W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
VERSLAGEN 2016
29E HAVELTER HUNEBEDDENTOCHT TE DARP OP 2 APRIL 2016.

Op zaterdag 2 april opende de w.s.v. Spirit haar 70e
wandelseizoen door deel te nemen aan de 29e Havelter
Hunebeddentocht te Darp, een gehucht vlak bij het Drentse
Havelte.
In totaal gingen zes Spirit-leden om half twaalf van start vanuit
Het Theehuis voor resp. 10 en 15 km. Vrij snel na de start
bereikte men al het eerste gras/zandpad, waarvan er nog vele
zouden volgen deze dag. Naast deze paden kwam men ook over
schelpenpaden, bospaden en mulle zandpaden en van deze
paden waren de bospaden deels onbegaanbaar door de grote
plassen, welke de doorgang verhinderden, zodat men uit moest
wijken naar de nog kale bossen. Na 8,2 km. bereikte men de rust
bij een kampeerboerderij, maar het gevoel was dat men er al
minsten 10 km. op had zitten, wat dus niet zo was. Na een half
uurtje pauze werd de tocht voortgezet voor de resterende 6,4
km. Ook nu weer waren het bijna alleen maar bospaden en af en
toe een schelpenpad. Wel moet gezegd dat de route richting het
einde steeds mooier werd qua omgeving, want men kwam over
heidevelden, waar tussendoor smalle zandpaden liepen. Pas vlak
voor de finish bereikte men het bekende Havelter hunebed en
van daaruit had men een schitterend uitzicht op de
heuvelachtige heidevelden. Vijf minuten na het hunebed
bereikten, om twintig minuten over drie, de 15 km.-lopers de
finish bij het Theehuis, terwijl de twee 10 km.-lopers om kwart
over twee al de wandeling er op hadden zitten.
Al met al een prachtige wandeltocht, maar wel heel erg zwaar.
Aan deze tocht namen 412 wandelaars deel.
Op de terugweg naar Delfzijl kreeg één van de personenauto's
nog een melding op het dashboard van een oververhitte motor,
maar na ruim een uur wachten op P-plaats Smalhorst vlak voor
Beilen, bracht de Wegenwacht uitkomst en bleek het uiteindelijk
loos alarm en kon men de terugreis voortzetten.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
MEUL'NDOB WANDELTOCHT TE GASSELTE OP ZATERDAG 9 APRIL
2016.

Daar er voor de w.s.v. Spirit op 9 april geen wandeltocht op het
officiële programma stond, nam een viertal leden zelf initiatief
door op deze dag de Meul'ndob wandeltocht in Gasselte te
bezoeken.
De vier Spirit-leden gingen om vijf voor half elf van start voor de
15 km-route vanuit Dorpshuis De Trefkoel, waar de
organiserende S.V. Vomos zetelde deze dag.
De route voerde de lopers direct naar de bosrijke omgeving van
Gasselte, wat inhield dat men de eerste drie kwartier alleen
maar over gras- en vooral zandpaden liep, door of langs zowel
bos als uitgestrekte heidevelden. Na dit prachtige begin
bereikte men wat langere klinkerwegen, welke de wandelaars
naar en door het nabijgelegen Bronneger voerden. Vervolgens
kwam er een eind aan deze lange stukken toen men, na 6,4 km.
camping "Kom es an" in Bronnegerveen bereikte, een echte
boerencamping. In het af en toe schijnende zonnetje werd hier
op het terras, drie kwartier lang, genoten van een welverdiende
consumptie, waarna men om kwart voor één de tocht
voortzette voor de resterende 8 km.
Vrijwel direct na de rust, nadat men de brug over het Kanaal
Buinen-Schoonoord was overgestoken, ging men weer een
bos-zandpad op om na een poosje lopen uit te komen bij een
aantal hunebedden en grafheuvels. Nadat men nog even
geposeerd had voor een fotootje werd de tocht vervolgd en
naarmate men dichter bij het einde kwam werd de route steeds
mooier, want zo passeerde men o.a. heidevelden,
zandverstuivingen en zelfs de echte dobe.
Om precies twintig minuten na twee arriveerde men weer bij
Dorpshuis De Trefkoel en kon men terugzien op een zware, maar
toch wel mooie wandeltocht, die prima bepijld was door de
organisatie. Aan deze tocht deden 410 wandelaars mee. Voor
een foto-impressie klik hier.
REVALIDATIE FRIESLAND WANDELTOCHT TE BEETSTERZWAAG OP
23 APRIL 2016.

