W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
VERSLAGEN 2013
RONDJE WESTERWOLDE VANUIT VLAGTWEDDE OP 13 APRIL 2013.

Op zaterdag 13 april liep Spirit haar eerste wandeltocht van het
seizoen 2013 in en rond Vlagtwedde het Rondje Westerwolde.
Slechts 7 leden konden deze dag aanwezig zijn en zij verlieten
om precies 5 voor 12 de kantine van de plaatselijke
voetbalvereniging voor een tocht van 15 km. Na niet al te lang
door het dorp Vlagtwedde te hebben gelopen kwam men in het
mooie buitengebied, waar zowel bos- als fietspaden voor de
lopers waren uitgezet om een optimale indruk te krijgen van
het mooi Westerwolde. Jammer genoeg was het gedurende de
eerste 10 km. voor de rust behoorlijk frisjes en de zon liet zich
dan ook niet zien. Zoals gezegd na 10 km. kwam men weer aan
bij de voetbalkantine in Vlagtwedde, waar de officiële rust was.
Tijdens de rust hoorde men van andere 15 km.-lopers dat de 5
km. na rust slechts uit vier lange rechte wegen bestond en dat
het beslist geen mooie route was. Dit wetende werd er
overlegd met de leden wat zij wilden: verder lopen of het bij 10
km. te laten. Uiteindelijk viel de beslissing uit voor het laatste.
Het bleef dus bij een mooie 10 km.-tocht en daar was bijna
niemand rouwig om.
Toen de Spirit-leden rond drie uur weer in de auto's stapten
was de temperatuur opgelopen tot boven de 10 graden en
kwam er een waterig zonnetje tevoorschijn.
Aan deze wandeltocht, welke werd georganiseerd door D.B.W.
uit Blijham, deden in totaal 254 lopers mee. Voor enkele foto's
van deze tocht klik hier.

38E TYNAARLOËRWANDELTOCHT TE TYNAARLO OP 20 APRIL 2013.

Op zaterdag 20 april ging Spirit met 10 leden naar het Drentse
Tynaarlo om daar mee doen aan de 38e
Tynaarloërwandeltocht.
Omdat Spirit vroeg vertrokken was ging men om vijf voor elf al
van start vanuit het Achterhoes.
S.V. Tynaarlo had nieuwe routes uitgezet en dat resulteerde in
aantrekkelijke en mooie wandelpaden. Na 7,5 km. besloot
Spirit te gaan rusten in Het Witte Huis in Zeegse, de officiële
rust was gepland op 10 km. bij een molen, maar daar zag men
vanaf. Dat betekende dat na de rust dus nog eens 7,5 km.
gelopen moest worden. Via een veel zwaarder parcours dan
voor de rust, er zaten heel veel hobbelige bospaden in,
bereikte men op kwart over twee weer de finish in het
Achterhoes. Na nog even kort te hebben nagezeten ging Spirit
weer huiswaarts en kon men terugzien op een mooie, maar
zware wandeltocht. Voor foto's van deze tocht klik hier.

RONDOM HET SCHILDMEER TE OVERSCHILD OP 4 MEI 2013.

