W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
w.s.v.Spirit
Delfzijl
organiseert
op
zaterdag 28 AUGUSTUS 2021
74e Spirittocht
afstanden:

startplaats:


starttijd:route:inlichtingen:


inschrijving:

inschrijfgelden:
5 - 10 - 15 - 25 - 30 - 40 km.

Sporthal De Ringen
Pr. Bernhardlaan 1, 9934 EK Delfzijl West

40 en 30 km.: 08.00 u. - 9.00 u.
25 km.: 08.30 u. - 9.30 u.
15, 10 en 5 km.: 09.00 u. - 14.00 u.

Alle routes zijn bepijld met witte grondpijlen (met
uitzondering van de kernen van dorpen en de nieuwe
wandelboulevard)

T.J.Bos, tel. nr. 0596 - 610726
mailadres: wsvspirit@gmail.com of info@wsvspirit.nl

Het startbureau is geopend vanaf 07.30 u.

Met herinnering:
-leden wandelbond: 5,00
-niet leden: 6,00
Zonder herinnering:
-leden wandelbond: 3,50
-niet leden: 4,50


WANDEL MEE
OP HET RANDJE VAN LAND EN ZEE
De gemeente Eemsdelta heeft, met inachtneming van de
geldende Coronamaatregelen, vergunning verleend voor het
organiseren van de 74e Spirittocht.
Dit betekent, dat deelnemers voor inschrijving een
vacinatiebewijs, een herstelbewijs, of een negatieve
testuitslag (niet ouder dan 24 uur) dienen te tonen.
Er zijn looprichtingen aangegeven bij binnenkomst van
sporthal de Ringen naar het inschrijfbureau.
Graag zoveel mogelijk met gepast geld betalen
(inschrijfgelden staan hieronder vermeld), pinnen is niet
mogelijk.