W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
VERSLAGEN 2015
20E EENDRACHTTOCHT TE ASSEN OP ZATERDAG 4 APRIL 2015.

Op zaterdag 4 april opende de w.s.v. Spirit het wandelseizoen
2015, door koers te zetten richting Assen om daar voor het eerst
deel te nemen aan de Eendrachtwandeltocht, georganiseerd
door de gelijknamige vereniging w.v. De Eendracht.
De start van deze wandeltocht vond plaats vanuit het
Wielerhome naast De Bonte Wever en de slechts vijf Spirit-leden
vertrokken daaruit, om vijf voor elf, voor hun resp. 5 en 10
km.-afstand.
De routes waren gevarieerd, maar soms wat aan de zware kant
door natte bospaden. Na precies een uur en tien minuten was
Theo Bos, die de 5 km. liep, voor het eerst na zijn operatie, terug
bij het Wielerhome, terwijl de vier 10 km.-lopers om even voor
één uur weer de finish bereikten.
Al met al een leuke tocht, waaraan maar liefst ruim 400
wandelaars deelnamen, waarvan bijna de helft op de langste
twee afstanden, de 25 en de 40 km.
Voor wat foto's van deze tocht klik hier.
RONDJE WESTERWOLDE TE BOURTANGE OP ZATERDAG 18 APRIL
2015.

Op zaterdag 18 april j.l. ging Spirit met zes leden naar het
Oost-Groningse Bourtange om mee te doen aan het Ronde
Westerwolde, georganiseerd door De Blije Wandelaars uit
Blijham.
Om precies elf uur gingen de zes, na de koffie en thee, op pad
voor, deze keer, hun tien kilometer-afstand. Hiertoe was
besloten omdat toch enkelen met blessures kampten.
Na de start vanuit de kantine van camping 't Plathuis aan het
Bourtangerkanaal, voerde de route de lopers via
schelpenpaden, betonpaden en een heel lang graspad richting
de Duitse grens. Van daaruit ging het weer via een beton- en
later puinpad in de richting van de bekende vesting van
Bourtange. Na 7,5 km. kwam men op het vestingplein aan, waar
werd besloten even gezellig iets te drinken. Na zo'n 20 minuten
werd de tocht vervolgd richting het dorp Bourtange, waar om
13.20 u. de finish bij camping 't Plathuis werd bereikt. Een prima
uitgezette en aangegeven wandeltocht en daarvoor kun je bij
De Blije Wandelaars wel terecht, echter het hele lange
hobbelige graspad viel niet bij iedereen even goed in de smaak,
maar kort samengevat: wel een mooie wandeltocht, die onder
prima weersomstandigheden werd gelopen.
In totaal hadden rond half twee zich 208 wandelaars
ingeschreven voor deze tocht, maar toen moest er nog een bus
vol lopers uit Assen arriveren, met andere woorden: prima
opkomst !
Voor foto's van deze tocht klik hier.
68E KRENTENBLOESEMTOCHT TE DWINGELOO OP ZATERDAG 25
APRIL.

Op zaterdag 25 april ging een vijftal Spirit-leden naar het
Drentse Dwingeloo, om daar deel te nemen aan de 68e editie
van de Krentenbloesemtocht, georganiseerd door de w.v. D.O.S.
De weersvooruitzichten voor deze dag waren niet veel
belovend, want kou en regen zouden de boventoon voeren. En
toen men rond half elf aankwam in Dwingeloo werd deze
prognose bevestigd want het regende nog steeds en men
hoopte dan ook dat het in de loop van de dag beter zou worden.
Na een consumptie en zich te hebben omgekleed gingen de
twee 15 km.-lopers om ruim half twaalf van start vanuit Hotel
De Brink, om 11.40 u. gevolgd door de drie 10 km.-lopers.
Na enkele straatjes door het dorp ging men tussen de landerijen
door in de richting van Lhee. Na een ommetje door dit dorpje
ging men langzaam aan richting de bossen, maar voor dat het
zover was stond er eerst nog een controle- en rustpost gepland
na 4,5 km. De drie 10 km.-wandelaars maakten van deze
gelegenheid gebruik door even iets te drinken. De 15 km.-lopers
deden dit niet en na de controle vervolgden zij direct hun weg.
Het was trouwens inmiddels wel droog geworden en dat zou het
de rest van de tocht ook blijven.
Zoals gezegd, na dit punt, doemden de bossen op met soms
zware zandpaden, maar ook moesten de wandelaars klimmen
en dalen. Dit gedeelte was wel echt het mooiste deel van de
route, maar het bleef ook oppassen voor verraderlijke
boomstronken. De 15 km.-lopers kwamen na 10 km. bij de
tweede controle- en rustpost in de kantine van camping de
Noordster, waar de controlepost helaas reeds was vertrokken,
iets wat bij een organisatie als D.O.S. eigenlijk niet mag
voorkomen.
Om ruim twee uur bereikten de 10 km.-lopers de finish in Hotel
De Brink, terwijl een uur later ook de twee 15 km.-lopers de
finish bereikten.
Al met al een prachtige, maar zware tocht, waar dankzij de
minder mooie weersomstandigheden "slechts" 551 wandelaars
aan meededen. Morgen kan D.O.S. in de herkansing qua
deelnemers, wanneer voor de tweede dag achtereen deze tocht
kan worden gelopen.
Voor enkele foto's van deze tocht klik hier
VIJF SPIRIT-LEDEN LOPEN RANDJE VAN NEDERLAND OP ZONDAG
3 mei. 2015.