Op zaterdagmorgen 4 mei vertrok Spirit vanuit Delfzijl en
Appingedam om, na een kort autoreisje aan te komen in
Overschild waar de wandeltocht Rondom het Schildmeer werd
georganiseerd door de S.V. M.O.N.O.
Om precies 5 voor half 12 vertrokken 6 lopers voor de
geplande 17 km.-tocht, terwijl de twee 10 km.-lopers iets
eerder van start waren gegaan. Nog eerder was het enige
individuele Spirit-lid al begonnen aan haar 30 km.-tocht.
De routes waren ten opzichte van vorige jaren ongewijzigd en
dus liepen de wandelaars een voor hun bekend traject. Vanuit
dorpshuis De Pompel ging het via de openbare weg richting het
meer, maar niet nadat nog een groot weiland was
overgestoken. Hierna liep men tegen de wijzers van de klok in
via meest schelpenpaden rond het westelijk deel van het
Schildmeer. Na 7 ½ km. kwam men bij De Otter vlak voor
Steendam en daar besloot Spirit te rusten, ondanks het feit dat
de officiële rust 250 meter verderop lag bij Boei 12.
Tijdens de rust werd er gesproken over de mooie route, welke
men tot nu toe had gevolgd, maar vooral over de lange wegen
en fietspaden die nog in het verschiet lagen na de rust. Toen
één van de leden voor de grap opmerkte: dan lopen we toch
hetzelfde stuk route terug en dan hebben we toch nog 15 km.
gelopen, toen bleek dat alle leden dat eigenlijk een prima
oplossing vond, omdat iedereen van mening was dat de
officiële route vanaf dat moment niet heel aantrekkelijk was !
Aldus werd besloten en nadat men zich toch nog even bij de
officiële controlepost had gemeld werd aan de terugreis
begonnen. Voor Spirit dus geen rondje om het meer, maar
iedereen vond dat dit een prima oplossing was. Om ongeveer
tien voor drie was men weer bij De Pompel teruggekeerd en
werd bij het startbureau nog even uitgelegd waarom zij niet de
officiële route hadden gevolgd.
Aan deze tocht deden in totaal 172 wandelaars mee,
waaronder 117 lopers op de 30 km.-afstand.
Voor foto's van deze wandeltocht klik hier.

5E 3-PROVINCIEN WANDELTOCHT TE BAKKEVEEN OP 11 MEI 2013.

Op zaterdag 11 mei ging Spirit met acht 15 km.-lopers naar
het Friese Bakkeveen om daar mee te doen aan de vijfde
editie van de 3-Provinciën wandeltocht, georganiseerd door
W.G.O. i.s.m. Sport Fryslän en de Friesland zorgverzekeraar.
Tegen kwart over twaalf vertrokken de Spirit-wandelaars en
nadat de markt met veel kraampjes was overgestoken ging
men via een aantal weilanden naar de bosrand om daar via
een aantal bospaden uiteindelijk op een vrij lang fietspad uit
te komen, richting het Groninger Westerkwartier.
In de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging in De Wilp
besloot men na zeven kilometer een rustpauze in te lassen,
omdat de volgende rustmogelijkheid pas na ruim 12,5 km.
was gepland.
Tijdens de rust begon het steeds harder te regenen en dat
betekende dat men na de rust volop van de nattigheid kon
genieten.
Na deze rust maakte men eerst nog een ommetje door De
Wilp om vervolgens via een boerenerf op een lange normale
weg terecht te komen. Het ene na het andere lange stuk weg
volgde en pas 2,5 km. voor de finish doemde een manege op
waar de wandelaars dwars door heen moesten.
Na de manege, waar ook nog de gelegenheid was om te
rusten (waar Spirit geen gebruik van maakte) werd de route
nog aantrekkelijk gemaakt door de Bakkeveense bossen, de
heidevelden en de zandvlaktes. Toen men het bos uitkwam
was men ook weer bij het finishterrein en kon de startkaart
om kwart voor vier worden ingeleverd bij de organisatie en
kon men daarna de natte Spirit-tenues uittrekken om wat
droogs en warms aan te trekken.
Al met al een zware tocht met niet al te geweldige routes deze
keer en dat het daarbij ook nog behoorlijk regende, daar kon
de organisatie natuurlijk niets aan doen ! Foto's van deze
tocht (Jan Oolders en Theo Bos) vindt u hier.

73E TT-MARS TE ASSEN OP 22 JUNI 2013.

