voorspelde onweer) roet in het eten en
staakten de bestuursleden hun verkenning. De rest van de route
werd per auto van de fotograaf afgelegd, zodat men toch nog een
juiste indruk kreeg van het totaal aantal kilometers, namelijk 15,3,
voordat men weer de finish bij De Ringen bereikte.
Al met al een geslaagde verkenning dus en men ziet voldoende
mogelijkheden om de kortere en de lange afstanden in te passen in
de gelopen route. Voor een foto-impressie klik hier.