Op zondag 3 mei gingen vijf Spirit-leden vroeg uit de veren om
deel te nemen aan de wandeltocht "wandelen op het randje van
Nederland", een wandeltocht van 18,5 km. van Termunterzijl
naar Nieuw Statenzijl.
Eén lid ging met de boot naar Nieuw Statenzijl, om vandaar
terug
te lopen naar restaurant de Jachthaven in Termunterzijl, terwijl
de andere vier er voor hadden gekozen om lopend naar Nieuw
Statenzijl te gaan en daarna met de boot terug te gaan naar
Termunterzijl.
Ondanks een aantal blessures bij een aantal haalde iedereen
rond half één de finish in de jachthaven van Nieuw Statenzijl,
terwijl het lid dat andersom de tocht liep al bij de finish was toen
de boot weer afmeerde in Termunterzijl rond drie uur.
Voor een korte fotoserie klik hier.
75E TT-MARS TE ASSEN OP 20 JUNI 2015.

Op zaterdag 20 juni bezocht Spirit, met slechts vier leden, de
75e TT-mars in Assen, georganiseerd door w.v. De Zwaluwen.
Onder goede weersomstandigheden gingen de
Spirit-wandelaars om elf uur van start voor de te lopen 15
km.-afstand.
Na een klein aantal straatjes door de vogelbuurt verliet men al
vrij snel Assen en kreeg men te maken met gras- zand- en
sintelpaden door een mooie omgeving. Voor de rust na negen
km. lopen werd bereikt kwam men langs interessante plekjes,
zoals het Poepenhemeltje (restant oude schans van Bommen
Berend) en het hunebed van Balloo. Na een kleine twee uur
werd de Herberg van Loon bereikt waar de rust- en
controleplaats was. Na zo'n driekwartier werd de tocht
voortgezet voor het restant van zes km. Nu wat meer verharde
weg, maar de zand- en graspaden ontbraken niet en het moet
gezegd, de route was prachtig maar wel soms erg zwaar.
Om 15.20 u. bereikten de Spirit-wandelaars weer de start- en
finishlocatie Wijkcentrum De Schulp aan de Buizerdstraat. Al
met al een mooie en goed georganiseerde wandeltocht, waar
315 wandelaars aan deelnamen. Voor foto's van deze tocht klik
hier
.
43E BOSTOCHT TE DWINGELOO OP ZATERDAG 4 JULI 2015.

Op zaterdagmorgen 4 juli, vertrokken drie Spirit-leden vroeg uit
Delfzijl om naar het Drentse Dwingeloo te gaan om daar deel te
nemen aan de 43e Bostocht, georganiseerd door de w.v. D.O.S.
Dat men om acht uur al vertrok had als reden dat D.O.S. de
starttijden had vervroegd en het afmeldbureau al om 15.00 u.
gesloten zou worden, dit alles i.v.m. de te verwachten hitte.
Om vijf over tien gingen de Spirit-lopers, die voor de 15 km.
hadden ingeschreven, van start vanaf camping Torentjeshoek,
bij een temperatuur van zo'n 26 graden, over voornamelijk
verharde wegen in de richting van Lhee. Hier aangekomen ging
men via zandpaden en veel bos richting het SBB infocentrum,
waar men na 4,2 km. even een drinkwater-pauze inlaste van vijf
minuten. Vervolgens werd de tocht voortgezet via weer veel
zand- en bospaden om uiteindelijk na 7,2 km. aan te komen bij
De Bospub. Inmiddels was de temperatuur opgelopen tot 29 a 30
graden. Bij de Bospub werd vijftig minuten gepauseerd om het
vochtgehalte weer op peil te brengen. Na deze rust ging de route
weer via veel slingerende bospaden (met heel veel
boomstronken) uiteindelijk richting heide en langs een groot ven.
Na nog een oversteek over een heideveld, waar het wel heel erg
heet was, kwam men na 10,9 km. bij een
controle-verzorgingspost, waar me nog even 10 minuten in de
schaduw weer op adem kwam. Daarna ging de route langs het
Anserveld en via het Anserpad weer richting de bospaden die de
wandelaars, na enig afzien, weer op camping Torentjeshoek deed
belanden. Bij een temperatuur van 35 a 36 graden bereikte men
om 14.15 u. het afmeldpunt en uiteraard ging een consumptie er
toen wel in.
Omdat de 40 km.-afstand deze dag was geschrapt waren er
jammer genoeg slechts 149 deelnemers aan deze tocht, terwijl
dit andere jaren toch meestal het dubbele aantal is.
De organisatie was weer perfect en de routes waren heel goed
aangegeven.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
33E DE BRUGTOCHT TE GRONINGEN OP 22 AUGUSTUS 2015.