Op zaterdag ging Spirit met slechts zeven leden op weg naar
Assen om daar deel te nemen aan de 73e TT-Mars,
georganiseerd door w.v. De Zwaluwen.
Na een autorit van ruim een uur en een kwartier, vanwege een
behoorlijke omleiding, kwam men aan in Park Diepstroeten,
waar het startbureau was gevestigd in Eetcafé Lombok.
Na wat koffie en thee ging men om kwart over twaalf van start
voor de 15 km.-afstand.
Eerst gedeeltelijk door Park Diepstroeten om vervolgens via
veel asfaltwegen en fietspaden, waarna men uiteindelijk
aankwam op het lange Propellerpad met het bekende
Lancaster monument. Hierna was het wederom lange en
rechte asfaltwegen en na precies 5,3 km. nog een toegift over
een 800 meter lang, moeilijk begaanbaar, graspad. Aan het
eind hiervan was het nog 250 meter naar rustpunt Café Popken
in Ekehaar. Men had toen 6,3 km. afgelegd.
Na de rust ging het richting Eldersloo, maar vlak daarvoor
werden de wandelaars weer via een lange asfaltweg richting
de N33 geleidt. Na nog een graspad moest men via een
koeiendoorgang onder de N33 door en weer kwam men uit op
een 1,6 km. lang graspad. Daarna moest men nog vier km.
afleggen welke grotendeels over Park Diepstroeten voerde,
echter om half vier bereikte Spirit uiteindelijk de finish in
Eetcafé Lombok.
Door de vele lange, rechte wegen en de zware graspaden was
het een zware tocht en men vond het niet echt een aanrader
voor het volgende seizoen.
Aan de tocht deden ruim 400 wandelaars mee.
Voor foto's van deze tocht klik hier.

41E BOSTOCHT TE DWINGELOO OP ZATERDAG 6 JULI 2013.

De w.s.v. Spirit ging op zaterdag 6 juli naar het Drentse
Dwingeloo om daar deel te nemen aan de 41e Bostocht,
georganiseerd door de w.v. D.O.S.
Met in totaal negen leden kwam men tegen kwart voor twaalf
aan bij de Camping Torentjeshoek, waar het inschrijfbureau en
de start was.
Om kwart over twaalf gingen de drie 10 km.-lopers op pad en
tien minuten later de zes 15 km.-wandelaars.
Onder een stralende zon en een temperatuur van zo'n 24
graden liep men voor de rust door de mooie omgeving van
Dwingeloo, met veel leuke landweggetjes en veel bos.
Uiteindelijk kwam men terecht in Lhee, waar voor de 15
km.-lopers de rust was bij de Bospub, na 7,2 km.
Hier genoot men van een paar consumpties, die er heerlijk
ingingen met dit prachtige weer.
Na een kleine driekwartier werd de tocht voortgezet om de
resterende 7,7 km. af te leggen. Vanuit de Bospub ging men
direct weer de bossen in om uiteindelijk via schelpen- en
zandpaden, o.a. over de heide, weer camping Torentjeshoek in
zicht te krijgen, waar men om kwart voor vier arriveerde.
Na afloop werd er uiteraard nog wat gedronken om daarna de
auto's weer op te zoeken en huiswaarts te keren.
Al met al een prachtige wandeltocht, welke uitstekend bepijld
was en het weer werkte fantastisch mee deze dag.
Met deze tocht sloot Spirit de eerste helft van het
wandelseizoen af en op 31 augustus wordt in Groningen
begonnen aan de tweede helft van het seizoen.
Voor foto's van de tocht klik hier.

31E BRUGTOCHT TE GRONINGEN OP ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2013.

Op zaterdag 31 augustus ging Spirit met acht leden naar
Groningen, om daar deel te nemen aan de 31e Brugtocht,
georganiseerd door De Brug Regio Stad Groningen.
Om precies kwart voor twaalf ging Spirit van start vanaf
Sporthal De Brug aan de Donderslaan voor de 15 km.-route. Na
een kwartiertje door het zuidwestelijkste deel van de stad
kwam men aan bij de Hoornse Plas en via de Gasthuiskade ging
de route richting Hoornsedijk. Via de Hoornsedijk, een antiek
bruggetje over een sluisje en het Molenpad kwam men bij de
molen, gelegen aan het Hoornse Meer. Van hieruit ging het
langs het meer weer richting Hoornsedijk, welke de lopers
uiteindelijk naar de Meerweg voerde, waar men bij Paviljoen
Friescheveen, na 7,8 km. van de rust op het terras kon
genieten.
Na een rust van zo'n drie kwartier ging men weer op pad voor
de laatste 7,1 km. De Meerweg voerde lopers naar
Eelde-Paterswolde, van waaruit het weer, via Eelderwolde,
richting Groningen ging.
In Eelderwolde werd echter nog een uitstapje gemaakt om via
het Skandinavisch Dorp weer aan de westzijde van het Hoornse
Meer uit te komen om via mooie wandelpaden weer richting
Zuid-Groningen te gaan. Jammer was het dat in dit mooie deel
van de route vandalen een aantal pijlen hadden verwijderd,
zodat de nodige verwarring ontstond hoe het nu verder moest.
Gelukkig wist men hoe men weer bij de noordkant van de
Hoornse Plas moest komen, maar er werd wel geconcludeerd
dat men een deel van de officiële route had gemist. Uiteindelijk
bereikte men om kwart over drie weer de finish bij de sporthal
De Brug.
Samenvattend: een hele mooie tocht, die verder uitstekend
bepijld en georganiseerd was en bovendien pakte het weer
beter uit dan de verwachtingen voorspelden.
Aan deze tocht namen 183 wandelaars deel. Voor foto's van
deze tocht: klik hier.