Op zaterdag 23 april ging Spirit met vijf leden naar het Friese
Beetsterzwaag om daar deel te nemen aan de Friesland
Revalidatie wandeltocht, althans zo werd de tocht aangekondigd
in het landelijk wandelprogramma-boekje. Bij aankomst bleek
het te gaan om de Friesland Revalidatie Sponsortocht, een iets
ander verhaal dan een gewone wandeltocht, met een ook iets
ander inschrijfgeld dan een gewone wandeltocht !
Vooraf hadden de lopers afgesproken 10 km. te gaan lopen in
plaats van de normale 15 km., omdat men op tijd thuis moest of
wilde zijn, terwijl er ook blessureleed meespeelde.
Om tien over elf werd gestart vanuit het Friesland Revalidatie
Centrum en na een paar straatjes bereikte men een bos- en
sintelpad door het bos. Dit pad bleek achteraf zo'n vijf kilometer
te zijn, dus geen variatie. Hierna moest men via een smalle
verharde weg dwars oversteken naar een fietspad, welke
evenwijdig liep aan het eerder genoemde lange bospad. Na 7
kilometer te hebben afgelegd kwam men bij een stempelpost
aan de Heidereed, een Bed & Brochje, met een open terras. Daar
het venijnig koud was besloot men direct maar de tocht voort te
zetten, mede omdat er nog maar drie kilometer te gaan was.
Deze laatste kilometers had men de vrij harde wind recht tegen
en dat maakte de lopers er niet bepaald vrolijker op. Ook liet de
bepijling ten opzichte van de papieren routebeschrijving te
wensen over, want soms kwam deze totaal niet overeen en dat
sticht uiteraard de nodige verwarring. Om precies kwart over één
bereikte men de finish weer bij het Friesland Revalidatie Centrum
en was iedereen van mening dat het vandaag zeker niet de
mooiste wandeltocht was, ondanks dat er mogelijkheden rondom
Beetsterzwaag te over zijn.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
RANDJE VAN NEDERLAND OP ZONDAG 24 APRIL 2016.

Op zondag 24 april gingen drie Spirit-leden op individuele basis
naar Termunterzijl om daar deel te nemen aan de wandeltocht
Randje van Nederland, een 19 km. lange wandeltocht van
Termunterzijl naar Nieuw Statenzijl onder langs of over de dijk,
om daarna met de m.s. Boschwad teruggebracht te worden naar
het haventje van Termunterzijl.
Het beloofde deze dag niet veel goeds voor de 180 lopers wat
betreft het weer, want de weersvoorspellingen waren niet erg
gunstig voor de 90 heen- en de 90 teruglopers.
Om even voor half tien vertrokken de drie Spiritwandelaars
vanuit Café Restaurant Jachthaven in Termunterzijl om te
beginnen aan de eerste 9 km. naar de eerste verzorgingspost.
Men had gedurende deze periode de wind schuin van achteren
en dat was maar goed ook want na zo'n vijf km. daalde een
behoorlijke hagelbui op de lopers neer, samen met een
gevoelstemperatuur van -5 was dit niet waar men naar
verlangde.
Na de eerste verzorgingspost kwam de zon er door en werd de
wandeling iets aangenamer en zo werd na weer 5 km. de 2e en
laatste verzorgingspost bereikt bij het Ambonezenbosje.
Na deze post was het nog precies 5 km. naar Nieuw Statenzijl en
daar kwamen de Spirit-wandelaars rond één uur aan. Daar de
boot later dan gepland was zou aankomen moest men nog een
half uur wachten voordat men aan boord kon en vanwege het
koude weer en de toch wel redelijke wind liep het beneden in de
boot snel vol. Om kwart over twee precies vertrok de Boschwad
uit Nieuw Statenzijl om tegen kwart voor vier weer af te meren
in de haven van Termunterzijl. Daarna moest men zich weer
afmelden in Café Restaurant Jachthaven om na nog een
consumptie daarna weer huiswaarts te keren en te kunnen terug
zien op een wandeltocht die achteraf qua weersomstandigheden
toch nog meeviel.
Voor een korte foto-impressie van de tocht klik hier.
RONDOM HET SCHILDMEER TE OVERSCHILD OP ZATERDAG 7 MEI
2016.

