W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2021
WANDELEVENEMENTEN W.S.V. SPIRIT DEELS AFGELAST.

De jubilerende wandelsportvereniging Spirit, de vereniging bestaat
op 26 april a.s. 75 jaar, heeft helaas moeten besluiten twee van de
drie wandelevenementen dit jaar af te gelasten en de andere te
verplaatsen.
In verband met de huidige coronacrisis is het besluit genomen om
voor het tweede jaar op rij de Avond Vier Daagse af te gelasten. De
Avond Vier Daagse zou in Delfzijl worden georganiseerd van
maandag 31 mei t/m 3 juni, maar de w.s.v. Spirit ziet geen kans om
dit evenement op een verantwoorde manier voor de deelnemers en
de vrijwilligers te organiseren, bovendien zijn evenementen tot 1
juni verboden. Een organisatiedatum voor 2022 zal z.s.m. worden
vastgesteld en bekend gemaakt.
Op 8 mei zou de 74e Spirittocht vanuit de sporthal De Ringen worden
georganiseerd, echter hier heeft men moeten besluiten deze tocht
niet op deze datum te organiseren, maar te verplaatsen
naar 28 augustus van dit jaar, in de hoop dat, wellicht met de nodige
restricties, deze dan doorgang kan vinden.
Een derde wandelevenement dat Spirit organiseert is de Pinkster
Zeedijk Wandeltocht. Deze zou dit jaar voor de 29e maal op
Pinksterzondagmorgen 23 mei worden georganiseerd in het kader
van de Pinksterfeesten in Delfzijl. De Pinksterfeesten gaan dit jaar
niet door en is dus besloten ook dit evenement af te gelasten. Spirit
hoopt dat in 2022 deze tocht, met afsluitend ontbijt in het
Eemshotel, op Pinksterzondagmorgen 5 juni normaal doorgang kan
vinden
SPIRIT ZET ROUTES SPIRITTOCHT UIT 23-03-2021

Op dinsdag 23 maart werd er door het bestuur van Spirit een stuk
gelopen van de mogelijke 25 km.-route voor de 74e Spirittocht op 28
augustus.
Eerder werd al een 15 km.-route uitgezet en deze dag was het de
bedoeling om hier een lus van 10 km. bij te maken. Dit is niet
helemaal gelukt, de uitgezette route komt in totaal op 22,5 km. en
dat is te kort. Er zal dus nog gesleuteld moeten worden om de route
op lengte te krijgen. Ook moeten de 30- en 40 km. routes nog
uitgezet en gelopen worden en ook dat zal binnenkort gebeuren.
Enkele foto's van deze wandelmiddag vindt u hier.
SPIRIT VERVOLGT HET UITZETTEN VAN ROUTES VOOR DE
SPIRITTOCHT 11-05-2021

Inmiddels zijn de routes voor de Spirittocht, die op 28 augustus a.s.
georganiseerd gaat worden, in grote lijnen bekend. Om de routes op
de juiste lengte te krijgen werd er op 11 mei een lus van de 40 km.
route gelopen. Deze voerde de 3 bestuursleden, die vergezeld
werden door het fotograferende 4e bestuurslid, door een aantal
mooie dorpjes. Men liep vanaf Eekwerderdraai via Wirdum, Eenum,
Leermens naar Oosterwijtwerd om te eindigen in Tjamsweer. Hier
sluit de route weer aan op de 30 km. route.
Op 23 maart liep men de route van de 25 km., die 2,5 km. te kort
bleek te zijn. Het was de bedoeling de aanvulling op deze route ook
nog te gaan lopen, maar de regen was spelbreker en men besloot dit
uit te stellen tot een andere dag als er weer gelopen gaat worden
om de routes op papier te zetten. Voor foto's klik hier.
DATA TE ORGANISEREN TOCHTEN 2022 BEKEND

Op de bestuursvergadering van 12 mei stond o.a. het vaststellen
van de data van de te organiseren tochten voor 2022 op de agenda.
Rekening houdend met schoolvakanties en feestdagen kwamen de
volgende data uit de bus:

14-05 75e Spirittocht
05-06 29e Pinkster-Zeedijk-Wandeltocht
20 t/m 23-06 72e Avond-Vier-Daagse
SPIRIT MAAKT ROUTE 15 KM. DEFINITIEF 28-05-2021

Vandaag liepen 3 bestuursleden nogmaals de route van de 15 km.
voor de 74e Spirittocht op 28 augustus van dit jaar. Eerder werd
deze route al grotendeels op papier gezet, maar dat was voor het
gereedkomen van de nieuwe verbindingsbrug tussen centrum en
zeedijk en het zandstrand met havenboulevard.
De route moest dus worden nagemeten. De route blijkt 15,5 km. te
zijn en dat is prima. De nieuwe havenboulevard van onze havenstad
werd uiteraard in de route opgenomen evenals de route over de
vernieuwde en verhoogde zeedijk waar een prachtig fiets/voetpad
op is aangelegd.
Het was (eindelijk) prima loopweer en de 3 lopers, begeleid door hun
huisfotograaf konden terugzien op een mooie wandelmiddag. Foto's
vindt u hier.
SPIRIT FIETST 40 KM. ROUTE SPIRITTOCHT 11-06-2021

Op vrijdag 11 juni fietsten 3 bestuursleden, onder begeleiding van
het fotograferende 4e bestuurslid, de 40 km. route voor de
Spirittocht van 28 augustus a.s.
Om half 2 startte men vanaf sporthal de Ringen richting nieuwe
strandboulevard om de dijk te volgen tot Nansum, daar ging men
richting Marsum en vervolgens naar Appingedam. In Appingedam
werd de route vervolgd door het centrum en langs het Damsterdiep.
Dan volgen Wirdum en Eenum, dan volgt een rondje om Leermens en
dan gaat het richting Oosterwijtwerd met een stop bij restaurant De
School (voormalige Dieftilschool), waar men op het heerlijke terras
het vochtgehalte weer op peil kon brengen.
Na deze pauze werd koers gezet naar Tjamsweer en daarna werd de
terugweg ingezet om via Appingedam richting Delfzijl te gaan, met
nog een ommetje naar Uitwierde en Biessum, om vervolgens rond
kwart voor 6 te eindigen bij sporthal de Ringen.
Foto's vindt u hier.