W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2024
77e SPIRITTOCHT 25 MEI 2024

Na 2 stralende weken is het op zaterdag 25 mei 's morgens om 7
uur grauw en miezerig in Delfzijl.
Staan er altijd op dit tijdstip al wandelaars klaar om in te schrijven,
deze morgen niet.
De lopers van de 30 km. mogen om 08.00 u. starten, maar komen
mondjesmaat binnen. Uiteindelijk blijken 26 lopers de langste
afstand te willen lopen. Ze gaan op pad om vanuit Delfzijl via
Farmsum naar Meedhuizen te lopen, om vervolgens langs het
Afwateringskanaal naar Steendam te gaan. Hier is controle en
rust-mogelijkheid bij Café-Restaurant Kaap Steendam. Na deze
rustmogelijkheid gaan de wandelaars op weg naar Appingedam en
lopen via het mooie centrum hiervan weer terug naar Delfzijl.
Vanaf 09.00 u. mogen de andere afstanden (5, 10 en 15km.)
starten en hiervoor is de animo iets groter: 21 op de 5 km., 28 op de
10 km. en 27 op de 15 km., totaal dus 102 lopers.
Bij terugkomst zijn de lopers lovend over de mooie routes, waarbij
met name het stuk over de zeedijk wordt geroemd. Ook blijkt het
weer meegevallen te zijn, wat kleine buitjes, maar ook zon.
De organisatie is blij met alle complimenten, maar had gehoopt op
een groter deelnemersaantal.
Foto's van deze dag: Jan Oolders klik hier, Theo Bos klik hier.

31e PINKSTER-ZEEDIJK-WANDELTOCHT 19 MEI 2024

Om half 7 op 1e Pinksterdag was het nog frisjes op het terras van
het Eemshotel, maar dat zou snel veranderen. De
wandelsportvereniging Spirit organiseerde, in samenwerking met
KZ&RV Neptunus en het Eemshotel, voor de 31e maal de
Pinkster-Zeedijk-Wandeltocht, dat wil zeggen: met een touringcar
naar de Eemshaven worden gebracht, lopend langs of op de zeedijk
terug naar Delfzijl en als slot (indien gewenst) een Pinksterontbijt in
het Eemshotel. De 74 lopers werden in 2 groepen weggebracht,
waarna ze in de luwte van de zeedijk van een prima temperatuur
konden genieten. Het 1e stuk kon men niet van het mooie uitzicht
over de Eems genieten, aangezien de dijk niet toegankelijk was,
maar na 5 km. waren er geen hekken meer en kon men alsnog de
dijk beklimmen. Na terugkomst bij het Eemshotel kreeg men een
mooie medaille en genoten 64 wandelaars van het prima
ontbijtbuffet bij het Eemshotel. De deelnemers kwamen niet alleen
uit de gemeente Eemsdelta,, maar ook uit de rest van de provincie
en zelfs uit Friesland en Drenthe
w.s.v.Spirit organiseert volgend jaar op 1e pinksterdag 8 juni voor
de 32e maal deze mooie tocht.
Foto's van deze tocht: Jan Oolders klik hier, Theo Bos klik hier en
Joke Bos klik hier.

SPIRITLEDEN HEBBEN EEN ETENTJE BIJ GOODAY 20-04-24

Op zaterdagavond 20 april kwamen de Spiritleden bijeen in
Appingedam bij restaurant Gooday om weer eens gezellig met
elkaar te eten. Er was een ruim aanbod van gerechten en tevens de
mogelijkheid om vlees, vis en groente te laten wokken, grillen of
barbequen. De leden maakten hier met plezier gebruik van en
sloten af met een uitgebreid toetjesbuffet. Rondgegeten nam men
rond 21.00 na een gezellige avond weer afscheid van elkaar.
Foto's van deze avond vindt u hier.

SPIRIT SLAAT ANDERE (WANDEL)WEG IN

De wandelsportvereniging Spirit geeft wandelliefhebbers vanaf het
huidige wandelseizoen, dat in maart is begonnen, de mogelijkheid
om op een andere manier aan wandeltochten deel te nemen dan tot
nu toe gebruikelijk was.

Vanaf de oprichtingsdatum, op 26 april 1946, waren leden van Spirit
gewend om in groepsverband deel te nemen aan georganiseerde
wandeltochten. Gezien het huidige ledental van Spirit is de laatste
jaren al geen sprake meer van een wandelgroep, omdat een groep
uit minimaal 10 personen dient te bestaan. Daarom wil het bestuur
van de bijna 78-jarige vereniging hier verandering in brengen.

Vanaf nu kan men lid worden wanneer men 18 jaar is om, indien
men dat wil, individueel te wandelen op wandeltochten die op het
wandelprogramma staan. Dit programma is vastgesteld op de
algemene ledenvergadering begin maart.