Op zaterdag 7 mei ging Spirit met acht leden naar Overschild om
daar mee te doen aan de wandeltocht Rondom het Schildmeer.
Spirit loopt deze tocht de laatste jaren echter niet volgens de
officiële route, d.w.z. men loopt de eerste ruim acht van de
officiële route tot aan De Otter en gaat dan na een rust weer
dezelfde route terug naar Overschild en zo ook deze keer.
Vijf van de acht leden liepen deze route van zo'n 17 km., terwijl
drie andere leden er bij De Otter mee stopten.
Om precies twintig over tien startte men vanuit Dorpshuis De
Pompel, om daarna via de Graauwedijk en de oprijlaan van de
zorgboerderij aan te komen bij het schelpenpad langs het meer.
Dit schelpenpad werd gevolgd tot dat men over de Schildjer
tilbat, een houten ophaalbrug, aan de overzijde van het meer
verder ging via een mooi schelpenpad door het bos, om later aan
te komen bij een gedeelte langs het meer wat minder goed
begaanbaar was door werkzaamheden.
Na precies anderhalf uur bereikte men De Otter en daar lag het
mooie terras uitdagend in de zon te wachten op dorstige en soms
hongerige wandelaars. Gezien het feit dat de bediening, of
misschien beter gezegd het restaurant niet berekend was op een
half vol terras duurde het even voor men de ontstane dorst kon
lessen. Toen er ook nog een broodje kroket werd besteld sloeg de
paniek helemaal toe, want pas na één uur en driekwartier pauze
konden de vijf overgebleven Spirit-wandelaars hun tocht
vervolgen in omgekeerde richting. Onderweg deed zich nog een
klein incident c.q. ongelukje voor, want één van de leden
verzwikte haar enkel op een moeilijk begaanbaar stuk en dus
moest de enkel gekoeld worden, waarbij het koele water van het
meer uitkomst bracht. Al met al bereikte men na weer ruim
anderhalf uur lopen om kwart over drie de finish in De Pompel.
Dankzij de prachtige weersomstandigheden was het toch een
leuke wandelmiddag.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
36e LUTJEMEULENTOCHT TE BLIJHAM OP 28 MEI 2016.

Spirit ging op zaterdag 28 mei vol goede moed naar Blijham,
waar w.s.v. De Blije Wandelaars voor de 36e maal de
Lutjemeulentocht organiseerde.
Men vertrok om negen uur met volop zon uit Delfzijl, maar al
snel betrok de lucht onderweg en nabij Winschoten begon het te
motregenen. Aangekomen in Blijham op de P-plaats van de v.v.
A.S.V.B. regende het volop en moest er zelfs even geschuild
worden onder een afdakje. In de kantine aangekomen begon het
overleg hoe er gewandeld zou worden. Gezien de
weersvoorspellingen, volop zon en 19 à 20 graden, ging men er
vanuit dat er in zomertenue gelopen kon worden, echter de
temperatuur was gedaald tot 16 graden en het regende volop.
Men besloot om geen 15 km., maar 10 km. te gaan lopen en niet
in zomertenue, dus eigen kleding op de windbreakers na. Twee
leden kozen zelfs voor de 5 km.-afstand.
Om vijf voor elf werd toch maar vertrokken vanaf het sportpark
en het was nog steeds niet droog. Direct na het begin van de
tocht ging men het Blijhamsterbos in en daar was te zien en te
merken dat het daar 's nachts al volop geregend had, want het
was een zeer modderig gedoe. Na het op zich mooie bos
bereikte men de verharde weg en kon er weer een normaal
tempo worden gelopen. Met wat ommetjes rond Blijham kwam
men uiteindelijk op langere landwegen, waar geen eind aan leek
te komen, om na anderhalf uur weer in het dorp zelf aan te
komen en kregen de wandelaars nog een leuke toegift door over
mooie wandelpaden door het park te worden geleid. Na het park
was het slechts een kwestie van een paar straatjes en men
kwam weer aan bij de kantine van het sportpark, waar van een
welverdiende consumptie kon worden genoten.
Al met al een iets tegenvallende tocht, qua weer, maar daar kan
de organisatie natuurlijk niets aan doen, wel hadden de
Spirit-leden het idee dat er qua routes wat meer had ingezeten.
De organisatie was uiteraard bij D.B.W. weer in goede handen
en ook de routes waren, als vanouds, prima aangegeven. Aan
deze tocht deden slechts 95 wandelaars mee, een teleurstellend
resultaat.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
10E BILLIE TURF TOCHT TE ZEVENHUIZEN OP 18 JUNI 2016.