Op zaterdag 22 augustus ging Spirit met zes leden naar
Groningen om daar deel te nemen aan de 33e editie van De
Brugtocht, georganiseerd door De Brug Regio Stad Groningen.
Om tien voor elf ging men van start uit de sporthal De Brug om te
beginnen aan de 15 km.-afstand voor het bekende rondje
rondom het Paterswoldse meer. Na slechts een paar straten
kwam men uit aan de noordzijde van de Hoornse Plas en van
daaruit voerde de route via het Hoornse Pad en het Molenpad
naar de Meerweg, waaraan, na 7,3 km., Café Friescheveen lag,
waar van een welverdiende rust kon worden genoten. Het was
heerlijk toeven op het terras aan het water, maar dat vonden
een groot aantal wespen ook, dus men was er niet alleen. Na een
paar koele consumpties werd de tocht voortgezet over de dijk
tot aan het einde van de Meerweg. Hier in Paterswolde ging het
via de Boterdijk en de Onlandseweg door het Kluivingsbos en
uiteindelijk kwam men in Eelderwolde uit bij de ingang van het
Skandinavisch dorp, gelegen aan de westzijde van de Hoornse
Plas. Hier werd de route vervolgd over de mooie wandelpaden
langs de Hoornse Plas, waar, zeker met het prachtige warme
weer van vandaag, genoeg te zien is. Tenslotte kwam men weer
uit aan de zuidzijde van de Stad en toen waren het nog een paar
straten om weer uit te komen bij het beginpunt sporthal De Brug,
waar men, na 15,3 km., om kwart voor drie weer arriveerde.
Samengevat: een prachtige wandeltocht en schitterend weer, op
sommige stukken zelfs heet, dus wat wil een wandelaar nog
meer ! Aan deze tocht deden 330 wandelaars mee. Voor foto's
van deze tocht klik hier.
RUITERSHORN WANDELTOCHT TE MUNTENDAM OP 12 SEPTEMBER
2015.

Op zaterdag 12 september 2015 ging Spirit met zes leden naar
Muntendam om daar deel te nemen aan de
Ruitershornwandeltocht, georganiseerd door de w.v. Veendam.
Om half elf gingen twee Spirit-wandelaars van start voor de 10
km.-afstand, terwijl de andere vier begonnen aan hun 15 km.
Na slechts één graslaantje bereikte men al de prachtige
Heemtuin, een kunstmatig aangelegd stuk natuur, met
waterpartijen, zandpaden met bruggetjes, wildroosters en
verschillende diersoorten. Na dit mooie stuk route, ging het
verder via een lang fietspad en kwam men uiteindelijk uit bij de
westzijde van Tussenklappen, waar men weer rechtsaf moest
langs het kanaal naar het begin van Muntendam. Direct na de
brug over het kanaal kwam men, na 9,5 km., bij Het Oude
Gemeentehuis, waar de rust was. In deze oud bruine kroeg was
het prima toeven onder het genot van een consumptie. Na ruim
een half uur werd de tocht vervolgd in de richting van het
centrum van Muntendam, omdat men nog trek had in iets
hartigs. Ook daarvoor werd een gelegenheid gevonden en dus
was er een tweede iets minder lange pauze om daarna weer de
route te vervolgen naar de sporthal Ruitershorn, waar de 15
km.-lopers tegen twee uur weer arriveerde, terwijl de 10
km.-wandelaars de finish al eerder hadden bereikt.
Al met al een wandeltocht, die op bijna alle plekken goed bepijld
was, maar waar slechts zo'n 30 wandelaars aan deelnamen.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
6E AA-EN HUNZETOCHT TE ROLDE OP ZATERDAG 3 OKTOBER
2015.