3-DAAGSE REIS NAAR OOSTERBEEK VAN 6 T/M 8 SEPTEMBER 2013.

De w.s.v. Spirit maakte voor de 48e maal een 3-daagse reis
rondom de Airborne Wandeltocht op zaterdag 7 september.
Met een kleine vertraging vertrok Spirit op vrijdagmiddag 6
september met een Deiman-touringcar uit het
Eemsmondgebied om vervolgens, na een stop op P-plaats
Haerst vlak voor Zwolle, koers te zetten naar het Gelderse
Doorwerth, waar de vereniging haar intrek nam in het
plaatselijke Stayokay Hostel om daar de komende twee
nachten door te brengen. Tegen half zes arriveerde men daar
en nadat de koffers naar de verschillende kamers waren
gebracht genoot men nog een poosje op het zonovergoten
terras.
Tegen zeven uur stapte men weer in de touringcar en deze
bracht hen naar Oosterbeek, waar het diner klaar stond in
Restaurant De Oude Herbergh. Tegen half tien was men terug in
het Stayokay Hostel, waar de avond verder op gezellige wijze
werd doorgebracht.
De volgende ochtend zaten de Spirit-wandelaars om half negen
aan het ontbijt om daarna, rond kwart over negen, weer met de
touringcar naar Oosterbeek te gaan. Hier werd, na nog een kop
koffie of thee, deelgenomen aan de 67e Airborne Wandeltocht,
de grootste ééndaagse wandeltocht ter wereld, georganiseerd
door de Politie Sport Vereniging Renkum. De Spirit-leden liepen
allemaal op individuele basis de 10 km.-afstand. Na een rust in
Restaurant De Westerbouwing waren alle Spirit-leden rond half
drie weer bij de finish op Sportpark Hartenstein. Na de tocht
kon iedereen zich nog op eigen wijze vermaken in Oosterbeek,
voordat, om vier uur, de touringcar weer zou vertrekken naar
Doorwerth. Hier aangekomen werd het tijd om de douches op
te zoeken en/of nog een verkoelend drankje te nuttigen.
Om kwart voor zeven zocht men weer de bus op, welke Spirit
naar het plaatselijke Chinees-Indisch restaurant Hao Yuan zou
brengen. Hier werd weer genoten van het uitgebreide buffet,
wat natuurlijk er bij iedereen goed in ging. Tegen kwart voor
tien bracht de bus allen weer terug naar het Stayokay Hostel,
om daarna, net als de vorige avond, er nog een gezellige boel
van te maken.
Op zondagmorgen zat men weer vroeg aan het ontbijt, want er
stond een druk programma te wachten. Allereerst bracht men
traditioneel een bezoek aan het Airborne Kerkhof, waar Spirit
altijd bloemen legt bij het monument. Helaas was het weer
hierbij, voor het eerst dit weekend, een grote spelbreker. De
regen kwam namelijk met bakken uit de hemel en de
bloemlegging, deze keer gedaan door voorzitter Swart, maakte
de plechtigheid helaas heel kort.
Na dit korte bezoek werd snel door iedereen de
Deiman-touringcar weer opgezocht om vervolgens koers te
zetten naar Noord-Holland. Na nog een koffie/thee-stop nabij
Zaanstad werd de reis voortgezet naar Broek op Langedijk,
waar men tegen half twaalf aankwam bij de Broeker Veiling.
Hier werd eerst genoten van een lunch in de vorm van een
West-Friese Koffietafel. Daarna kon men het Expositiegebouw
bekijken, waarna, om één uur een rondleiding volgde. Na de
rondleiding ging men naar het veilinggebouw, waar men een
echte (namaak)veiling kon meemaken. Tot slot stapte men om
drie uur in een rondvaartboot, waarin, onder het genot van
consumptie, een vaartocht werd gehouden van drie kwartier
door het Rijk der Duizend eilanden. Daar de zon al weer een
poosje aan de helderblauwe hemel stond was dit dus genieten
aan boord.
Om vier uur reed de touringcar weer voor om Spirit naar
Friesland te brengen. Na nog een stop van zo'n 20 minuten bij
het monument op de Afsluitdijk ging de reis verder naar Joure,
waar in Restaurant en Zalencentrum 't Haske van een prima
slotdiner werd genoten. Om acht uur ging het vervolgens weer
naar Appingedam en Delfzijl, waar men om half tien weer
aankwam.
Spirit kan terugzien op een prachtig weekend onder prima
weersomstandigheden, behalve dus op zondagmorgen vroeg
en de leden en eventuele aanhang kijken nu al uit naar de 49e
editie van deze reis, welke volgend jaar zal zijn van 5 t/m 7
september.
Voor foto's van dit weekend van Jan Oolders klik hier en voor
foto's van Theo en Joke Bos klik hier.