Op zaterdag 18 juni ging Spirit met zes leden naar Zevenhuizen
om daar deel te nemen aan de jubileumeditie van de Billie Turf
Tocht, georganiseerd door de Stichting Wandelsport 7huizen.
Om precies 10.50 u. gingen vier Spirit-lopers van start vanuit het
Verenigingsgebouw aan het Hoofddiep voor de door hen te lopen
15 km.-afstand, die in werkelijkheid bijna 17 km. was.
Twee andere leden werden door de organisatie per auto naar de
eerste van de drie stempelposten gebracht, waarop zij aansloten
bij de andere vier lopers, zodat zij in totaal 10,3 km. gingen lopen.
Al vrijwel direct na de start gingen de lopers de weilanden in en
door de regen van de afgelopen dagen waren deze over het
algemeen erg modderig. De route werd vervolgd via een 70 jaar
oud kerkepad langs de aardappelvelden en een koepad om daarna
uit te komen op een zandpad. Met af en toe een stukje verharde
weg liep men via een bospad naar Nieuw-Roden, waar na 5,5 km.
bij het dorpshuis de eerste rust-stempelpost was. Hier vermaakte
een koortje de wandelaars buiten het gebouw, terwijl enkele
lopers binnen een consumptie nuttigden.
Na deze eerste korte pauze werd de tocht voortgezet door
Nieuw-Roden om vervolgens via een fietspad, sintelpad en
graspad langs het water in de richting van Nietap te gaan, dit is
een dorpje in de gemeente Noordenveld en word wel het Drentse
gedeelte van Leek genoemd.
Echter voordat men Nietap bereikte was er na weer 3,5 km. te
hebben gelopen de tweede stempel-rustpost, waar uiteraard weer
een stempel aan de controlekaart werd toegevoegd.
Na nogmaals 4,5 km. te hebben afgelegd kwam men op 13,5 km.
bij de 3e en laatste stempelpost, een normaal woonhuis met
daarnaast een tot bar omgebouwde schuur, waar buiten weer een
band speelde. Onderweg hier naar toe had men al wat lichte regen
gehad, maar tijdens de rustpauze in de boerenschuurbar begon
het te plenzen en de Spirit-lopers waren blij dat zij al binnen
zaten, want de schuur stroomde snel vol. Na dit, ietwat
uitgelopen, oponthoud vervolgde men de route voor de laatste 3,3
km. naar Zevenhuizen, waar Spirit om 15.25 u. weer aankwam op
het finishterrein bij het Verenigingsgebouw.
Al met al een tocht, waarbij de organisatie had getracht het
nodige vertier onderweg te brengen, wat deels ook gelukt was,
maar spectaculair was het zeker niet. Wel moet gesteld dat de
route prima bepijld was en ook het feit dat twee lopers van onze
vereniging naar de eerste stempelpost werden gebracht,
betekende dat deze organisatie meedenkt met haar lopers.
Het is niet bekend hoeveel deelnemers deze tocht had, maar we
kunnen stellen dat het heel veel waren. Voor foto's van deze tocht
klik hier.
34E BRUGTOCHT TE GRONINGEN OP 20 AUGUSTUS 2016.

