W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2023
FOUTJE OP EEMSKRANT M.B.T. INSCHRIJVING A.V.D

Helaas is in ons bericht aan Eemskrant m.b.t. inschrijving voor de
A4D een foutje geslopen: inschrijving via internet kan t/m 10-06
23.59 u. en niet zoals vermeld t/m 12-06.

30e PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT EEN GROOT SUCCES.

Op zondagmorgen 28 mei, kwamen tijdens de Pinksterfeesten in
Delfzijl, maar liefst 93 vroege vogels naar de start bij het Eemshotel
om mee te doen aan de 30e Pinkster Zeedijk Wandeltocht, welke
werd georganiseerd door de wandelsportvereniging Spirit, i.s.m. de
KZ&RV Neptunus en het Eemshotel.
Was het bij het aanmelden rond half 7 nog koud, het lopen
geschiedde onder prima weersomstandigheden, met een heerlijk
zonnetje en de wind grotendeels in de rug, genoten de lopers van
het Groningse land aan de rechterzijde en de Eems aan de
linkerzijde.
Bij aankomst in het Eemshotel stond voor de deelnemers een
heerlijk Pinksterontbijt klaar, waar de lopers allemaal lovend over
waren. Natuurlijk was er ook voor alle deelnemers een mooie
medaille. De w.s.v. Spirit ziet terug op een zeer geslaagde 30e
Pinkster Zeedijk Wandeltocht, welke mede door de prima verzorging
van het Eemshotel een groot succes werd.
Foto's deze dag werden gemaakt door Theo Bos (klik hier), Jan
Oolders (klik hier) en Joke Bos (klik hier).

30e PINKSTER-ZEEDIJK-WANDELTOCHT 28 MEI

De inschrijving voor de 30e Pinkster-Zeedijk-Wandeltocht verloopt
voorspoedig. Afgelopen week was de 1e bus volgeboekt. Ook waren
er al boekingen voor de 2e bus van mensen, die liever niet zo vroeg
wilden gaan wandelen. Er is nog plaats in de 2e bus, die rond kwart
voor 8 zal vertrekken. U kunt dus nog reserveren door een mail te
sturen naar wsvspirit@gmail.com met vermelding van uw naam,
woonplaats en mobiel nummer en ook of u wel- of niet wilt
ontbijten. Verdere info vindt u hier.

76E SPIRITTOCHT OP ZATERDAG 06 MEI 2023.

Op zaterdag 6 mei organiseerde de w.s.v. Spirit voor de 76e maal
haar bekende Spirittocht vanuit de sporthal De Ringen.

Er werd gewandeld op 6 verschillende afstanden, t.w. 5, 10, 15, 25,
30 en 40 km, waarvan de laatste twee al vanaf 8 uur mochten
starten, de 25 om half 9 en vanaf 9 uur de drie kortere afstanden.
Toen de eerste lopers van start gingen was het nog wat mistig,
maar her duurde niet lang of de mist trok op en werd het steeds
zonniger, heerlijk loopweer dus.
Jammer genoeg kregen de laatste lopers toch nog een buitje op het
hoofd.

Deze dag mocht de w.s.v.Spirit 209 wandelaars begroeten, op de
kortere afstanden liepen 129 wandelaars en op de langere
afstanden 80. Ondanks eerdere berichtgeving verleende Spirit de
bondsleden toch € 1,00 korting, maar dit jaar wel voor het laatst.

De deelnemers waren na afloop lovend over de routes (en de
verzorging op de langere afstanden), daarbij speelde het mooie
wandelweer natuurlijk ook nog een positieverol.
Al met al: deelnemers positief en Spirit content met de aantallen,
ondanks concurrentie van enkele andere tochten in het noorden
des lands.
Voor foto's van deze tocht klik hier voor foto's van Theo Bos, klik
hier voor foto's van Jan Oolders en hier voor foto's van Joke Bos.


SPIRIT BEËINDIGD LIDMAATSCHAP KWBN M.B.T. ORGANISATIE
SPIRITTOCHT.

Het bestuur van de w.s.v. Spirit heeft op de bestuursvergadering
van 6 december j.l. besloten om het lidmaatschap bij de KWBN,
voor wat betreft de organisatie van wandeltochten (Spirittocht in dit
geval) per 01-01-2023 te beëindigen. Met betrekking tot de Avond
Vier Daagse blijft Spirit wel lid van de KWBN.
Bovengenoemd besluit is genomen nadat de bond de
lidmaatschapsgelden voor 2023 bekend maakte.
De bond heeft het basislidmaatschap voor een vereniging verhoogd
naar € 350,00 per jaar, daarbovenop komt nog de afdracht per lid
van € 20,00 plus een afdracht van € 55,00 per georganiseerde
tocht. Voor de kleinere verenigingen zijn deze bedragen niet meer
op te brengen.
Voor verenigingen die een Avond Vier Daagse organiseren is een
apart lidmaatschap in het leven geroepen en daarbij is de
bondsafdracht beduidend lager, aangezien er een bedrag per
afgenomen medaille bestemd is voor de kosten van de KWBN en
zodoende voor Spirit acceptabel.
Het feit dat Spirit v.w.b. de Spirittocht geen bondslid meer is
resulteert ook in het feit dat bondsleden geen euro korting in
mindering gebracht wordt op het inschrijfgeld.
Spirit betreurt het besluit van de nieuwe bondscontributieregeling
en is dan ook van mening en met ons meerdere verenigingen, dat
op deze wijze kleinere verenigingen (lees=tochten) de nek om
wordt gedraaid.