4E AA- EN HUNZETOCHT TE ROLDE OP ZATERDAG 5 OKTOBER 2013.

Op zaterdag 5 oktober vertrok Spirit, met negen leden, onder
prima weersomstandigheden en via een mooie toeristische
route naar het Drentse Rolde om daar deel te nemen aan de 4e
AA- en Hunzetocht, welke werd georganiseerd door w.v. De
Zwaluwen uit Assen.
Om 5 over twaalf ging men van start voor de 15 km.-afstand,
terwijl de 2 10-km. lopers al iets eerder van start waren
gegaan.
Voor de rust leidde de route de lopers via bospaden en lange
fietspaden naar en door Deurze en Nijlande. Hierna ging het
weer richting Rolde om, na bijna 8 km., te rusten in sporthal De
Boerhoorn, wat tevens de start en finishplek was. Na de rust
moest nog zeven km. worden afgelegd. Na de rust ging het
richting de hunebedden en de begraafplaats. Toen de bospaden
achter de rug waren kwam men uit in Balloo, waarna het weer
via bos- en graspaden terug naar Rolde ging.
Om half vier bereikte men de finish. Na te hebben omgekleed
en wat te drinken werd om vier uur weer koers gezet richting
Delfzijl.
De organisatie was in goede handen bij De Zwaluwen en de
routes waren uitstekend aangegeven.
Al met al een zware wandeltocht onder prima
weersomstandigheden.
Deze tocht kende 384 deelnemers, dit in tegenstelling tot vorig
jaar, toen had de tocht nog geen 80 deelnemers, dus de
organisatie was uiterst tevreden. Voor foto's van deze tocht
klik hier.

HERFSTTOCHT TE ANLOO OP 12 OKTOBER 2013.

Op zaterdag 12 oktober ging Spirit met 12 leden naar het
Drentse Anloo om daar deel te nemen aan de Herfsttocht,
georganiseerd door de fam. Bosma in samenwerking met De
Blije Wandelaars uit Blijham.
De weersvooruitzichten voor deze tocht leken niet al te best,
echter na een heenreis met veel regen, kwam men rond 11 uur
in het (bijna) droge Anloo aan bij Café Popken-Hollander, waar
het inschrijfbureau en de start was.
Spirit was vertegenwoordigd door, zoals gezegd twaalf leden,
waarvan één de 25 km.-afstand liep, tien op de 10 km. en tot
slot één op de 5 km.-afstand.
De start op de 25 km. was vanaf 9 uur, terwijl de rest van de
lopers rond kwart over twaalf van start gingen voor hun
afstand.
Door de vele regen van gisteren waren de gras-zand en
bospaden soms moeilijk begaanbaar en zwaar om te lopen,
maar één ding moet gezegd: het bleef droog.
Om één uur was de 5 km.-loper binnen, een half uur later
gevolgd door de 25 km.-loopster en om kwart over twee
kwamen de laatste 10 km.-lopers weer aan bij de start- en
finishplaats.
De routes van deze tocht waren over het algemeen goed
aangegeven en de organisatie was in goede handen. Jammer
dat slechts zo'n ruim 100 wandelliefhebbers van deze zware,
maar wel heel mooie wandeltocht hebben genoten.
Voor foto's van Jan Oolders en Joke Bos van deze tocht klik
hier.