Op zaterdag 20 augustus begon Spirit aan het tweede deel van
het wandelseizoen 2016, door deel te nemen aan de 34e
Brugtocht te Groningen, georganiseerd door de stichting De Brug.
Jammer genoeg waren er deze dag slechts drie leden en één
individueel lid aanwezig om de 15 km.-afstand te lopen.
Om 10.25 u. verliet men de sporthal De Brug aan de Donderslaan
om langs de vijvers richting het Martini ziekenhuis te lopen en
daarna via de Hoornse Schans in een nieuwbouwwijk terecht te
komen en pas na een kleine vier kilometer op een fietspad buiten
de stad en via Bruilwering bij de achteruitgang van de Piccardthof
terecht te komen, vanwaar het slechts een klein eindje meer was
naar de tunnel onder de A7 door, waarna men in het Stadspark
terecht kwam. Na enkele paadjes rond de grote vijver in het
Stadspark kwam men bij het vroegere Stadsparkpaviljoen,
tegenwoordig de bekende chinees Ni Hao. Hier besloten de drie
Spirit-leden, na een kleine negen kilometer, maar te gaan rusten
omdat men de officiële rustplaats, de kinderboerderij iets
verderop, eigenlijk niets vond. Het was prima toeven op het
terras van Ni Hao, want pas na één uur besloot men verder te
gaan.
Met nog een kleine vijf kilometer te gaan vertrok men om vijf
over één voor het laatste stuk, waarna men om 13.55 u. weer bij
sporthal De Brug arriveerde. Hier blikte men terug op een tocht
die onder prima weersomstandigheden werd gelopen, maar men
was wel van mening dat de route rond het Paterswoldse meer
mooier was om te lopen. Wel moet gezegd dat de route
uitstekend bepijld was en dus de organisatie weer in goede
handen was bij De Brug. Aan deze tocht deden 233 wandelaars
mee.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
Fivelstadtocht Appingedam
Zaterdag 10 september vertrokken een viertal Spiritleden, op de
fiets nog wel, om half 10 vanuit Delfzijl naar Appingedam voor de
derde Fivelstadtocht. Om 10.00 uur vertrokken Tineke en
Annemarie vanaf Het Oude Raadhuis voor de 5 km. En Wupke en
Rita voor de 15 km richting Ekenstein met een tussenstop bij
Möhlman Museum. Bij Ekenstein door bos,N360 oversteken
richting Wirdum. Bij Dorpshuis Wirdum een korte stop.(dorstig
weer)Vanaf Wirdum ging de route via de kerk(open voor
bezichtiging) en slingerpad ,,Kosters Toen" richting Eenum en
vervolgens richting Oosterwijtwerd. Bij Eetcafé Oosterwijtwerd
heeft men de tijd genomen voor een drankje en een hapje op het
terras aan het water. Vanaf Oosterwijtwerd richting Tjamsweer
langs de kerk(ook open voor bezichtiging) N360 weer oversteken.
Nog een paar km door Appingedam waarna men om 14.30 uur
weer bij Het Oude Raadhuis arriveerde na ,volgens de
organisatie, 17 km. Volgens vele wandelaars was het 20 km.
Maar men kon terugblikken op een prachtige tocht onder goede
weersomstandigheden en een goede organisatie. Foto's van deze
tocht vindt u hier.
RUITERSHORNWANDELTOCHT TE MUNTENDAM OP 17 SEPTEMBER
2016.

Op zaterdag 17 september gingen zes Spirit-leden naar
Muntendam om daar mee te doen aan de
Ruitershornwandeltocht, georganiseerd door de w.v. Veendam.
Eén individueel lid ging al vroeg van start voor de door haar te
lopen 25 km.-afstand, terwijl de andere vijf leden kozen voor de
10 km.-afstand, omdat de 15 km. de laatste twee jaren niet goed
was bevallen, vanwege eindeloze rechte stukken route. Deze vijf
vertrokken om half elf vanuit Sportcentrum Ruitershorn voor
eerst een aantal straatjes door Muntendam om vervolgens via
een schelpenpad en een asfaltpaadje en over wat bruggetjes
uiteindelijk in een bosperceel terecht te komen. Na dit bosperceel
was het even lastig, want het bleek dat een aantal pijlen een
andere richting aangaven dan wat op de routebeschrijving
vermeld stond. Men besloot uiteindelijk de routebeschrijving te
volgen en dat bleek later een goede keuze. Om er achter te
komen dat men op de juiste route zat moest men eerst over een
anderhalf á twee kilometer lang graspad, dat uitzonderlijk
moeilijk begaanbaar was, maar zoals gezegd men kwam met
(bijna) vallen en opstaan uit op een fietspad van waaruit de route
weer duidelijk was aangegeven. Na dit lange fietspad kwam men
weer bij schelpenpaadjes die de lopers door de bekende
Heemtuin leiden. Na zo'n acht kilometer was er in de Heemtuin
ook een rust in gebouw De Heemtuin, waar het op het terras
prima toeven was en men een uur de tijd nam om iets te drinken.
Na de rust moest men nog 2,8 km. lopen om via een gedeelte van
de Heemtuin en nog een graspad, om tien voor twee, weer bij
Sportcentrum Ruitershorn aan te komen.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
7e AA- EN HUNZETOCHT TE GROLLOO OP 1 OKTOBER 2016.