Op zaterdagmorgen 3 oktober vertrok Spirit met vijf leden naar
het Drentse Rolde, waar men deel ging nemen aan de 6e Aa- en
Hunzetocht, georganiseerd door w.v. De Zwaluwen uit Assen.
Na de koffie of thee vertrok Spirit om twintig voor elf, vanuit De
Boerhoorn, voor de 15 km.-afstand. Na slechts een paar
straatjes door Rolde bereikte men al het buitengebied, wat
vooral bestond uit veel graspaden, waarna men wel via een heel
smal graspaadje en een diepe sloot uiteindelijk de bosrijke
omgeving bereikte, echter dat was wel van korte duur.
Vervolgens waren het smalle landwegen, welke de lopers weer
richting Rolde voerden en waar na 9,4 km. de rust in De
Boerhoorn werd bereikt om half een. Na een pauze van ruim drie
kwartier ging men om kwart over een van start voor de
resterende 5 km. Na deze rust overheersten de prachtige
bospaden de route, echter door de vele boomstronken kon men
wat minder van de omgeving genieten. Wel moet gezegd dat dit
het allermooiste deel van de hele tocht was. Op een enkele
verdwenen pijl na was de bepijling goed voor elkaar en zo kwam
het dan ook dat Spirit om kwart over twee terug was in De
Boerhoorn.
Aan deze tocht deden 291 wandelaars mee, een aantal wat
volgens de organisatie wel wat beter had gekund, mede door
het prachtige najaarsweer deze dag.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
HERFSTTOCHT TE ANLOO OP ZATERDAG 10 OKTOBER 2015.

Spirit ging op 10 oktober met vijf leden naar het Drentse Anloo,
om daar deel te nemen aan de Herfsttocht, georganiseerd door
de fam. Bosma i.s.m. De Blije Wandelaars.
Om precies half elf vertrokken de Spirit-wandelaars uit café
Popken-Hollander voor de door hen te lopen 15 km.-afstand.
Bijna direct na de start ging men, na de kerk, de natuur in, welke
bestond uit gras- en zandpaden die voerden langs weilanden en
door de bossen. Later in de route kwamen daar sintelpaden en
stukjes heide bij, al met al een prachtige route voor de rust. Na
bijna 8 km. te hebben gelopen kwam men bij het rustpunt in
Gasteren bij Pannenkoekhuis Brinkzicht, waar men om 12 uur
arriveerde.
Na een paar consumpties op het zonnige terras (en dat in
oktober) werd de tocht na plm. 50 minuten vervolgd. Na een
paar landweggetjes kwam men weer op de gras- zand en
sintelpaden, welke de wandelaars weer door een prachtig
natuurgebied voerden met o.a veel bos.
Op het laatst kwam men weer op een lang zandpad, welke de
lopers weer naar Anloo voerde en waar men om twintig over
twee aankwam bij café Popken-Hollander.
Al met al een prachtige wandeltocht, die prima bepijld was en
onder geweldig mooie weersomstandigheden werd gelopen. Aan
deze tocht namen precies 250 wandelaars deel.
Voor foto's van deze wandeltocht klik hier.
WINTERTOCHT TE ZEEGSE OP 7 NOVEMBER 2015.

Op zaterdag 7 november ging Spirit met slechts vier leden naar
het Drentse Zeegse om daar deel te nemen aan de door S.V.
Tynaarlo georganiseerde Wintertocht. Deze tocht werd
beschouwd als een verlate afsluiting van het wandelseizoen
2015, omdat de gebruikelijke afsluiting in Wedde, wegens te
geringe belangstelling, niet door was gegaan.
Om twintig voor elf gingen de vier Spirit-leden van start vanuit
Café Restaurant 't Witte Huis voor de te lopen 15 km.-afstand. Na
een paar landweggetjes en fietspaden, liep men via een zandweg
rondom het militair oefenterrein in Oudemolen. Vervolgens ging
het over veel natte en soms bijna onbegaanbare zand- gras- en
bospaden verder. Na af en toe een stukje verharde weg of
fietspad doemden weer nieuwe slecht begaanbare paden op en
het was het pas na 10,4 km. dat men de rust en controle in 't
Witte Huis weer bereikte. Na wat op adem te zijn gekomen en
een paar consumpties later ging men om precies half twee weer
op pad voor de nog resterende 4,9 km. welke voor een gedeelte
over fietspaden voerde, maar ook nu waren de natte zand- en
bospaden weer niet vergeten. Om precies half drie bereikte men
weer 't Witte Huis en kon men terugkijken op een hele mooie,
maar ook zeer zware wandeltocht. Het weer werkte ook nog eens
mee, want de Spirit-lopers hebben slechts enkele regendruppels
gevoeld en de temperatuur was prima om te lopen. De
organisatie, tenslotte, was in prima handen bij de S.V. Tynaarlo,
welke verder de routes perfect hadden bepijld ! Een tocht zeker
voor herhaling vatbaar! Er waren bij deze tocht 385 deelnemers.
Foto's van deze tocht vindt u hier.