VIJF SPIRIT-LEDEN LOPEN HERFSTWANDELING TE EKEHAAR OP
ZONDAG 20 OKTOBER 2013.

Vijf Spirit-leden hebben op zondag 20 oktober, op individuele
basis, deelgenomen aan de Herfstwandeling in het Drentse
Ekehaar, een wandeltocht georganiseerd door de Wandelgroep
de Eekhof.
Jannie Velema, die vroeg gestart was, liep de 25 km.-afstand
en Rita Toxopeus, Tineke van der Linde, Joke Bos en Theo Bos
liepen samen de 10 km.
De laatste vier gingen om 10.00 uur van start vanuit het
Dorpshuis De Eekhof voor een zware en moeilijk te belopen 10
km.-afstand, wat voornamelijk werd veroorzaakt door heel veel
gras- en modderpaden. De route op zich was mooi, echter
doordat men veel naar de grond moest kijken waar men het
beste looppad vond, kreeg men daarvan niet zoveel mee. De
routes waren trouwens perfect aangegeven en ook de
rustplaats na vijf km. liet niets te wensen over.
Om precies twaalf uur bereikte men het dorpshuis weer, waar
voor alle deelnemers (en dat waren er veel) een kop snert klaar
stond. Rond half één was ook Jannie Velema weer terug bij het
eindpunt en gezamenlijk namen zij nog een consumptie voordat
aan de thuisreis naar Delfzijl en Wagenborgen werd begonnen.
Al met al een zware, maar wel leuke wandelmorgen. Voor foto's
klik hier.

29E HERFSTTINTENTOCHT TE WEDDE OP ZATERDAG 26 OKTOBER
2013.

Op zaterdag 26 oktober ging de w.s.v. Spirit naar Wedde om
daar deel te nemen aan de 29e Herfsttintentocht,
georganiseerd door De Blije Wandelaars uit Blijham.
Spirit liep met acht personen op de 15 km.-afstand, terwijl vier
leden de 10 km.-route liepen.
Na de gebruikelijke koffie of thee ging men om even voor twaalf
van start vanuit de kantine van de v.v. Wedde, waar ook het
inschrijfbureau was gevestigd.
Na een korte tocht door Wedde zelf ging het, recht tegen de
wind in, richting Wessinghuizen. Vervolgens voerde de route de
lopers naar Höfte, waar de splitsing was van de 10 en de 15 km.
De 10 km.-lopers gingen via een mooie route met beton- zand-
en schelpenpaden weer richting Wedde. De 15 km.-wandelaars
vervolgden vanuit Höfte hun route naar Onstwedde via vaak
lange rechte wegen, waar bij "De Meelschuur" de vastgestelde
rust was. Daarna was er nog een stuk langs een kanaal en
vervolgens mooie weggetjes en paadjes door de bossen en zo
kwamen de lopers weer op het laatste stuk van de 10
km.-route, zodat ook zij uiteindelijk weer in Wedde
aankwamen. Tussen half twee en kwart voor twee waren de 10
km.-wandelaars weer bij de finish, terwijl de 15 km.-lopers om
kwart over drie de kantine van de v.v. Wedde weer bereikten.
De routes waren perfect bepijld, iets wat bij D.B.W. altijd in
goede handen is, evenals de verdere organisatie. Aan deze
tocht, die onder prima (wandel)weersomstandigheden werd
gelopen, deden in totaal 160 lopers mee.
Voor foto's van deze wandeltocht klik hier.