Op zaterdag 1 oktober ging Spirit met zeven leden naar het
Drentse Grolloo om daar deel te nemen aan de 7e Aa- en
Hunzetocht, georganiseerd door de w.v De Zwaluwen uit Assen.
De startlocatie van deze tocht was dit keer bij Café Hofsteenge in
Grolloo en niet zoals eerder vanuit dorpscentrum De Boerhoorn in
Rolde.
De zeven Spirit-wandelaars gingen om tien voor elf van start
voor de door hun te lopen 10 km.-afstand. De eerste kilometer
voerde de lopers door het dorp Grolloo, terwijl men daarna via
enkele zandpaden weer op de openbare weg terecht kwam en na
nog een lang fietspad kwam men, na ruim 3,5 km. weer op een
zandweg uit. Ook deze werd weer gevolgd door een asfaltweg en
een fietspad om zo weer op een onverhard pad uit te komen. Zo
bleef de wisseling van paden en wegen nog even doorgaan en
vaak waren het blokken route wat men liep. Vanaf 7,5 km. kwam
men dan echt in bospercelen terecht, maar dit duurde slechts
een kilometer, want daarna ging het weer via geasfalteerde
wegen richting Grolloo. In Grolloo liep men nog langs het C + B
museum, waarna Café Hofsteenge opdoemde, precies na 10,7
km. en Spirit zich om tien voor een afmeldde in het startbureau.
Na afloop verschilden de meningen over het al dan niet mooi zijn
van de route, echter wat betreft het weer, daarover was men het
eens: dat was prima voor oktober !
Aan deze tocht deden 268 wandelaars mee, een iets
tegenvallend aantal.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
32E HERFSTTINTENTOCHT TE WEDDE OP 22 OKTOBER 2016.

Op zaterdag 22 oktober ging Spirit met zes leden naar Wedde,
waar De Blije Wandelaars voor de 32e maal de bekende
Herfsttintentocht organiseerde. Van de zes leden ging er één
mee om opnames te maken voor de jubileumvideo, een ander
liep de 25 km.-afstand en de overige vier besloten de 10
km.-afstand te gaan lopen.
Nadat om half elf werd vertrokken vanaf het Jonne Hindriks
sportpark voerde de route, ruim twee km. lang over het fietspad
langs de Lageweg richting Vriescheloo. Hier verliet men via de
Ossedijk en de Koeweg de Lageweg, om na zo'n 3,5 km. uit te
komen bij een bosperceel waar men via een bospad en graspad
uiteindelijk na 5 km. weer op een verharde weg uitkwam.
Vervolgens waren het lange rechte stukken die men moest
overbruggen om, na zo'n 8 km. uit te komen op een zandlaan.
Hier ging het jammer genoeg even fout, want er werd een afslag
gemist. Dit had echter geen grote gevolgen omdat men vlakbij
Wedde was en met enige improvisatie kwam men weer uit op de
laatste meters van de route en na twee uur te hebben gelopen
kon men zich afmelden in de kantine van de v.v. Wedde op het
sportpark.
Al met al geen mooie route volgens de 10 km.-lopers, echter de
25 km.-lopers waren lovend over de door hen te lopen route.
Voor foto's van deze tocht klik hier.
NAJAARSTOCHT TE ZEEGSE OP 5 NOVEMBER 2016.

Op zaterdag 5 november trok Spirit met acht leden naar het
Drentse Zeegse, waar door de S.V. Tynaarlo de bekende
Najaarstocht werd georganiseerd.
Na overleg werd besloten dat de 10 km.-afstand zou worden
gewandeld tijdens, voor Spirit, deze laatste tocht van het
seizoen. Om twintig voor elf vertrokken de twee leden die altijd
de 10 km. lopen, terwijl tien minuten later ook de andere zes van
start gingen vanuit de startlocatie, café restaurant Het Witte
Huis.
Na de bekende Schapendrift en de Koeweg ging het via zand- en
graspaden naar een vlonderpad, waarna uiteindelijk de Gasterse
Duinen in beeld kwamen, om daarna via weer een zandpad en
fietspad uit in Gasteren, waar, na 5, 1 km., een rustmogelijkheid
was bij Pannenkoekenboerderij Brinkzicht, waar men graag
gebruik van maakte.
Na deze rust moest nog 6,4 km. worden afgelegd om weer in
Zeegse aan te komen. Dit ging via een paar openbare wegen
door het dorp Gasteren, waarna de zand- en graspaden zich
weer snel opvolgden. Ook hier weer uiteindelijk een vlonderpad
om daarna via een lang fietspad en een lange landweg weer uit
te komen op de Brink in Zeegse, waaraan ook Het Witte Huis is
gelegen en men gelukkig snel naar binnen kon, want op de
laatste meters begon het te regenen.
Al met al een hele mooie wandeltocht, onder prima
weersomstandigheden gelopen, waaraan maar liefst 446
wandelaars deelnamen. De organisatie was goed geregeld en de
routes prima bepijld.
Voor foto's van deze tocht klik hier.