Dat men individueel kan wandelen wil natuurlijk niet zeggen dat
men niet samen met andere leden meer mag wandelen, hierin zijn
de leden geheel vrij. Ook is men vrij om zelf een te lopen afstand te
kiezen zoals 5, 10, 15 km. of (in overleg) een langere afstand. De te
bezoeken tochten voor dit wandelseizoen vinden plaats in Tynaarlo,
Norg, Bakkeveen, Delfzijl, Ruinen, Assen, Dwingeloo, Borger,
Zuidlaren, Grolloo, Zeegse en Emmen.

Voor meer informatie over de w.s.v. Spirit en het definitieve
wandelprogramma voor dit jaar kan men terecht op de website
www.wsvspirit.nl en voor meer info over het lidmaatschap kan men
contact opnemen met het secretariaat van de vereniging
(0596-610726).

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING SPIRIT OP 5 MAART 2024.

Op dinsdagavond 5 maart werd de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering gehouden, ditmaal net als de laatste jaren, ten
huize van de voorzitter. Aanwezig waren 5 leden, zijnde 4
bestuursleden en lid Janny Velema.
Om 20.15 u. opende voorzitter Theo Bos de vergadering en ging
verder met punt 2 van de agenda, namelijk de
bestuursmededelingen en evt. ingekomen stukken. Bij dit punt
wordt Janny Velema bijgepraat over een aantal zaken die reeds op
de bestuursvergadering een week eerder zijn besproken. Het gaat
hierbij om o.a. de muzikale begeleiding bij de komende
avondvierdaagse, waar Pr. Hendrik uit Scheemda heeft laten
weten, ondanks eerdere toezeggingen, dat zij dit jaar niet
meedoen, omdat ze een dag later al naar Winschoten moeten. Ook
gaat het er over om een oude traditie, zoals een jaarlijks etentje en
een evt. 3-daags uitstapje weer nieuw leven in te blazen. Ook komt
een nieuwe vorm van lidmaatschap aan de orde om toch wat meer
leden aan te trekken.
Op punt 3, 4 en 5 van de agenda, de notulen ALV 15-03-23, het
jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de
penningmeester komen geen vragen of opmerkingen.
Bij punt 6, het verslag van de kascommissie, hebben Janny en Jan
de boeken gecontroleerd en zij delen mede dat deze in orde zijn
bevonden en tekenen voor akkoord.
Bij punt 7, de benoeming van de kascommissie worden Janny
Velema en Wupke Visser benoemd tot nieuw kascommissielid,
terwijl Jan Oolders reserve is.
Punt 8 van de agenda is de bestuursverkiezing. Joke Bos
(secr./penn.meester) en Jan Oolders (bestuurslid) zijn aftredend,
doch herkiesbaar. Daar geen tegenkandidaten zijn ingediend
worden zij herkozen.
Vervolgens komt, bij punt 9 van de agenda, het wandelprogramma
aan de orde. Daar er in de eerder gehouden bestuursvergadering al
een concept was opgesteld is het niet moeilijk om het programma
definitief te maken. De volgende tochten worden gepland: 16/3 -
Meul'ndob wandeltocht te Gasselte; 6/4 - 49e
Tynaarloerwandeltocht te Tynaarlo; 13/4 - Voorjaarstocht te Norg;
11/5 - 3-Prov. Wandeltocht te Bakkeveen; 25/5 - 77e Spirittocht te
Delfzijl; 8/6 - Scheperswandeltocht te Ruinen; 22/6 - 82e TT-mars
te Assen; 6/7 - Bostocht te Dwingeloo; 13/7 - 12e
Oostermoerwandeltocht te Borger; 21/9 - Hunzeloopwandeltocht
te Zuidlaren; 5/10 - 10e Aa- en Hunzetocht te Grolloo; 2/11 -
Zeegsernajaarstocht te Zeegse; 16/11 Bargermarketocht te
Emmen.
Bij punt 10 van de agenda, de rondvraag, komt Joke Bos terug op
het te houden etentje en vraagt of de leden een idee hebben. Zij
komt zelf met de optie Gooddays in Appingedam en Janny Velema
noemt bijv, de brunch bij van der Valk in Zuidbroek. Men is het snel
eens over Gooddays en hier zal op korte termijn worden
geďnformeerd of dit op zaterdag 20 april mogelijk is.
Bij dit punt wordt ook gevraagd na te denken over een evt. 3-daags
uitstapje.
Punt 11 is de sluiting en om kwart over tien bedankt de voorzitter
iedereen voor hun inbreng en wordt er nog even gezellig nagepraat
onder het genot van een drankje.